تحولات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته ( 15/07/1385 – 19/07/1385 )

مواجه شد و به رقم 9 هزار و 629.81  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته
با افت (21.57) واحدی به رقم 9 هزار و 470.18 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت
(31.49)
واحدی به رقم 9 هزار و 469.92 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (76.46)
واحدی به رقم 29 هزار و 739.10  واحد رسید. در این هفته شاخص صنعت با افت
(15.49) واحدی به رقم 7 هزار و 722.93 واحد رسید.

شرح قیمت

 (کل)

قیمت

 (تابلو اصلی)

قیمت

 (تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی

 (کل)

قیمت و بازده

 نقدی(کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون میانگین
ساده(ریال)
هفته جاری9،629.819،470.189،469.9217،360.347،722.935،105.1029،739.10690.4921،834.72
هفته گذشته9،654.079،491.759،501.4117،500.397،738.425،105.3629،815.56696.0721،035.01
تغییر24.26-21.57-31.49-140.05-15.49-0.26-76.46-5.58-200.29-

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام
شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 شرح هفته
جاری
 هفته
گذشته
 درصد
تغییر
ارزش کل
معاملات سهام و حق تقدم (ریال)
1،267،740،781،6851،249،560،135،2581.45
تعداد سهام و
حق تقدم معامله شده
208،079،375289،953،42528.28-
تعداد کل
خریداران
21،89021،0144.17
تعداد دفعات
معامله
50،16042،74717.34

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات ( ریال)
3،9341.000.0003،933،606،600

 

 

در هفته جاری معاملات در5 روزکاری  انجام شد. از ابتدای سال 1385 تا پایان این هفته ،
بورس اوراق بهادار تهران 136 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر
23،589.8 میلیارد ریال سهام و حق تقدم و  137.3 میلیارد ریال اوراق مشارکت بوده
است.

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:

 عنوان  نام شرکت  مقدار
 بیشترین بازدهی هفتگی
(درصد)
 مس شهید باهنر60.59
 کمترین بازدهی هفتگی (درصد) حق تقدم کالسیمین(12.40)
 بیشترین سهام معامله شده هفته (عدد) بانک پارسیان30،243،194
 پرطرفدارترین سهم هفته(نفر) پتروشیمی خارک1،246
 پرمعامله ترین سهم هفته(دفعه) بانک پارسیان4،015
 بیشترین ارزش معامله این هفته(میلیون
ریال)
 حق تقدم کالسیمین171،555

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته با (33) ریال کاهش
قیمت نسبت به هفته گذشته به قیمت 2،733 ریال رسید. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد (
افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

 ردیف  نام شرکت  قیمت (ریال)  افزایش (کاهش) ریال  مقدار نوسان (درصد)  تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک 11،7615554.955،983،761
2 توسعه ملی72940.551،367،853
3 صدرا3،606(280)(7.21)5،649،428
4 سیمان شمال 12،288000
5 سیمان کرمان16،045000
6 ایران ترانسفو 8.027000
7 سیمان اردبیل
24،467
000
8 توسعه صنایع بهشهر1،232171.401،915،887
9  گروه صنعتی بارز2،598000