تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه ۲۵/۸/۸۴

 

در روز چهار
شنبه  25/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش
۲۴/۳  واحدی  به رقم ۹ هزار و ۰۱ /۸۰۶  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با
افزایش ۲۱/۳  واحدی  به رقم ۷۹/ ۹،۴۸۸ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش
۰۹/۳  واحدی به رقم ۹۸/۱۰،۱۳۵واحد رسید. شرکت سرمایه گذاری سپه  با ۸۳/۱  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و
قیمت نیز با افزایش ۴/۸   واحدی به رقم ۷۸/ ۲۷،۲۰۴ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۰۱/۹.۸۰۶۷۷/۹.۸۰۲۲۴/۳۰۳/۰۵/۱۸۵۵/۲۸-۷/۴۰۸/۶
اصلی۷۹/۹.۴۸۸۵۸/۹.۴۸۵۲۱/۳۰۳/۰۵/۱۵۳۹/۳۱-۰/۳۲۶/۳-
فرعی۹۸/۱۰.۱۳۵۸۹/۱۰.۱۳۲۰۹/۳۰۳/۰۰/۳۲۶/۵-۷/۸۳/۸۱

 

در روز چهار شنبه
شاخص صنعت با افت (۵/۰)  واحدی به رقم ۸۲/۷،۵۸۶  واحد رسید. شاخص صنعت استخراج
سایر معادن با افت  (69) واحدی بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( ۰۰/۵) درصدی سهام شرکت تأمین
ماسه  بود، شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با رشد ۸۰  واحدی بیشترین رشد را در
بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۶۸/۳ درصدی سهام
شرکت سرمایه گذاری سپه بود.

 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۳۹۵/۲۱۶/۶-۲/۱۴-

بلوک
۷/۱۴۵۸/۷۸۳/۶۷-۶/۳۱-

عمده

جمع کل
۵/۱۸۵۱۰۰۹/۷۳-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۱/۲۱۸/۵۱۴/۶۵/۴۳

بلوک
۶/۱۹۲/۴۸۸/۳-۲/۱۶-

عمده

جمع کل
۷/۴۰۱۰۰۶/۲

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶۳.۷۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰۷/۶۳


در روز چهار شنبه نماد شرکت کالسمین که به دلیل تعدیل پیش بینی
سود متوقف بود ، بازگشایی شد.


همچنین در این روز نماد حق تقدم صنایع رنگ و رزین سایپا و صنایع
گالوانیزه فجر سپاهان به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، شرکت سرمایه گذاری سپه
به دلیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، سیمان
دورود به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و شرکت فرآورده های تزریقی
ایران به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)*


میانگین*

پایانی

میانگین

پایانی
 سرمایه گذاری سپه ۸۳/۱
۱.۳۴۵

۱.۳۴۵

۷/۳

۷/۳
۰/۱۲۲
 بانک اقتصاد نوین 

۰۲/۱

۳.۰۰۲

۲.۹۰۹
۵/۴۲/۱
۴/۲۷
 کالسیمین
۹۴/۰

۱۴.۴۸۹

۱۴.۴۸۸
۳/۲۳/۲
**
 صنایع شیمیایی ایران
۷۷/۰

۸.۴۹۷

۸.۴۰۸
۳/۲۲/۱
۵/۵۳
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۳/۰

۱.۷۰۰

۱.۶۸۱
۷/۲۵/۱
۴/۵۷

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 گسترش
صنایع و خدمات کشاورزی

۱
۲۴۹.۵۰۰
۲/۲

۶/۹۷
 زامیاد
۱

۲.۰۰۰.۰۰۰

۸/۱۶

۲/۹۷
 سایپا
۱

۴.۸۷۰.۰۰۰

۷/۱۶

۸/۹۳
 سایپا
دیزل

۲

۱.۳۸۹.۰۰۰

۸/۷

۳/۹۵
 ایران خودرو
۱

۶۹۰.۰۰۰

۱/۲

۰/۶۱
 تولید مواد اولیه دارو پخش
۱

۱.۱۹۹.۴۹۲

۹/۲۰

۹/۹۹
 داروسازی
اکسیر
۱
۹۳۶.۵۱۷

۵/۱۲

۹/۹۹
 داروپخش۱
۸.۲۹۸.۷۸۶

۷/۶۶

۷/۹۹

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز چهار شنبه ۲۵/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  معادن بافق۹۸/۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم طیف
سایپا
(۳۳/۸۳)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  دارو پخش۸.۳۱۹.۶۸۶
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  فرومولیبدن
کرمان
۱۹۴
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  حق
تقدم طیف سایپا
۳۹۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
۶۶.۸۳۷

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار شنبه۲۵/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۰۰(۹)(۰۹/۰)
۲۵.۶۸۴

۲

 توسعه ملی

۹۰۳

(۱)

(۱۱)

۲۴.۵۰۲
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۲۲۴.۵۲۷
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۹۸۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۳(۴)(۵۹/۰)
۱۳۵.۱۲۳
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰