تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 11/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 11/10/1384
بر خلاف روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (64/10) واحد کاهش به رقم 10
هزار و 27/248 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (46/10) واحدی به رقم 9 هزار و 42/955 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (37/10) واحدی به رقم 10 هزار و 84/438 واحد رسید. شرکت توسعه
معادن روی با (55/1) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (4/29) واحدی به رقم 28 هزار و
33/792 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل27/10.24891/10.25864/10-10/0-4/957/43-2/223/42-
اصلی
42/9.
955

88/9.965

46/10-

10/0-

9/78

6/48-

3/16

7/45-
فرعی84/10.43820/10.44937/10-10/0-5/162/12-9/56/30-

 

شاخص صنعت ، روز یکشنبه با کاهش (2/7) واحدی به
رقم 7 هزار و 25/950 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 468
واحدی ( از10،134 واحد به 10،602 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 62/4 درصدی سهام شرکت افست
بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (176) واحدی ( از 38،703 واحد به
38،527 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (00/4) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
2/67

4/70

7/15-

9/18-

بلوک

2/28

6/29

4/58-

4/67-

عمده

جمع کل

4/95
100
1/74-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
3/19

9/86

2/4-

9/17-

بلوک

9/2

1/13

1/12-

7/80-

عمده

جمع کل

2/22
100
3/16-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
3951.000.0004/0


 

عملیات بازار گردانی سهام
شرکت سرمایه گذاری ساختمان از روز یکشنبه به شرح جدول ذیل آغاز گردید :

 


شرکت

کارگزار بازار گردان

حداکثر سهام قابل خرید یا

فروش  هر کد از بازارگردان


دوره بازار گردانی

(روز  )


  سرمایه گذاری ساختمان ایران
 
بانک اقتصاد نوین

10.000
120

 

روز یکشنبه نماد شرکتهای
صنعتی آما و شیشه قزوین پس از تعدیل پیش بینی سود ، پلاستیک شاهین پس از افزایش
سرمایه و زامیاد پس از تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیآت مدیره ، بازگشایی
شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای قند قهستان و عمران وتوسعه فارس به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده و نماد شرکت الکتریک خودرو
شرق به دلیل برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 
توسعه معادن روی ایران
55/1-5.0475.0479/1-9/1- 2/207
 
سرمایه گذاری مسکن
17/1-
3.454

3.595

0/5-

1/1-
6/21
  سرمایه گذاری پتروشیمی
01/1-

2.969

3.026

5/2-

6/0-

4/24
  سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری

98/0-

1.972

2.034

4/3-

3/0-

1/9
 کابل های مخابراتی شهید قندی
78/0-

6.453

6.453

0/4-

0/4-

6/115

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  الکتریک خودرو شرق 4866.8839/40/77
 
سایپا دیزل
1
500.000

9/2

2/65
  سیمان خزر 1
1.134.355

8/18

0/100
 
تولیدی پارس قوطی
1
249.956

4/1

8/46
  سرمایه گذاری نیرو
1
184.061

3/0

9/68

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 11/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم
کمباین ایران
97/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
ایران یاسا
(78/14)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سیمان
خزر
1.134.549
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
معادن روی
232
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  معادن روی
374
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سیمان خزر
18.777
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.331
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.083

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 11/ 10 /1384 به 3،254
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.884
(8)

(07/0)

30.169

2

 توسعه ملی
942
(1)

(1
1/0)

82.806
3 صدرا4.53000
233.608
4 سیمان شمال
22.738(8)
(04/0)
510
5 سیمان کرمان20.170 (1)
(00/0)

54
6 ایران ترانسفو
8.
943
(1)
(01/0)
510

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.269(8)
(35/0)

75.108
9 لاستیک کرمان0
0

0

0