تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه 28/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 28/10/1384
برخلاف روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (44/3) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 64/107 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (49/5) واحدی به رقم 9 هزار و 49/827 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 98/4 واحدی به رقم 10 هزار و 04/261 واحد رسید. شرکت توسعه
معادن روی ایران با (35/2) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (7/9) واحدی به رقم 28 هزار و
23/397 واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل64/10.10708/10.11144/3-03/0-2/1499/706/289/24
اصلی
49/9.
827

98/9.
832

49/5-

06/0-

8/116

8/71

5/22

0/52
فرعی04/10.26106/10.25698/405/04/327/221/67/24-

 

شاخص صنعت ، روز چهارشنبه با کاهش (7/2) واحدی به
رقم 7 هزار و 31/841 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 7 واحدی
( از11،336 واحد به 11،343 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 06/0 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (31) واحدی ( از 37،770 واحد به
37،739 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (31/1) درصدی سهام شرکت نیرو ترانس بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
2/86

8/57

6/14

4/20

بلوک

0/63

2/42

6/50

1/408

عمده3/3-


جمع کل

2/149
100
9/61

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
3/18

0/64

3/0-

6/1-

بلوک
3/10
0/36

6/6

4/178

عمده6/0-


جمع کل

6/28
1007/5

 

روز چهار شنبه نماد شرکت
تجهیز نیروی زنگان پس از تعدیل پیش بینی سود ، بازگشایی شد.
همچنین نماد شرکتهای جام دارو ، شوکوپارس ، داروسازی جابربن حیان ، سرمایه
گذاری توسعه معادن و فلزات ، اتمسفر و خوراک دام پارس به دلیل تعدیل پیش بینی
سود ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
  توسعه
معادن روی ایران
35/2-4.8384.8389/2-9/2- 4/853
  کالسیمین 67/1-
20.529

20.528

8/2-

8/2-
1/441
  سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

26/1-

1.910

1.974

7/3-

5/0-

0/11
    تاثیرات
مثبت
 پتروشیمی اصفهان
50/1

6.956

6.915
2/36/2
1/81

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  کابل های مخابراتی شهید قندی 2758.4986/45/83
 
ایران خودرو
2
1.184.327

7/3

3/55
  تراکتورسازی ایران
1
145.000

6/0

9/42
 
ایران خودرو دیزل
1
165.000

6/0

5/48
  گروه بهمن
1
770.000

8/1

0/69
 
زامیاد
1
100.000

9/0

4/40
  پتروشیمی آبادان
1
424.847

4/3

1/65
 
حق تقدم پتروشیمی اصفهان
1
300.000

7/1

3/91
  داروپخش 1
5.695.325

7/42

0/100
  سرمایه گذاری غدیر 1
710.000

0/3

0/39

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه 28/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم آبادگران ایران
98/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری سپه
(00/10)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 

داروپخش
5.695.375
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
660
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
توسعه معادن روی
1.046
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
42.658
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.963

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهارشنبه 28/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
222.680
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.136 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
937
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0