تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه۹/۹/۸۴

 

در روز چهار شنبه ۹/۹/۱۳۸۴ شاخص کل همانند روز قبل با
افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش ۲۳/۴۸ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۴۹ /۸۳ واحد
رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش ۱۰/۴۶ واحدی به رقم ۴۲/ ۹،۷۶۳ واحد رسید و
شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۱۲/۵۲ واحدی به رقم ۳۵/۱۰،۳۹۸ واحد رسید. شرکت سرمایه
گذاری پتروشیمی با ۲۸/۷ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش ۲/۱۳۵ واحدی به رقم ۷۱/ ۲۸،۲۶۴
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۴۹/۱۰.۰۸۳۲۶/۱۰.۰۳۵۲۳/۴۸۴۸/۰۶/۲۶۶۲/۴۰۴/۷۶۹/۳۶
اصلی۴۲/۹.۷۶۳۳۲/۹.۷۱۷۱۰/۴۶۴۷/۰۲/۱۷۱۲/۲۰۶/۴۰۰/۱
فرعی۳۵/۱۰.۳۹۸۲۳/۱۰.۳۴۶۱۲/۵۲۵۰/۰۴/۹۵۴/۱۰۰۸/۳۵۳/۱۴۰

در روز چهار شنبه شاخص صنعت با رشد ۶/۳۴ واحدی به
رقم ۲۹/۷،۷۶۸ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد
۳۱۳ واحدی ( از ۲۲،۸۱۱ واحد به ۲۳،۱۲۴ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۳۳/۳ درصدی سهام شرکت نفت
پارس بود. شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (۲۷) واحدی ( از ۱،۵۷۹ واحد به
۱،۵۵۲ واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (۰۰/۲) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۳/۲۳۸۴/۸۹۵/۹۲۴/۶۳

بلوک
۳/۲۸۶/۱۰۰/۱۶-۱/۳۶-

عمده

جمع کل
۶/۲۶۶۱۰۰۵/۷۶

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۴/۶۷۲/۸۸۶/۲۴۵/۵۷

بلوک
۰/۹۸/۱۱۰/۴-۸/۳۰-

عمده

جمع کل
۴/۷۶۱۰۰۶/۲۰

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۱۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰۱/۵


در روز چهار شنبه نماد شرکتهای ایتالران و
قند قهستان پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت نوسازی وساختمان تهران پس از
مجمع عمومی فوق العاده و نماد شرکت سرمایه گذاری ملت پس از تعدیل پیش بینی سود
و انتقال از تابلوی اصلی به تابلوی فرعی ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای نساجی مازندران و توسعه معادن روی ایران به
دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان ۲۸/۷۳.۱۴۸۳.۱۳۱۱/۵۶/۴ ۱/۸۹
 سرمایه گذاری پتروشیمی
۶۲/۳
۴.۷۶۶۴.۷۶۶۰/۵۰/۵
۴/۱.۷۱۴
 توسعه معادن روی ایران
۵۵/۳
۱.۹۴۹۱.۹۴۹۰/۵۰/۵
۲/۱۰۱
 سیمان تهران
۲۲/۳
۳.۴۶۴۳.۳۸۱۱/۳۶/۰
۴/۲۰
 سایپا ۰۰/۳۱.۰۴۰۱.۰۴۰۰/۱۱۰/۱۱


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 
۱

۲۴۹.۵۰۰

۵/۲

۹/۹۵
 زامیاد
۲

۷۸۶.۳۴۴

۹/۶

۴/۷۷
 صنعتی دریایی ایران
۱

۱۸۸.۴۰۰

۸/۰

۳/۲۸
 پتروشیمی خارک۱
۳۴۴.۱۸۸

۲/۴

۸/۸۷
 حق تقدم لوله و ماشین سازی ایران ۱
۷۹۳.۰۰۰

۳/۰

۱/۹۷
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶

۳.۰۹۴.۸۷۰

۹/۵

۱/۶۶
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
۵

۲.۷۱۴.۹۴۲

۴/۵

۸/۷۲
 لیزینگ صنعت و معدن
۳

۸۰۰.۰۰۰

۲/۲

۹/۳۸

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه ۹/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سرمایه گذاری ملت ۹۹/۱۰
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایتالران(۲۹/۴۳)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه گذاری ملت۷.۸۰۶.۲۱۴
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری ملت۱.۰۸۰
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  سرمایه گذاری ملت۱.۵۷۴
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  معادن روی ۳۵.۸۶۹

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار شنبه ۹/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۷۷
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲ ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۱۰.۳۵۵۶۲
۶۰/۰

۱۲۷.۰۹۴

۲

 توسعه ملی
۹۱۵
۱

۱۱/۰

۱۴۴.۴۲۱
۳ صدرا۴.۵۱۰۲۱
۴۷/۰

۶۶۶.۲۴۳
۴ سیمان شمال

۲۲.۹۴۴
۰۰۲۹۸
۵ سیمان کرمان۱۹.۵۴۸۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۳۸(۱)
(۰۱/۰)

۱.۱۰۱

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۹۴۹۹۲
۹۵/۴

۱.۰۶۹.۱۷۹
۹ لاستیک کرمان۲.۵۴۹۱۳
۵۱/۰

۳۷.۹۱۰