تحولات بورس اوراق بهادار در روز یک شنبه 02/11/84

 

   شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 02/11/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (94/0) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 42/103 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (25/3) واحدی به رقم 9 هزار و 34/820 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 29/8 واحدی به رقم 10 هزار و 86/268 واحد رسید. شرکت سیمان
شرق با (88/0) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (7/2) واحدی به رقم 28 هزار و 38/385 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل42/10.10336/10.10494/0-01/0-6/944/501/228/40
اصلی
34/9.
820

59/9.
823

25/3-

03/0-

2/65

1/53

3/16

6/71
فرعی86/10.26857/10.26029/808/04/298/448/55/6-

 

شاخص صنعت ، روز یکشنبه با کاهش (7/1) واحدی به
رقم 7 هزار و 49/836 واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با رشد 23 واحدی (
از24،756 واحد به 24،779 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 72/3 درصدی سهام شرکت لیزینگ صنعت و
معدن بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (102) واحدی ( از 37،691 واحد به
37،589 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (37/1) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
3/54

4/57

0/1-

8/1-

بلوک

3/40

6/42

7/32

3/430

عمده

جمع کل

6/94
100
7/31

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
0/15

9/67

4/0

7/2

بلوک
1/7
1/32

0/6

5/545

عمده

جمع کل

1/22
1004/6

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
941.000.000
09/0


روز یکشنبه نماد شرکت ایران ترانسفو به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به
منظور افزایش سرمایه ، متوقف بود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
  سیمان
شرق
88/0-
9.577

9.732

0/3-

5/1-
3/48
  سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری
70/0-
1.910

1.965

1/3-

3/0-
7/7
  بانک
اقتصاد نوین 

55/0-

2.747

2.872

0/5-

7/0-

6/12
    تاثیرات
مثبت
  سایپا
52/1

3.891

3.871
8/03/0
3/121
 
لیزینگ صنعت و معدن 

1/1

2.624

2.624
7/37/3
3/257

 نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
تراکتورسازی ایران
1100.000
4/0

2/37
  گروه بهمن
1
123.000

3/0

7/21
 
زامیاد
1
200.000

8/1

8/64
  سایپا 1
3.608.145

0/14

4/70
  موتورسازان

تراکتورسازی ایران
3
950.000

1/3

6/97
  بازرسی فنی و کنترل خوردگی
تکین کو
1
302.000

7/2

2/93
  پتروشیمی خارک
1
300.000

4/3

2/91
  ملی سرب و روی ایران
1
100.000

5/0

2/22
  باما 1
1.425.309

0/14

4/70

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 02/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم لوازم خانگی پارس
00/40
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری سپه
(63/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا5.124.230
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
باما
211
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
سایپا
368
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
باما
20.073
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
12.523
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
6.258

 

از روز
یکشنبه عملیات بازار گردانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به مدت 30 روز
با این شرط که سهام فروخته شده یا خریداری شده توسط هر کد ، بیش از 10،000 سهم
نباشد ، توسط کارگزاری بانک صنعت و معدن آغاز گردید.

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز یکشنبه 02/ 11 /1384 به 3،256 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود
در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها
نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
431.348
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.136 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920

(17)

(19/0)

8.790

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0