تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 27/9/84

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه
27/9/1384 مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (28/25) واحد کاهش به
رقم 10 هزار و 64 /250 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(30/25) واحدی به رقم 9 هزار و 93/971 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش (79/22) واحدی به رقم 10 هزار و 72/384 واحد رسید. شرکت
سیمان سپاهان با (70/4) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (0/71) واحدی به رقم 28 هزار و
65/784 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل64/10.25092/10.27528/25-25/0-5/1127/123/289/0
اصلی93/9.97123/9.99730/25-25/0-0/834/02/194/5-
فرعی72/10.38451/10.40779/22-22/0-5/295/721/92/18

 

 شاخص صنعت ، روز یکشنبه با افت (7/18)
واحدی به رقم 7 هزار و 52/951 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک
وسوخت هسته ای با رشد 215 واحدی ( از26،747 واحد به 26،962 واحد رسید) بیشترین
رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 97/3
درصدی سهام شرکت نفت پارس بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (291) واحدی ( از 36،946 واحد به
36،655 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (94/3) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد1/811/723/11-2/12-

بلوک
4/319/270/243/324

عمده

جمع کل
5/1121007/12

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد0/227/770/5-7/18-

بلوک
3/63/223/5530

عمده

جمع کل
3/281003/0

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.2511.000.0003/5

 


روز شنبه نماد شرکتهای سایپا و
دارو سازی ابوریحان پس از تعدیل پیش بینی سود و نماد شرکت جوش و اکسیژن ایران
پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای کیمیدارو و نفت بهران به دلیل برگزاری مجمع
عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه و ایرانیت به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان سپاهان 70/4-
11.158

11.148

5/3-

6/3-
6/102
 توسعه معادن روی ایران 66/2-
4.717

4.717

4/3-

4/3-
7/563
 ایران خودرو


63/2-

3.130

3.254

5/4-

6/0-

5/48
 خدمات دریایی  تایدواتر
خاورمیانه


01/2-

8.266

8.375

9/4-

7/3-

4/74
 پتروشیمی آبادان
66/1-

7.705

7.747

9/4-

4/4-

4/89

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
زامیاد
1
460.663

1/4

4/66
  سایپا 1
999.000

6/3

1/74
  ایران خودرو 1
1.100.000

4/3

0/63
  کیمیدارو 1
200.000

5/1

6/69
  پتروشیمی  اراک 1
100.000

0/1

0/26
  ماشین سازی اراک 1
900.000
7/0
3/94
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان 1
125.749

7/0

4/79
  باما 1 2.400.000
3/16

5/98

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 27/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
کابل باختر
96/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  جوش و
اکسیژن ایران
(05/18)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  توسعه
معادن روی
2.474.236
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  توسعه معادن
روی
548
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  توسعه معادن
روی
1.051
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  باما 16.576
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر 
11.579
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر 
6.690

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 27/ 9 /1384 به 3،250
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.823
133
24/1

384.213

2

 توسعه ملی
949
0

0

247.886
3 صدرا4.53000
310.758
4 سیمان شمال

23.226
0055
5 سیمان کرمان
19.688

0

0

0
6 ایران ترانسفو
8.248
3
04/0

13.185

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.266

(13)

(57/0)

155.420
9 لاستیک کرمان
2.845

(1)

(04/0)

3.010