تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 22/8/84

 

در روز یکشنبه 
22/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (74/7)
 واحدی  به رقم 9 هزار و 92 /820  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش
(86/8)  واحدی  به رقم 98/ 9،503 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (57/2)  واحدی
به رقم 32/10،148 واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (03/2)  واحد تأثیر منفی بر
شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با
کاهش (4/21)  واحدی به رقم  62/ 27،245 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل92/9.82066/9.82874/7-08/0-1/806/30-0/234/42-
اصلی98/9.50384/9.51286/8-09/0-5/699/28-5/181/43-
فرعی32/10.14889/10.15057/2-03/0-6/104/40-5/42/39

 

در روز یکشنبه
شاخص صنعت با افت (7/6)  واحدی به رقم 78/7،601  واحد رسید. شاخص صنعت محصولات
کاغذی با رشد 35 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت
که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت 98/26 درصدی سهام شرکت کارتن مشهد  بود ،
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (432) واحدی ( از36،975 واحد به
36،543 واحد رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (31/2) درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد5/500/636/28-2/36-

بلوک
6/290/378/6-7/18-

عمده

جمع کل
1/801004/35-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد7/183/817/12-4/40-

بلوک
3/47/182/4-4/49-

عمده

جمع کل
0/231009/16-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
10.0041.000.0000/10

در روز
یکشنبه نماد شرکتهای پمپ پارس و پمپ سازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی
سالیانه، نماد شرکتهای لوله وماشین سازی ایران و کارتن مشهد پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، شرکت
سیمان صوفیان که به دلیل اعلام تأثیر هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در
بورس فلزات متوقف بودند ، بازگشایی شدند.  

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  ایران ترانسفو 66/1-
7.768

7.987
0/5-3/2- 1/46
 سیمان صوفیان
03/2-

58.555

60.247
0/5-3/2-
1/45
 لوله و ماشین سازی ایران

19/1-

1.500

1.500
4/42-4/42-**
 توسعه معادن روی ایران
59/0-

3.718

3.735
4/1-0/1-
5/68
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
52/0-

2.167

2.262
8/4-6/0-
0/12

 

همچنین در
روز یکشنبه نماد شرکتهای قند لرستان و قند مرودشت به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه و نماد شرکت مقره
سازی ایران به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 ایران خودرو دیزل1
497.835

7/1

8/57
 سایپا دیزل1
315.000

7/1

0/88
 داروسازی جابربن حیان1
3.500.000

1/26

9/99

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز یکشنبه 22/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
01/6
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
داروسازی جابربن حیان
3.501.500
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 بانک پارسیان214
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 بانک پارسیان327
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
26.149
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
12.170
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
19.919

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز یکشنبه 22/ 8 /1384  به  3،172
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.743(6)(06/0)
17.883

2

 توسعه ملی

906

(2)

(22/0)

249.696
3 صدرا4.3374
07/0

305.261
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو
7.987

(189)

(31/2)

110.650

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.8624
22/0

90.578
9 لاستیک کرمان2.555000