تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۱۸/۸/۸۴

 

 

در روز چهار
شنبه  18/8/1384 شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(۶۶/۲۴)  واحدی  به رقم ۹ هزار و ۹۳ /۸۱۷  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با
افت (۸۲/۲۴) واحدی  به رقم ۶۷/ ۹،۵۰۶ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(۶۹/۲۱)  واحدی به رقم ۰۶/۱۰،۱۲۳واحد رسید. شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران  با
(۸۶/۸)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۴/۶۸)  واحدی به رقم ۹۵/ ۲۷،۲۳۶ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۹۳/۹.۸۱۷۵۹/۹.۸۴۲۶۶/۲۴-۲۵/۰-۰/۱۰۲۴/۵۴-۹/۲۶۸/۲۸-
اصلی۶۷/۹.۵۰۶۴۸/۹.۵۳۱۸۲/۲۴-۲۶/۰-۶/۸۸۶/۴۹-۹/۲۰۹/۳۱-
فرعی۰۶/۱۰.۱۲۳۷۵/۱۰.۱۴۴۶۹/۲۱-۲۱/۰-۴/۱۳۱/۷۲-۰/۶۵/۱۵-

 

در
روز چهار شنبه شاخص صنعت با افت (۳/۲۱)  واحدی به رقم ۷۶/۷،۶۰۴  واحد رسید.
شاخص صنعت پیمانکاری صنعتی با افت  (62) واحدی بیشترین افت را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( ۱۵/۳) درصدی سهام
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)  بود، شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی با رشد
۱ واحدی بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
افزایش قیمت ۲۳/۱ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات بود.  


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۲/۶۰۰/۵۹۷/۰۲/۱

بلوک
۸/۴۱۰/۴۱۳/۶۴-۶/۶۰-

عمده
۳/۵۸-

جمع کل
۰/۱۰۲۱۰۰۹/۱۲۱-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۲/۲۰۱/۷۵۹/۰۷/۴

بلوک
۷/۶۹/۲۴۷/۰-۵/۹-

عمده
۱/۱۱-

جمع کل
۹/۲۶۱۰۰۹/۱۰-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶.۶۰۸۱.۰۰۰.۰۰۰۶/۶


در روز چهار شنبه نماد شرکت سیمان ارومیه که به دلیل اعلام پیش
بینی سود متوقف بود ، بازگشایی شد.


همچنین دراین روز نماد شرکتهای سیمان هگمتان و تولید سرامیکهای
صنعتی اردکان به دلیل افزایش سرمایه ، شرکت الکتریک خورو شرق به دلیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و حق تقدم
فارسیت دورود به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی متوقف بودند.

 شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
سرمایه گذاری بانک ملی ایران ۸۶/۸-
۳.۱۴۴

۳.۱۷۶

۹/۳-

۹/۲-
۵/۷۳
 صنعتی دریایی ایران ۹۱/۳-
۴.۳۳۳

۴.۳۳۴

۲/۳-

۲/۳-
۱/۱۱۷
 سیمان تهران
۹۶/۱-

۱۰.۱۸۰

۱۰.۵۵۳

۷/۴-

۳/۱-

۶/۱۵۶
 طیف
سایپا

۴۶/۱-
۹۷۵۹۷۵
۹/۴-

۹/۴-

۹/۳۶۶
    تاثیرات
مثبت
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰۵/۱

۱.۶۳۴

۱.۶۲۸
۶/۲۳/۲
۷/۸۶

 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

۰۳/۱

۲.۳۰۵

۲.۳۰۳
۳/۱۲/۱
۹/۹۵

 


از روز چهارشنبه سهام شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری
شده یا فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری حافظ بازارگردانی
می شود.

 

نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
کاربراتور ایران۱
۱.۶۶۰.۶۱۴

۴/۴

۸/۹۸
داروسازی جابربن حیان۱
۳.۵۰۰.۰۰۰

۳/۲۵

۹/۹۹
سیمان بهبهان۱
۳۰۰.۸۶۶

۷/۴

۳/۸۰
سیمان تهران۱
۵۰۰.۰۰۰
۱/۵
۹/۸۲
سیمان
فارس و خوزستان
۱
۱۷۰.۰۰۰
۰/۱
۷/۲۵
صنایع گالوانیزه فجر سپاهان۱
۱۱۰.۰۰۰
۱/۰
۲/۵۲
توسعه صنایع بهشهرایران۱
۱۷۱.۸۱۱
۳/۰
۱/۶۷
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر۱
۲۹۵.۸۶۰
۹/۰
۶/۵۱

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز چهار شنبه ۱۸/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  تجهیز نیروی
زنگان
۹۶/۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
صنایع بهشهر
(۷۹/۵)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
داروسازی جابربن حیان
۳.۵۰۱.۹۶۱
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 بانک پارسیان۲۸۲
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 بانک پارسیان۴۱۳
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
۲۵.۲۸۵
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۸.۴۳۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۴.۲۷۰

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار شنبه ۱۸/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۶
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۹۵) ریال کاهش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۶۳(۱۷)(۱۷/۰)
۲۸.۵۲۷

۲

 توسعه ملی

۹۰۸

(۱)

(۱۱)

۵.۰۲۷
۳ صدرا۴.۳۳۴(۱۴۱)(۱۵/۳)
۴۴۰.۲۲۰
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۸.۱۷۶۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۴(۱)(۰۵/۰)
۲۵۵.۹۵۴
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰