تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه9/9/84

 

در روز چهار شنبه 9/9/1384 شاخص کل همانند روز قبل با
افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش 23/48 واحدی به رقم 10 هزار و 49 /83 واحد
رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش 10/46 واحدی به رقم 42/ 9،763 واحد رسید و
شاخص کل تالار فرعی با افزایش 12/52 واحدی به رقم 35/10،398 واحد رسید. شرکت سرمایه
گذاری پتروشیمی با 28/7 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش 2/135 واحدی به رقم 71/ 28،264
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل49/10.08326/10.03523/4848/06/2662/404/769/36
اصلی42/9.76332/9.71710/4647/02/1712/206/400/1
فرعی35/10.39823/10.34612/5250/04/954/1008/353/140

در روز چهار شنبه شاخص صنعت با رشد 6/34 واحدی به
رقم 29/7،768 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد
313 واحدی ( از 22،811 واحد به 23،124 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 33/3 درصدی سهام شرکت نفت
پارس بود. شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (27) واحدی ( از 1،579 واحد به
1،552 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (00/2) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد3/2384/895/924/63

بلوک
3/286/100/16-1/36-

عمده

جمع کل
6/2661005/76

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد4/672/886/245/57

بلوک
0/98/110/4-8/30-

عمده

جمع کل
4/761006/20

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.1491.000.0001/5


در روز چهار شنبه نماد شرکتهای ایتالران و
قند قهستان پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت نوسازی وساختمان تهران پس از
مجمع عمومی فوق العاده و نماد شرکت سرمایه گذاری ملت پس از تعدیل پیش بینی سود
و انتقال از تابلوی اصلی به تابلوی فرعی ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای نساجی مازندران و توسعه معادن روی ایران به
دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان 28/73.1483.1311/56/4 1/89
 سرمایه گذاری پتروشیمی
62/3
4.7664.7660/50/5
4/1.714
 توسعه معادن روی ایران
55/3
1.9491.9490/50/5
2/101
 سیمان تهران
22/3
3.4643.3811/36/0
4/20
 سایپا 00/31.0401.0400/110/11


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 
1

249.500

5/2

9/95
 زامیاد
2

786.344

9/6

4/77
 صنعتی دریایی ایران
1

188.400

8/0

3/28
 پتروشیمی خارک1
344.188

2/4

8/87
 حق تقدم لوله و ماشین سازی ایران 1
793.000

3/0

1/97
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
6

3.094.870

9/5

1/66
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
5

2.714.942

4/5

8/72
 لیزینگ صنعت و معدن
3

800.000

2/2

9/38

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه 9/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سرمایه گذاری ملت 99/10
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایتالران(29/43)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه گذاری ملت7.806.214
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری ملت1.080
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  سرمایه گذاری ملت1.574
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  معادن روی 35.869

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار شنبه 9/ 9 /1384 به 3،177
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 2 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.35562
60/0

127.094

2

 توسعه ملی
915
1

11/0

144.421
3 صدرا4.51021
47/0

666.243
4 سیمان شمال

22.944
00298
5 سیمان کرمان19.548000
6 ایران ترانسفو7.838(1)
(01/0)

1.101

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.94992
95/4

1.069.179
9 لاستیک کرمان2.54913
51/0

37.910