تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 20/9/84

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه
20/9/1384 مانند روز قبل با کاهش همراه بود و با (89/12) واحد افت به رقم 10 هزار و
52 /349 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(36/20) واحدی به رقم 10 هزار و 97/75 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با افزایش 09/18 واحدی به رقم 10 هزار و 57/453 واحد رسید. شرکت
سرمایه گذاری پتروشیمی با (55/8) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در
افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (2/36) واحدی به رقم
57/29،054 واحد رسید.
 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل52/10.34941/10.36289/12-12/0-6/2028/682/536/55
اصلی97/10.07533/10.09636/20-20/0-2/1088/134/289/27
فرعی57/10.45348/10.43509/1817/04/941/2798/247/106

 

روز یکشنبه شاخص صنعت با افت (3/0) واحدی به رقم
13/8،024 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد 424
واحدی ( از25،006 واحد به 25،430 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 13/3 درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (276) واحدی ( از 25،741 واحد به 25،463
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (98/1) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد5/1423/701/244/20

بلوک
1/607/295/583/3.656

عمده

جمع کل
6/2021006/82

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد8/425/800/96/26

بلوک
4/105/190/100/2.500

عمده

جمع کل
2/531000/19

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
194.9841.000.0009/194

 


روز یکشنبه نماد شرکتهای فولاد کاویان
وگلوکزان پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت لامپ پارس شهاب پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت شوکو پارس پس از انتقال به تالار فرعی،
بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای بانک پارسیان ، لیزینگ ایران ، الکتریک خودرو
شرق و قند شیرین خراسان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، گلوکزان به دلیل برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و کارتن البرز به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
به منظور افزایش سرمایه ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 سرمایه گذاری پتروشیمی 55/8-
3.296

3.296

7/4-

7/4-
3/124
 بانک پارسیان 27/6-
2.087

2.131

0/4-

0/2-
7/48
 سیمان فارس و خوزستان 16/5-
6.591

6.821

3/4-

0/1-
8/22
 بانک کارآفرین

30/2-

2.958

2.958

7/3-

7/3-

8/141
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
93/1-

1.749

1.726

3/4-

6/3-

8/82
    تاثیرات
مثبت
 پتروشیمی شیراز
90/4

1.419

1.419
9/49/4
2/144
 سیمان سپاهان

49/4
12.177

12.176

3/3

3/3
2/178
 سیمان تهران 39/4
12.882

12.621

7/4

5/2
7/54

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 مجتمع های صنعتی آرتاویل تایر
1
9.900.000

4/56

6/99
 پتروشیمی اراک
1
200.000

1/2

3/60
 پتروشیمی اصفهان 1
1
00.000

1/2

3/60
 لبنیات کالبر 1
179.256

8/0

9/64

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 20/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
سولیران
54/39
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایران گچ (00/5)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  آرتاویل
تایر
9.935.288
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  کربن ایران 541
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  کربن ایران 1.244
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  آرتاویل
تایر
56.631
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
4.065
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری ساختمان
6.250

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 20/ 9 /1384 به 3،242
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 3 ریال افزایش قیمت داشته است.
در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته
آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.877
(55)
(50/0)

331.541

2

 توسعه ملی
939
2

21/0

299.764
3 صدرا4.530
(2)

(04/0)

384.903
4 سیمان شمال

23.248
(399)
(69/1)

28.965
5 سیمان کرمان
19.939

(41)

(21/0)

15.820
6 ایران ترانسفو
8.092
(1)
(01/0)
610

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.273
5
22/0

370.338
9 لاستیک کرمان
2.851

0

0

0