تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 18/8/84

 

 

در روز چهار
شنبه  18/8/1384 شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(66/24)  واحدی  به رقم 9 هزار و 93 /817  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با
افت (82/24) واحدی  به رقم 67/ 9،506 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(69/21)  واحدی به رقم 06/10،123واحد رسید. شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران  با
(86/8)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (4/68)  واحدی به رقم 95/ 27،236 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل93/9.81759/9.84266/24-25/0-0/1024/54-9/268/28-
اصلی67/9.50648/9.53182/24-26/0-6/886/49-9/209/31-
فرعی06/10.12375/10.14469/21-21/0-4/131/72-0/65/15-

 

در
روز چهار شنبه شاخص صنعت با افت (3/21)  واحدی به رقم 76/7،604  واحد رسید.
شاخص صنعت پیمانکاری صنعتی با افت  (62) واحدی بیشترین افت را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( 15/3) درصدی سهام
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)  بود، شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی با رشد
1 واحدی بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
افزایش قیمت 23/1 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات بود.  


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد2/600/597/02/1

بلوک
8/410/413/64-6/60-

عمده
3/58-

جمع کل
0/1021009/121-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد2/201/759/07/4

بلوک
7/69/247/0-5/9-

عمده
1/11-

جمع کل
9/261009/10-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
6.6081.000.0006/6


در روز چهار شنبه نماد شرکت سیمان ارومیه که به دلیل اعلام پیش
بینی سود متوقف بود ، بازگشایی شد.


همچنین دراین روز نماد شرکتهای سیمان هگمتان و تولید سرامیکهای
صنعتی اردکان به دلیل افزایش سرمایه ، شرکت الکتریک خورو شرق به دلیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و حق تقدم
فارسیت دورود به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی متوقف بودند.

 شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
سرمایه گذاری بانک ملی ایران 86/8-
3.144

3.176

9/3-

9/2-
5/73
 صنعتی دریایی ایران 91/3-
4.333

4.334

2/3-

2/3-
1/117
 سیمان تهران
96/1-

10.180

10.553

7/4-

3/1-

6/156
 طیف
سایپا

46/1-
975975
9/4-

9/4-

9/366
    تاثیرات
مثبت
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
05/1

1.634

1.628
6/23/2
7/86

 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

03/1

2.305

2.303
3/12/1
9/95

 


از روز چهارشنبه سهام شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری
شده یا فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری حافظ بازارگردانی
می شود.

 

نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
کاربراتور ایران1
1.660.614

4/4

8/98
داروسازی جابربن حیان1
3.500.000

3/25

9/99
سیمان بهبهان1
300.866

7/4

3/80
سیمان تهران1
500.000
1/5
9/82
سیمان
فارس و خوزستان
1
170.000
0/1
7/25
صنایع گالوانیزه فجر سپاهان1
110.000
1/0
2/52
توسعه صنایع بهشهرایران1
171.811
3/0
1/67
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر1
295.860
9/0
6/51

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز چهار شنبه 18/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  تجهیز نیروی
زنگان
96/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
صنایع بهشهر
(79/5)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
داروسازی جابربن حیان
3.501.961
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 بانک پارسیان282
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 بانک پارسیان413
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
25.285
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
8.430
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
14.270

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار شنبه 18/ 8 /1384  به  3،176
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (95) ریال کاهش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.763(17)(17/0)
28.527

2

 توسعه ملی

908

(1)

(11/0)

5.027
3 صدرا4.334(141)(15/3)
440.220
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو8.176000

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.854(1)(05/0)
255.954
9 لاستیک کرمان2.555000