تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 13/9/84

در روز یکشنبه 13/9/1384 شاخص کل مانند روز قبل با
افزایش خوبی همراه بود ، شاخص کل با افزایش 02/153 واحدی به رقم 10 هزار و 92 /403
واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش72/188 واحدی به رقم 95/ 10،135 واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش(87/3) واحدی به رقم 57/10،480 واحد رسید. شرکت
سایپا با 03/26 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص
داشت. . شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش9/438 واحدی به رقم23/29،205 واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل92/10.40390/10.25002/15349/14/6564/1338/1750/108
اصلی95/10.13523/9.94772/18890/16/5645/1969/1519/211
فرعی57/10.48044/10.48487/3-04/0-8/9110/19/232/33-

در روز یکشنبه شاخص صنعت با رشد 2/137 واحدی به
رقم 84/8،041 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد
359 واحدی  ( از23،406 واحد به 23،765 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 99/3 درصدی سهام شرکت نفت
پارس بود. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت  (89) واحدی ( از 26،302 واحد به
26،213  واحد رسید)  بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت (29/4) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد2/3987/601/1476/58

بلوک
2/2583/391/2288/757

عمده

جمع کل
4/6561002/375

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد1/1021/584/285/38

بلوک
7/739/419/624/582

عمده

جمع کل
8/1751003/91

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.0001.000.0000/5


در روز یکشنبه نماد شرکت گروه صنعتی بوتان
پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت سرمایه گذاری نیرو پس از مجمع عمومی فوق
العاده ، نماد شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد وکیوان پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت سرمایه گذاری بیمه پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه و افزایش سرمایه و نماد شرکت سیمان اردبیل پس از اعلام تأثیر
تصمیم هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکت ماشین سازی نیرو محرکه به دلیل تعدیل پیش بینی سود
، متوقف بود.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات مثبت
 سایپا 03/26
3.581

3.581

0/5

0/5
9/158
 سیمان فارس و خوزستان 96/18
6.896

6.820

0/5

8/3
6/76
 ایران خودرو
49/15

3.443

3.413
5/46/3
8/79
 سرمایه گذاری  صندوق بازنشستگی کشوری

00/14

2.109

2.109
0/50/5
2/113
 پتروشیمی اراک
42/11

10.970

10.970
0/50/5
6/100
    تاثیرات
منفی
 بانک پارسیان
58/14-

2.235

2.231

1/4-

3/4-

3/192
 بین المللی توسعه ساختمان

60/8-

5.647

5.647

0/5-

0/5-

سرمایه گذاری رنا
32/5-

2.916

2.932

3/4-

7/3-

9/100
 سرمایه گذاری ساختمان ایران

39/4-

3.267

3.276

0/5-

0/5-

 سرمایه گذاری نیرو
22/4-

1.736

1.736

8/25-

8/25-

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
1

150.000

8/0

0/83
 سرمایه گذاری مسکن 3
20.189.023

1/75

8/98
 ایران خودرو دیزل 3
2.481.859

1/10

4/39
 پارس خودرو
2

3.500.000

6/4

9/72
 سایپا 2
44.967.134

0/161

1/87
 لبنیات پاک
1

422.400

4/2

0/100
 سرمایه گذاری آتیه 
دماوند

1

300.000

6/0

3/25
 بانک پارسیان
1

1.400.000

2/3

2/18
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشوری

1

278.004

6/0

4/6

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 13/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  توکا فولاد
 
42/15
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سرمایه
گذاری نیرو
(78/25)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا51.641.576
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری
بیمه
1.141
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
   ملی
سرب و روی
1.719
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سایپا184.928
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سیمان
سپاهان
60.464
بیشترین عرضه(میلیون ریال)  سرمایه
گذاری غدیر
13.230

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 13/ 9 /1384 به 3،209
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 20 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.970522
00/5

603.817

2

 توسعه ملی
933
15

63/1

831.100
3 صدرا4.63393
05/2

678.342
4 سیمان شمال

24.332

1.030

42/4

116.048
5 سیمان کرمان
20.260
816
20/4

74.028
6 ایران ترانسفو
8.099
107
34/1

270.364

7

 سیمان اردبیل

26.696

(1.405)

(00/5)

602
8 توسعه صنایع بهشهر
2.100
96
79/4

1.017.749
9 لاستیک کرمان
2.767

127

98/4

356.015