تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه ۲۲/۸/۸۴

 

در روز یکشنبه 
۲۲/۸/۱۳۸۴ شاخص کل برخلاف روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۷۴/۷)
 واحدی  به رقم ۹ هزار و ۹۲ /۸۲۰  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش
(۸۶/۸)  واحدی  به رقم ۹۸/ ۹،۵۰۳ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۵۷/۲)  واحدی
به رقم ۳۲/۱۰،۱۴۸ واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (۰۳/۲)  واحد تأثیر منفی بر
شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با
کاهش (۴/۲۱)  واحدی به رقم  62/ 27،۲۴۵ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۹۲/۹.۸۲۰۶۶/۹.۸۲۸۷۴/۷-۰۸/۰-۱/۸۰۶/۳۰-۰/۲۳۴/۴۲-
اصلی۹۸/۹.۵۰۳۸۴/۹.۵۱۲۸۶/۸-۰۹/۰-۵/۶۹۹/۲۸-۵/۱۸۱/۴۳-
فرعی۳۲/۱۰.۱۴۸۸۹/۱۰.۱۵۰۵۷/۲-۰۳/۰-۶/۱۰۴/۴۰-۵/۴۲/۳۹

 

در روز یکشنبه
شاخص صنعت با افت (۷/۶)  واحدی به رقم ۷۸/۷،۶۰۱  واحد رسید. شاخص صنعت محصولات
کاغذی با رشد ۳۵ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت
که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۹۸/۲۶ درصدی سهام شرکت کارتن مشهد  بود ،
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (۴۳۲) واحدی ( از۳۶،۹۷۵ واحد به
۳۶،۵۴۳ واحد رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (۳۱/۲) درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۵/۵۰۰/۶۳۶/۲۸-۲/۳۶-

بلوک
۶/۲۹۰/۳۷۸/۶-۷/۱۸-

عمده

جمع کل
۱/۸۰۱۰۰۴/۳۵-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۷/۱۸۳/۸۱۷/۱۲-۴/۴۰-

بلوک
۳/۴۷/۱۸۲/۴-۴/۴۹-

عمده

جمع کل
۰/۲۳۱۰۰۹/۱۶-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۱۰.۰۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰۰/۱۰

در روز
یکشنبه نماد شرکتهای پمپ پارس و پمپ سازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی
سالیانه، نماد شرکتهای لوله وماشین سازی ایران و کارتن مشهد پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، شرکت
سیمان صوفیان که به دلیل اعلام تأثیر هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در
بورس فلزات متوقف بودند ، بازگشایی شدند.  

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  ایران ترانسفو ۶۶/۱-
۷.۷۶۸

۷.۹۸۷
۰/۵-۳/۲- ۱/۴۶
 سیمان صوفیان
۰۳/۲-

۵۸.۵۵۵

۶۰.۲۴۷
۰/۵-۳/۲-
۱/۴۵
 لوله و ماشین سازی ایران

۱۹/۱-

۱.۵۰۰

۱.۵۰۰
۴/۴۲-۴/۴۲-**
 توسعه معادن روی ایران
۵۹/۰-

۳.۷۱۸

۳.۷۳۵
۴/۱-۰/۱-
۵/۶۸
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
۵۲/۰-

۲.۱۶۷

۲.۲۶۲
۸/۴-۶/۰-
۰/۱۲

 

همچنین در
روز یکشنبه نماد شرکتهای قند لرستان و قند مرودشت به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه و نماد شرکت مقره
سازی ایران به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 ایران خودرو دیزل۱
۴۹۷.۸۳۵

۷/۱

۸/۵۷
 سایپا دیزل۱
۳۱۵.۰۰۰

۷/۱

۰/۸۸
 داروسازی جابربن حیان۱
۳.۵۰۰.۰۰۰

۱/۲۶

۹/۹۹

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز یکشنبه ۲۲/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
۰۱/۶
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
داروسازی جابربن حیان
۳.۵۰۱.۵۰۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 بانک پارسیان۲۱۴
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 بانک پارسیان۳۲۷
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
۲۶.۱۴۹
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۱۷۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۹.۹۱۹

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه ۲۲/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۴۳(۶)(۰۶/۰)
۱۷.۸۸۳

۲

 توسعه ملی

۹۰۶

(۲)

(۲۲)

۲۴۹.۶۹۶
۳ صدرا۴.۳۳۷۴
۰۷/۰

۳۰۵.۲۶۱
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو
۷.۹۸۷

(۱۸۹)

(۳۱/۲)

۱۱۰.۶۵۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۶۲۴
۲۲/۰

۹۰.۵۷۸
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰