تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 04/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه
04/10/1384 بر خلاف روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (98/20) واحد کاهش
به رقم 10 هزار و 03 /321 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (59/23) واحدی به رقم 10 هزار و 30/41 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش(59/8) واحدی به رقم 10 هزار و 49/452 واحد رسید. شرکت
پتروشیمی خارک با (06/10) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (6/50) واحدی به رقم 28 هزار و
01/993 واحد رسید.
 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل03/10.32101/10.34298/20-20/0-7/1272/14-3/354/22-
اصلی
30/10.041

89/10.
064

59/23-

23/0-

5/72

3/40-

5/18

7/42-
فرعی49/10.45208/10.46159/8-08/0-2/546/938/163/27

 

شاخص صنعت ، روز یکشنبه با کاهش (3/16) واحدی به
رقم 8 هزار و 18/4 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با رشد 14
واحدی ( از38،649 واحد به 38،663 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 77/0 درصدی سهام شرکت کابلهای
مخابراتی شهید قندی بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (50) واحدی ( از 25،390 واحد به 25،340
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (81/2) درصدی سهام شرکت لیزینگ غدیر بود
جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
3/123

6/96

3/9

4/8

بلوک
4/44/3
5/30-

4/78-

عمده

جمع کل

7/127
100
2/21-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
6/33

2/95

4/0

2/1

بلوک

7/1

8/4

6/10-

2/86-

عمده

جمع کل

3/35
100
2/10-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
21.9061.000.000
9/21

 


روز یکشنبه نماد شرکتهای سیمان فارس و سیمان
خزر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به دلیل برگزاری جلسه هیأت
مدیره به منظور تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ، متوقف بود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 
پتروشیمی خارک
06/10-
11.774

11.973

4/4-

8/2-
5/72
  ایران خودرو   15/3-
3.078

3.162

4/3-

8/0-
3/21
  توسعه معادن روی ایران
19/2-
4.969

4.969

7/2-

7/2-
9/321
 سیمان خزر

16/2-

17.000

17.000

8/6-

8/6-

 پتروشیمی اراک
22/1-

10.565

11.048

8/4-

5/0-

3/10
    تاثیرات
مثبت
  سیمان صوفیان
98/3

12.547

12.546
6/46/4
6/371
  توسعه صنایع بهشهر 

19/1
2.343

2.343

3/1

3/1
6/123

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
درخشان تهران
1423.8224/00/100
  سایپا 1
198.000

7/0

1/12
  الکتریک خودرو شرق 1
150.000

9/0

2/45
  تولید محور خودرو 2
490.000

5/0

0/63
  پتروشیمی خارک 1
100.000

2/1

2/17
  بانک کارآفرین 1
100.000

3/0

9/34
  سرمایه گذاری توسعه معادن و
فلزات
1
200.000

5/0

7/53

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 04/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
آبادگران ایران
91/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سیمان
خزر
(79/6)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  ملی سرب و
روی ایران 
5.475.248
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
کربن ایران
341
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
ملی سرب و
روی ایران
1.345
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
ملی سرب و
روی ایران
30.807
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.723
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.466

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 04/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
11.
048

(56)

(50/0)

61.638

2

 توسعه ملی
948
(3)

(32/0)

231.935
3 صدرا4.53000
216.138
4 سیمان شمال
22.79810
5.989
5 سیمان کرمان20.235
(113)

(56/0)

12.881
6 ایران ترانسفو
8.
944
(1)
(01/0)

1.396

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.3
43
31
34/1

1.305.606
9 لاستیک کرمان3.2170
0

0