تحولات بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه 16/07/1385

شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 16/7/1385 با افزایش 4.88 واحدی به رقم 9 هزار و
655.10  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 8.56  واحدی به رقم 9 هزار و 495.58  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (7.71) واحدی به رقم 9 هزار و 493.02 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با 6.50  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 14.9 واحدی به رقم 29 هزار و 818.7  واحد و شاخص صنعت با
7.7 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 744.5 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،655.109،650.324.880.05432.0173.157.484.6
اصلی9،495.589،487.028.560.09364.3184.446.783.9
فرعی9،493.029،500.737.71-0.08-67.7124.910.787.7


 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 سنگ آهن گل گهر4132.0021،090483،157
2 معدنی وصنعتی چادرملو 1921.999،8181،370،347
3 کابل باختر1201.996،14120،444
4 کیمیدارو 971.994،96759،922
5 پتروشیمی اصفهان1501.997،688642،551

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کالسیمین(891)(3.39)25،3564،042،943
2 ایران ارقام(122)(2.00)5،979652،896
3 تولید سموم علف کش(280)(2.00)13،7319،000
4 ساختمان اصفهان(49)(1.99)2،41085،000
5 سرمایه گذاری شاهد(85)(1.99)4،185536،177

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.89
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.375.404.09
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.53
4 نرخ LIBOR یک ساله5.305.384.44

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد355.382.2215.2153.6
 بلوک76.717.858.6323.8
 عمده
 جمع کل432.0100273.8

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد51.890.225.194.0
 بلوک5.69.81.227.3
 عمده
 جمع کل57.410026.3

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک6.5015،45115،4501.51.5646.5
 معدنی و صنعتی چادرملو5.559،8189،8182.02.0171.3
 سیمان فارس و خوزستان5.413،7403،7402.02.0118.2
 سنگ آهن گل گهر5.2521،09021،0902.02.0137.3
 پتروشیمی اصفهان1.307،6887،6882.02.0267.7
 سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر1.201،2381،2381.91.9107.0
 تاثیرات منفی
 بانک پارسیان3.61-1،2511،2512.0-2.0-211.0
 ایران خودرو3.25-2،8152،8431.8-0.9-46.2
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات2.73-3،7093،7092.0-2.0-320.0
 کالسیمین2.11-29،31629،5392.0-1.3-62.7
 صنعتی دریایی ایران2.01-3،8063،8092.0-1.9-95.9
 سرمایه گذاری ساختمان ایران1.12-2،9132،9282.0-1.5-73.7
 تراکتورسازی ایران1.05-7،2367،2361.9-1.9-942.9
 سرمایه گذاری شاهد1.01-4،1854،1852.0-2.0-163.5

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 بانک پارسیان62،264،8772.821.2
 حق تقدم کالسیمین 12،900،00073.171.7
 سرمایه گذاری البرز1396،1360.811.8

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
9821.000.0001.0

 

روز یکشنبه نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ،
بازگشایی شد.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره و شرکتهای کارتن ایران و ایران یاسا تایر به دلیل تعدیل پیش بینی سود، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز یکشنبه 16/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) سنگ آهن گل گهر2.00
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  حق تقدم کالسیمین(3.99)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) بانک پارسیان10،706،655
پر طرفدارترین سهم(نفر) پتروشیمی خارک789
پرمعامله ترین سهم(دفعه) پتروشیمی خارک1،861
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) حق تقدم کالسیمین102،056

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز یکشنبه 16/ 7 / 1385 با (1)
ریال کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،747 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،248340.3092،713
2 توسعه ملی72920.28564،171
3 صدرا3،809(74)(1.91)721،359
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،045000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،238231.891،130،461
9 گروه صنعتی بارز2،598000