تحولات بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه ۱۵/۸/۸۴

 

   


در روز یکشنبه  15/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل
با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش ۴۶/۱۳  واحدی  به رقم ۹ هزار و ۲۲/۸۸۲
 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد ۷۰/۱۲ واحدی  به رقم ۶۱/ ۹،۵۷۲ واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با رشد ۲۱/۱۵  واحدی به رقم ۶۸/۱۰.۱۷۴ واحد رسید. شرکت
بانک پارسیان  با ۹۷/۴  واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش ۳/۳۷  واحدی به رقم ۲۹/ ۲۷،۴۱۰
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۲۲/۹.۸۸۲۷۶/۹.۸۶۸۴۶/۱۳۱۴/۰۱/۱۲۶۷/۵۲۷/۳۶۲/۵۶
اصلی۶۱/۹.۵۷۲۹۱/۹.۵۵۹۷۰/۱۲۱۳/۰۴/۱۰۰۹/۵۵۵/۲۴۵/۶۵
فرعی۶۸/۱۰.۱۷۴۴۷/۱۰.۱۵۹۲۱/۱۵۱۵/۰۷/۲۵۲/۴۱۲/۱۲۲/۴۰

 

در
روز یکشنبه شاخص صنعت با رشد ۸/۴  واحدی به رقم ۵۹/۷،۶۶۰  واحد رسید. شاخص صنعت
واسطه گریهای مالی با رشد ۱۷۶ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۶۷/۱ درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای با افت (۴۰)
واحدی بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (۳۷/۰) درصدی سهام  شرکت نفت بهران بود.

 

 جزییات ارزش
معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۲/۶۹۹/۵۴۱/۱۲۲/۲۱

بلوک
۹/۵۶۱/۴۵۴/۳۱۱/۱۲۳

عمده

جمع کل
۱/۱۲۶۱۰۰۵/۴۳

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۳/۲۵۹/۶۸۳/۵۵/۲۶

بلوک
۴/۱۱۱/۳۱۹/۷۷/۲۲۵

عمده

جمع کل
۷/۳۶۱۰۰۲/۱۳

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۷.۱۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱/۷


در روز یکشنبه نماد شرکت صنعتی رنگین  ( نماد آن به دلیل
برگزاری مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ،
متوقف بود) بازگشایی شد.


همچنین در این روز نماد شرکت نئوپان ۲۲ بهمن به دلیل تعدیل پیش
بینی سود ، متوقف بود.


 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان
۹۷/۴
۲.۱۳۰۲.۰۶۵۹/۴۷/۱
۷/۳۴
 کالسیمین
۷۵/۱
۱۴.۱۷۸۱۴.۱۷۷۵/۴۵/۴
۹/۱۹۵
 توسعه معادن روی ایران
۴۹/۱
۳.۸۱۹۳.۸۱۹۵/۲۵/۲
۱/۱۰۲

 سایپا دیزل

۱۸/۱
۵.۶۱۸۵.۵۶۲۲/۲۲/۱
۳/۵۵
 پتروشیمی شیراز
۱۲/۱
۱.۰۴۴۱.۰۴۴۵/۱۵/۱
۶/۱۰۷

 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)

صنعتی دریایی ایران
۱
۲۰۰.۰۰۰
۹/۰
۱/۳۳

سیمان خزر
۱
۱۵۰.۰۰۰
۴/۲
۸/۹۹

سیمان فارس و خوزستان
۱
۶.۱۸۴.۰۰۰

۷/۳۶

۷/۹۵

سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱
۳۴۰.۰۰۰
۵/۰
۴/۵۵

سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱
۱.۷۶۹.۷۰۲
۷/۵
۱/۷۲

سرمایه گذاری غدیر
۱
۲.۶۹۱.۵۷۴

۷/۱۰

۸/۶۰

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ در جدول
ذیل ارایه شده است:

  

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
۹۱/۹
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  صنعتی رنگین(۶۸/۵۸)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سیمان فارس
و خوزستان
۶.۴۸۳.۴۳۷
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 فرومولیبدن کرمان۴۴۸
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 فرومولیبدن کرمان۸۰۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان فارس
و خوزستان
۳۸.۵۱۲
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۹.۵۶۳
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۶.۱۲۱

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز
یکشنبه ۱۵/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۳۰۸ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۴)
ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

۱
 پتروشیمی اراک

۹.۸۰۶

(۱۴)

(۱۴/۰)

۲۱.۷۱۹
۲
 توسعه ملی
۹۱۴(۲)
(
۲۲/۰)

۷۹.۵۱۰
۳
 صدرا

۴.۷۷۷
(۳)
(۰۶/۰)

۶۰۴.۳۴۸
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸
۵۹
(۳)(۲۷/۰)
۱۳۳.۰۸۸
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۵۵
۰۰۰