تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 22/07/1385 – 26/07/1385 )

شاخص کل در هفته گذشته ( 22/7/1385 لغایت 26/7/1385 ) با کاهش (43.73) واحدی
مواجه شد و به رقم 9 هزار و 586.08  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته
با افت (48.67) واحدی به رقم 9 هزار و 421.51 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت
(24.15)
واحدی به رقم 9 هزار و 445.77 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (135.06)
واحدی به رقم 29 هزار و 604.05  واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با افت
(44.27) واحدی به رقم 7 هزار و 678.66 واحد رسید.

شرح قیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین
ساده(ریال)
هفته جاری9،586.089،421.519،445.7717،504.487،678.665،105.1029،604.05690.1921،724.23
هفته گذشته9،629.819،470.189،469.9217،360.347،722.935،105.1029،739.10690.4921،834.72
تغییر43.73-48.67-24.15-144.1444.27-0.00135.06-0.31-110.49-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام
شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته
جاری
 هفته
گذشته
 درصد
تغییر
ارزش کل
معاملات سهام و حق تقدم (ریال)
498,226,133,3051,267,740,781,68560.70-
تعداد سهام و
حق تقدم معامله شده
7,434,229207,079,37562.61-
تعداد کل
خریداران
11,24821,89048.70-
تعداد دفعات
معامله
23,62250,16052.90-

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات ( ریال)
5,3231.000.0005,322,467,700

 

 

در هفته جاری معاملات در4 روزکاری (به دلیل تعطیلی روز یکشنبه ، مصادف با
شهادت امیر مومنان حضرت علی (ع)) انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ،
بورس اوراق بهادار تهران 140 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر
24,088 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  142.6 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده
است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان  نام شرکت  مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی
(درصد)
 البرز دارو4.83
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) فرومولیبدن کرمان(5.50)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) بانک پارسیان8,339,461
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) پتروشیمی اصفهان962
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) پتروشیمی اصفهان1,770
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون
ریال)
 باما73,910

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته بدون تغییر
قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد (
افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف  نام شرکت  قیمت (ریال)  افزایش (کاهش) ریال  مقدار نوسان (درصد)  تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک 12,1163553.023,657,421
2 توسعه ملی7290075,238
3 صدرا3،598(8)(0.22)83,073
4 سیمان شمال 12،2880023
5 سیمان کرمان16،038(7)(0.04)1,810
6 ایران ترانسفو 8.027000
7 سیمان اردبیل
24،467
000
8 توسعه صنایع بهشهر1،229(3)(0.24)344,146
9  گروه صنعتی بارز2،598000