تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه ۶/۹/۸۴

 

در روز
یکشنبه ۶/۹/۱۳۸۴ شاخص کل مانند روز قبل با افزایش نسبتاً زیادی همراه بود ،
شاخص کل با افزایش ۵۲/۸۴ واحدی به رقم ۹ هزار و ۴۵ /۹۷۹ واحد رسید ، شاخص کل
تالار اصلی نیز با افزایش۹۹/۸۶ واحدی به رقم ۲۰/ ۹،۶۶۳ واحد رسید و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش ۶/۶۶ واحدی به رقم ۹۷/۱۰،۲۸۸ واحد رسید. شرکت بانک
پارسیان با ۱۶/۱۴ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت.شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۹/۲۳۶ واحدی به رقم۲۷/ ۲۷،۹۷۲
واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۴۵/۹.۹۷۹۹۳/۹.۸۹۴۵۲/۸۴۸۵/۰۷/۲۸۳۴/۲۴۱/۱۵۱۲/۶-
اصلی۲۰/۹.۶۶۳۲۱/۹.۵۷۶۹۹/۸۶۹۱/۰۲/۱۹۷۷/۵۰/۵۴۸/۳
فرعی۹۷/۱۰.۲۸۸۳۸/۱۰.۲۲۲۶۰/۶۶۶۵/۰۵/۸۶۹/۱۰۸۱/۹۷۱/۱۱-

 

در روز
یکشنبه شاخص صنعت با رشد ۸/۴۹ واحدی به رقم ۱۳/۷،۶۹۸ واحد رسید. شاخص صنعت
لاستیک وپلاستیک با افت (۸) واحدی ( از ۳،۰۲۳ واحد به ۳،۰۱۵ واحد رسید) بیشترین
افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت
(۰۰/۵) درصدی سهام شرکت لاستیک دنا بود ، شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با رشد
۵۹۶ واحدی ( از۲۴،۹۳۲ واحد به ۲۵،۵۲۸ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۴۱/۴ درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان بود.

  جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۲۷۰۶/۹۵۸/۹۷۵/۵۶

بلوک
۹/۱۲۵/۴۱/۴۲-۵/۷۶-

عمده

جمع کل
۷/۲۸۳۱۰۰۷/۵۵

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۹/۷۸۲/۵۲۱/۲۷۳/۵۲

بلوک
۲/۷۲۸/۴۷۲/۳۷-۰/۳۴-

عمده

جمع کل
۱/۱۵۱۱۰۰۱/۱۰-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۷.۸۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰۹/۷


در روز یکشنبه نماد شرکتهای حمل ونقل توکا و
فرآورده های تزریقی ایران پس از تعدیل پیش بینی سود ، شرکتهای سیمان هرمزگان و
جوش واکسیژن ایران پس از افزایش سرمایه و نماد شرکت جوشکاب یزد پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه ، نماد شرکت قند مرودشت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه و افزایش سرمایه و نماد شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان پس از برگزاری
مجمع عمومی فوق العاده ، بازگشایی شدند.
در این روز نماد شرکتهای پارس سوئیچ و قند نیشابور به دلیل تعدیل پیش بینی سود
، متوقف بودند.
 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان ۱۶/۱۴
۲.۲۹۶

۲.۲۹۶

۴/۴

۴/۴
۱/۲۲۲
 سرمایه گذاری پتروشیمی
۰۶/۶

۲.۸۷۰

۲.۸۵۱
۸/۴۲/۴
۹/۸۵
 پتروشیمی اراک
۷۴/۵

۱۰.۴۱۲

۱۰.۲۳۷
۳/۴۶/۲
۳/۶۰
 ایران خودرو دیزل
۳۴/۴

۳.۸۷۲

۳.۸۷۲
۱/۴۱/۴
۹/۳۲۵
 سایپا ۲۹/۴
۳.۵۷۸

۳.۳۴۴

۸/۷

۸/۰
۰/۱۱


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 لیفت تراک سازی سهند
۲

۲۲۷.۰۰۰

۲/۰

۹/۹۹
 سیمان فارس و خوزستان
۱

۱۶۶.۵۷۶

۰/۱

۶/۲۸
 کف ۱
۵۴۲.۴۵۶

۴/۱

۸/۸۲
 سالمین ۱
۵۰۰.۰۰۰

۳/۱

۹/۹۹
 توسعه معادن روی ایران
۱

۱۷۰.۰۰۰

۷/۰

۵/۳
 بانک پارسیان ۱
۱۰۰.۰۰۰

۲/۰

۱/۱
 حق تقدم سرمایه گذاری بهمن
۱۴۹

۷۰.۳۵۰.۰۰۰

۰/۷

۳/۹۹

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه ۶/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم کمباین سازی ایران ۰۰/۱۰
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  فرآورده های تزریقی ایران(۱۵/۲۴)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق
تقدم سرمایه
گذاری بهمن
۷۰.۸۱۱.۸۷۴
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۹۸۵
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۱.۲۹۶
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  کالسیمین۲۴.۵۸۹
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۳.۳۹۱
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۵۶۴

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه ۶/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۷۵
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۱۰.۲۳۷۲۶۲۶۳/۲
۳۶۱.۶۶۳

۲

 توسعه ملی
۹۱۳۹۰۰/۱
۵۶۱.۷۲۵
۳ صدرا۴.۴۸۷۱۱۲۵/۰
۹۶۵.۶۲۰
۴ سیمان شمال

۲۲.۹۴۴

(۱۳)

(۰۶/۰)

۱۲.۰۹۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۵۴۸
(۸۱)

(۴۱/۰)

۲۰.۲۲۶
۶ ایران ترانسفو۷.۸۴۱۰۰
۱۱.۸۴۲

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۶۲۱۱/۰
۲۴.۷۲۴
۹ لاستیک کرمان۲.۵۲۲(۲۴)(۹۴/۰)
۲۲۲.۹۵۳