تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه ۱۳/۹/۸۴

در روز یکشنبه ۱۳/۹/۱۳۸۴ شاخص کل مانند روز قبل با
افزایش خوبی همراه بود ، شاخص کل با افزایش ۰۲/۱۵۳ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۹۲ /۴۰۳
واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش۷۲/۱۸۸ واحدی به رقم ۹۵/ ۱۰،۱۳۵ واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش(۸۷/۳) واحدی به رقم ۵۷/۱۰،۴۸۰ واحد رسید. شرکت
سایپا با ۰۳/۲۶ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص
داشت. . شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۹/۴۳۸ واحدی به رقم۲۳/۲۹،۲۰۵ واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۹۲/۱۰.۴۰۳۹۰/۱۰.۲۵۰۰۲/۱۵۳۴۹/۱۴/۶۵۶۴/۱۳۳۸/۱۷۵۰/۱۰۸
اصلی۹۵/۱۰.۱۳۵۲۳/۹.۹۴۷۷۲/۱۸۸۹۰/۱۶/۵۶۴۵/۱۹۶۹/۱۵۱۹/۲۱۱
فرعی۵۷/۱۰.۴۸۰۴۴/۱۰.۴۸۴۸۷/۳-۰۴/۰-۸/۹۱۱۰/۱۹/۲۳۲/۳۳-

در روز یکشنبه شاخص صنعت با رشد ۲/۱۳۷ واحدی به
رقم ۸۴/۸،۰۴۱ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد
۳۵۹ واحدی  ( از۲۳،۴۰۶ واحد به ۲۳،۷۶۵ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۹۹/۳ درصدی سهام شرکت نفت
پارس بود. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت  (89) واحدی ( از ۲۶،۳۰۲ واحد به
۲۶،۲۱۳  واحد رسید)  بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت (۲۹/۴) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۲/۳۹۸۷/۶۰۱/۱۴۷۶/۵۸

بلوک
۲/۲۵۸۳/۳۹۱/۲۲۸۸/۷۵۷

عمده

جمع کل
۴/۶۵۶۱۰۰۲/۳۷۵

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۱/۱۰۲۱/۵۸۴/۲۸۵/۳۸

بلوک
۷/۷۳۹/۴۱۹/۶۲۴/۵۸۲

عمده

جمع کل
۸/۱۷۵۱۰۰۳/۹۱

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۰/۵


در روز یکشنبه نماد شرکت گروه صنعتی بوتان
پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت سرمایه گذاری نیرو پس از مجمع عمومی فوق
العاده ، نماد شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد وکیوان پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت سرمایه گذاری بیمه پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه و افزایش سرمایه و نماد شرکت سیمان اردبیل پس از اعلام تأثیر
تصمیم هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکت ماشین سازی نیرو محرکه به دلیل تعدیل پیش بینی سود
، متوقف بود.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات مثبت
 سایپا ۰۳/۲۶
۳.۵۸۱

۳.۵۸۱

۰/۵

۰/۵
۹/۱۵۸
 سیمان فارس و خوزستان ۹۶/۱۸
۶.۸۹۶

۶.۸۲۰

۰/۵

۸/۳
۶/۷۶
 ایران خودرو
۴۹/۱۵

۳.۴۴۳

۳.۴۱۳
۵/۴۶/۳
۸/۷۹
 سرمایه گذاری  صندوق بازنشستگی کشوری

۰۰/۱۴

۲.۱۰۹

۲.۱۰۹
۰/۵۰/۵
۲/۱۱۳
 پتروشیمی اراک
۴۲/۱۱

۱۰.۹۷۰

۱۰.۹۷۰
۰/۵۰/۵
۶/۱۰۰
    تاثیرات
منفی
 بانک پارسیان
۵۸/۱۴-

۲.۲۳۵

۲.۲۳۱

۱/۴-

۳/۴-

۳/۱۹۲
 بین المللی توسعه ساختمان

۶۰/۸-

۵.۶۴۷

۵.۶۴۷

۰/۵-

۰/۵-

سرمایه گذاری رنا
۳۲/۵-

۲.۹۱۶

۲.۹۳۲

۳/۴-

۷/۳-

۹/۱۰۰
 سرمایه گذاری ساختمان ایران

۳۹/۴-

۳.۲۶۷

۳.۲۷۶

۰/۵-

۰/۵-

 سرمایه گذاری نیرو
۲۲/۴-

۱.۷۳۶

۱.۷۳۶

۸/۲۵-

۸/۲۵-

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱

۱۵۰.۰۰۰

۸/۰

۰/۸۳
 سرمایه گذاری مسکن ۳
۲۰.۱۸۹.۰۲۳

۱/۷۵

۸/۹۸
 ایران خودرو دیزل ۳
۲.۴۸۱.۸۵۹

۱/۱۰

۴/۳۹
 پارس خودرو
۲

۳.۵۰۰.۰۰۰

۶/۴

۹/۷۲
 سایپا ۲
۴۴.۹۶۷.۱۳۴

۰/۱۶۱

۱/۸۷
 لبنیات پاک
۱

۴۲۲.۴۰۰

۴/۲

۰/۱۰۰
 سرمایه گذاری آتیه 
دماوند

۱

۳۰۰.۰۰۰

۶/۰

۳/۲۵
 بانک پارسیان
۱

۱.۴۰۰.۰۰۰

۲/۳

۲/۱۸
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشوری

۱

۲۷۸.۰۰۴

۶/۰

۴/۶

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه ۱۳/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  توکا فولاد
 
۴۲/۱۵
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سرمایه
گذاری نیرو
(۷۸/۲۵)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا۵۱.۶۴۱.۵۷۶
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری
بیمه
۱.۱۴۱
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
   ملی
سرب و روی
۱.۷۱۹
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سایپا۱۸۴.۹۲۸
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سیمان
سپاهان
۶۰.۴۶۴
بیشترین عرضه(میلیون ریال)  سرمایه
گذاری غدیر
۱۳.۲۳۰

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه ۱۳/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۰۹
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲۰ ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۱۰.۹۷۰۵۲۲
۰۰/۵

۶۰۳.۸۱۷

۲

 توسعه ملی
۹۳۳
۱۵

۶۳/۱

۸۳۱.۱۰۰
۳ صدرا۴.۶۳۳۹۳
۰۵/۲

۶۷۸.۳۴۲
۴ سیمان شمال

۲۴.۳۳۲

۱.۰۳۰

۴۲/۴

۱۱۶.۰۴۸
۵ سیمان کرمان
۲۰.۲۶۰
۸۱۶
۲۰/۴

۷۴.۰۲۸
۶ ایران ترانسفو
۸.۰۹۹
۱۰۷
۳۴/۱

۲۷۰.۳۶۴

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۶۹۶

(۱.۴۰۵)

(۰۰/۵)

۶۰۲
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۱۰۰
۹۶
۷۹/۴

۱.۰۱۷.۷۴۹
۹ لاستیک کرمان
۲.۷۶۷

۱۲۷

۹۸/۴

۳۵۶.۰۱۵