تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه ۲۰/۹/۸۴

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه
۲۰/۹/۱۳۸۴ مانند روز قبل با کاهش همراه بود و با (۸۹/۱۲) واحد افت به رقم ۱۰ هزار و
۵۲ /۳۴۹ واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(۳۶/۲۰) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۹۷/۷۵ واحد و شاخص
کل تالار فرعی با افزایش ۰۹/۱۸ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۵۷/۴۵۳ واحد رسید. شرکت
سرمایه گذاری پتروشیمی با (۵۵/۸) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در
افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۲/۳۶) واحدی به رقم
۵۷/۲۹،۰۵۴ واحد رسید.
 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۵۲/۱۰.۳۴۹۴۱/۱۰.۳۶۲۸۹/۱۲-۱۲/۰-۶/۲۰۲۸/۶۸۲/۵۳۶/۵۵
اصلی۹۷/۱۰.۰۷۵۳۳/۱۰.۰۹۶۳۶/۲۰-۲۰/۰-۲/۱۰۸۸/۱۳۴/۲۸۹/۲۷
فرعی۵۷/۱۰.۴۵۳۴۸/۱۰.۴۳۵۰۹/۱۸۱۷/۰۴/۹۴۱/۲۷۹۸/۲۴۷/۱۰۶

 

روز یکشنبه شاخص صنعت با افت (۳/۰) واحدی به رقم
۱۳/۸،۰۲۴ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد ۴۲۴
واحدی ( از۲۵،۰۰۶ واحد به ۲۵،۴۳۰ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۱۳/۳ درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (۲۷۶) واحدی ( از ۲۵،۷۴۱ واحد به ۲۵،۴۶۳
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (۹۸/۱) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۵/۱۴۲۳/۷۰۱/۲۴۴/۲۰

بلوک
۱/۶۰۷/۲۹۵/۵۸۳/۳.۶۵۶

عمده

جمع کل
۶/۲۰۲۱۰۰۶/۸۲

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۸/۴۲۵/۸۰۰/۹۶/۲۶

بلوک
۴/۱۰۵/۱۹۰/۱۰۰/۲.۵۰۰

عمده

جمع کل
۲/۵۳۱۰۰۰/۱۹

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۱۹۴.۹۸۴۱.۰۰۰.۰۰۰۹/۱۹۴

 


روز یکشنبه نماد شرکتهای فولاد کاویان
وگلوکزان پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت لامپ پارس شهاب پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت شوکو پارس پس از انتقال به تالار فرعی،
بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای بانک پارسیان ، لیزینگ ایران ، الکتریک خودرو
شرق و قند شیرین خراسان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، گلوکزان به دلیل برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و کارتن البرز به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
به منظور افزایش سرمایه ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 سرمایه گذاری پتروشیمی ۵۵/۸-
۳.۲۹۶

۳.۲۹۶

۷/۴-

۷/۴-
۳/۱۲۴
 بانک پارسیان ۲۷/۶-
۲.۰۸۷

۲.۱۳۱

۰/۴-

۰/۲-
۷/۴۸
 سیمان فارس و خوزستان ۱۶/۵-
۶.۵۹۱

۶.۸۲۱

۳/۴-

۰/۱-
۸/۲۲
 بانک کارآفرین

۳۰/۲-

۲.۹۵۸

۲.۹۵۸

۷/۳-

۷/۳-

۸/۱۴۱
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۳/۱-

۱.۷۴۹

۱.۷۲۶

۳/۴-

۶/۳-

۸/۸۲
    تاثیرات
مثبت
 پتروشیمی شیراز
۹۰/۴

۱.۴۱۹

۱.۴۱۹
۹/۴۹/۴
۲/۱۴۴
 سیمان سپاهان

۴۹/۴
۱۲.۱۷۷

۱۲.۱۷۶

۳/۳

۳/۳
۲/۱۷۸
 سیمان تهران ۳۹/۴
۱۲.۸۸۲

۱۲.۶۲۱

۷/۴

۵/۲
۷/۵۴

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 مجتمع های صنعتی آرتاویل تایر
۱
۹.۹۰۰.۰۰۰

۴/۵۶

۶/۹۹
 پتروشیمی اراک
۱
۲۰۰.۰۰۰

۱/۲

۳/۶۰
 پتروشیمی اصفهان ۱
۱
۰۰.۰۰۰

۱/۲

۳/۶۰
 لبنیات کالبر ۱
۱۷۹.۲۵۶

۸/۰

۹/۶۴

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه ۲۰/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
سولیران
۵۴/۳۹
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایران گچ (۰۰/۵)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  آرتاویل
تایر
۹.۹۳۵.۲۸۸
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  کربن ایران ۵۴۱
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  کربن ایران ۱.۲۴۴
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  آرتاویل
تایر
۵۶.۶۳۱
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۴.۰۶۵
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری ساختمان
۶.۲۵۰

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه ۲۰/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۴۲
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۳ ریال افزایش قیمت داشته است.
در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته
آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۰.۸۷۷
(۵۵)
(۵۰/۰)

۳۳۱.۵۴۱

۲

 توسعه ملی
۹۳۹
۲

۲۱/۰

۲۹۹.۷۶۴
۳ صدرا۴.۵۳۰
(۲)

(۰۴/۰)

۳۸۴.۹۰۳
۴ سیمان شمال

۲۳.۲۴۸
(۳۹۹)
(۶۹/۱)

۲۸.۹۶۵
۵ سیمان کرمان
۱۹.۹۳۹

(۴۱)

(۲۱/۰)

۱۵.۸۲۰
۶ ایران ترانسفو
۸.۰۹۲
(۱)
(۰۱/۰)
۶۱۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۴۳۹

۰

۰

۰
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۲۷۳
۵
۲۲/۰

۳۷۰.۳۳۸
۹ لاستیک کرمان
۲.۸۵۱

۰

۰

۰