تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه۹/۹/۸۴

    در روز چهار شنبه ۹/۹/۱۳۸۴ شاخص کل مانند روز قبل با
افزایش خوبی همراه بود ، شاخص کل با افزایش ۲/۴۸ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۴۹ /۸۳
واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش۱/۴۶ واحدی به رقم ۴۱/ ۹،۷۶۳ واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۱/۵۲ واحدی به رقم ۳۵/۱۰،۳۹۸ واحد رسید. شاخص
بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۲/۱۳۵ واحدی به رقم۷۱/ ۲۸،۲۶۴ واحد رسید. در مجموع
در روز چهار شنبه ۶۴،۲۰۶،۰۱۰ سهم به ارزش ۲۳۴،۲۴۵ میلیون ریال معامله گردید.

در روز چهار شنبه شاخص صنعت با رشد ۶/۳۴ واحدی به رقم
۲۹/۷،۷۶۸ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد ۳۱۳
واحدی ( از ۲۲،۸۱۱ واحد به ۲۳،۱۲۴ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۳۳/۳ درصدی سهام شرکت نفت پارس بود.
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (۲۷) واحدی ( از ۱،۵۷۹ واحد به ۱،۵۵۲ واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (۰۰/۲) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود است.

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه
۹/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سرمایه گذاری ملت
۹۹/۱۰
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایتالران (۲۹/۴۳)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه گذاری ملت۷.۸۰۶.۲۱۴
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری ملت۱.۰۸۰
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  سرمایه گذاری ملت۱.۵۷۴
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  معادن روی ۳۵.۸۶۹

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز چهار شنبه ۹/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۷۷ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته ۲ ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده
موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت)
آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۰.۳۵۵
۶۲
۶۰/۰

۱۲۷.۰۹۴

۲

 توسعه ملی

۹۱۵

۱

۱۱/۰

۱۴۴.۴۲۱
۳ صدرا
۴.۵۱۰
۲۱
۴۷/۰

۶۸۲.۸۳۴
۴ سیمان شمال

۲۲.۹۴۲

(۲)

(۰۱/۰)
۲۹۸
۵ سیمان کرمان
۱۹.۵۴۷
۰۰۰
۶ ایران ترانسفو
۷.۸۳۸
(۱)
(۰۱/۰)

۱.۱۰۱

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۹۴۹۹۲
۹۸/۴

۱.۰۶۹.۱۷۹
۹ لاستیک کرمان۲.۵۴۹۱۳
۵۱/۰

۳۷.۹۱۰