تحولات بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه 07/08/1385

شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 7/8/1385 با کاهش (14.11) واحدی به رقم 9 هزار و
609.69 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (18.42)  واحدی به رقم 9 هزار و 447.32  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 1.25  واحدی به رقم 9 هزار و 460.37 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با (6.24)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (43.58) واحدی به رقم 29 هزار و 678.80
 واحد و شاخص صنعت با (11.61) واحد کاهش به رقم 7 هزار و 700.28 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،609.699،623.8014.11-0.15-273.473.072.6111.0
اصلی9،447.329،465.7418.42-0.19-232.964.765.3109.3
فرعی9،460.379،459.121.250.0140.523.7-7.3135.5


 

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 تولی پرس1921.999،84251،109
2 فرآورده های تزریقی ایران   1101.995،64521،500
3 تولید تجهیزات سنگین هپکو321.971،655299،863
4 رینگ سازی مشهد201.901،07291،351
5 آلومتک1411.758،202116،334

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 دارویی رازک(268)(2.00)13،14042،427
2 کمباین سازی ایران(107)(2.00)5،247268،442
3 چینی ایران(26)(2.00)1،27675،167
4 ملی سرب وروی ایران(139)(2.00)6،828203،931
5 شیشه و گاز(23)(1.99)1،13193،729

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.324.06
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.385.364.22
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.435.364.39
4 نرخ LIBOR یک ساله5.405.314.68

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد61.322.443.3-41.4-
 بلوک182.566.8129.1241.8
 عمده29.610.829.6
 جمع کل273.4100115.4

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد11.315.66.6-36.9-
 بلوک56.377.539.8241.2
 عمده5.06.95.0
 جمع کل72.610038.2

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات منفی
 پتروشیمی خارک6.24-14،86114،9401.9-1.4-73.1
 کالسیمین3.22-28،55728،5562.0-2.0-237.5
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1.13-3،5253،5652.0-0.9-43.9
 سایپا1.06-3،4593،5111.7-0.2-12.2
 تاثیرات مثبت
 ایران خودرو1.562،8442،8041.90.423.1

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 سایپا249،990،000172.999.0
 پتروشیمی خارک1100،0001.514.6
 مارگارین1320،0000.692.5
 بانک پارسیان15،850،0007.675.4

 

معاملات عمده :

 نام
شرکت
خریدار فروشنده تعداد سهام

معامله شده

درصد از کل

 سهام منتشره

قیمت

معامله عمده

ارزش کل

(میلیارد ریال)

قیمت پایانی

 امروز

کارگزار مشتری کارگزار مشتری
لاستیک دنامحک سهام صنایعحقوقیمحک سهام صنایعایرج عمادالدین4،999،9802.45،93029.62،465

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
5141.000.0000.5

 

روزیکشنبه نماد معاملاتی شرکتهای سیمان اردبیل و آهک آذرشهر ، گلتاش و جام دارو به دلیل تعدیل پیش بینی سود
و پتروشیمی فارابی به دلیل برگزاری جلسه هیأت مدیره جهت افزایش سرمایه ،
متوقف گردیدند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز یکشنبه 7/8/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) تولی پرس1.99
کمترین بازدهی روزانه(درصد) دارویی رازک(2.00)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سایپا50،500،423
پر طرفدارترین سهم(نفر) ایران خودرو113
پرمعامله ترین سهم(دفعه) پتروشیمی اصفهان403
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سایپا174،631

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز یکشنبه 7/ 8 / 1385بدون تغییرقیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
در قیمت 2،733 ریال ثابت باقی ماند. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک12،160160.1340،530
2 توسعه ملی722000
3 صدرا3،591003،300
4 سیمان شمال12،372000
5 سیمان کرمان16،508000
6 ایران ترانسفو8،027000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،227(1)(0.08)28،166
9 گروه صنعتی بارز2،598000