تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 12/07/1385

شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 12/7/1385 با افزایش 75.06  واحدی به رقم 9 هزار و
654.07  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 96.26  واحدی به رقم 9 هزار و 491.75  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (0.78) واحدی به رقم 9 هزار و 501.41 واحد
رسید.شرکت کالسیمین با 66.36  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 231.8 واحدی به رقم 29 هزار و 815.56  واحد و شاخص صنعت با
65.8 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 738.42 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،654.079،579.0175.060.78343.933.4-70.342.8-
اصلی9،491.759،395.4996.261.0309.422.8-64.194.0-
فرعی9،501.419،502.190.78-0.01-34.570.2-6.296.1-

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 فرآورده های تزریقی
ایران 
66516.644،66197،918
2 عمران و توسعه فارس 1576.172،7001،000
3 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر73.61201137،490
4 فرآروی مواد معدنی1،0322.0052،63621،099
5 گل گهر4052.0020،674416،493

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 کالسیمین(5،195)(14.86)29،7532،140،438
2 نگین طبس(306)(2.00)15،02012،576
3 موتورسازان تراکتورسازی(68)(2.00)3،340150،827
4 کمباین سازی ایران(116)(1.99)5،700193،392
5 دوده صنعتی(150)(1.99)7،38125،000

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.84
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.365.404.01
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.18
4 نرخ LIBOR یک ساله5.315.464.28

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد260.775.8167.5179.7
 بلوک83.224.216.7-16.7-
 عمده323.4-
 جمع کل343.9100172.6-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد60.085.325.372.9
 بلوک10.314.73.2-23.7-
 عمده74.9-
 جمع کل70.310052.8-

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک8.4115،02015،0182.02.099.5
 سنگ آهن گل گهر5.1520،67420،6742.02.0118.3
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران4.562،7662،7661.81.8197.6
 صنعتی دریایی ایران1.713،8863،8861.61.61،001.6
 بانک پارسیان1.301،2951،2920.90.779.7
 سرمایه گذاری ساختمان ایران1.193،0183،0181.61.61،527.6
 تاثیرات منفی
 کالسیمین66.36-29،75429،75314.9-14.9-
 ایران خودرو7.28-2،8722،8721.9-1.9-
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات2.70-3،8543،8541.9-1.9-61.5
 سایپا1.82-3،5543،6121.9-0.3-16.8
 سرمایه گذاری بهمن1.16-1،0041،0042.0-2.0-479.6

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 بانک پارسیان44،655،0006.059.3
 سرمایه گذاری شاهد2659،8172.863.7
 نفت بهران24،652،76372.599.7
 ایران خودرو1180،9280.52.7
 داروسازی روز دارو1190،0001.395.0

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
6621.000.0000.7

 

روز چهارشنبه نماد معاملاتی شرکتهای عمران و توسعه فارس ، ایتالران و فرآوری
مواد معدنی ایران پس از اعلام پیش بینی سود ، ایران خودرو ، تولید محور خودرو ،
چرخشگر ، ملی سرب و روی ایران و نیرو محرکه پس از ارائه آخرین اطلاعات ، فرآورده
های تزریقی ایران پس از تعدیل پیش بینی سود و کالسیمین پس از برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده ، بازگشایی شدند.

 همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکتهای گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره و حق تقدم شرکتهای کنتورسازی ایران ، سیمان شرق و توسعه صنایع بهشهر به دلیل
پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز چهارشنبه 12/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) فرآورده های تزریقی ایران  16.64
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  کالسیمین(14.86)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری ساختمان10،754،518
پر طرفدارترین سهم(نفر) سرمایه گذاری ساختمان1،247
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سرمایه گذاری ساختمان2،337
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) نفت بهران72،654

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز چهارشنبه 12/ 7 / 1385 با 49
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،766 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،20600230
2 توسعه ملی7250059،337
3 صدرا3،886631.657،531،825
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،045000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،21510.0857،812
9 گروه صنعتی بارز2،598000