تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۱۱/۸/۸۴

 

   


در روز چهار شنبه  11/8/1384
شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۲۷/۵۱)  واحدی  به رقم
۹ هزار و ۵۳ /۸۶۴  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (۷۶/۵۱) واحدی  به
رقم ۹۷/ ۹،۵۵۷ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۴۶/۴۴)  واحدی به رقم
۵۵/۱۰،۱۴۶واحد رسید. شرکت بانک پارسیان  با (۸۰/۹)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ،
بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش
(۲/۱۴۲)  واحدی به رقم ۵۳/ ۲۷،۳۵۹ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۵۳/۹.۸۶۴۸۱/۹.۹۱۵۲۷/۵۱-۵۲/۰-۶/۱۲۰۸/۷۳۵/۴۸۶/۱۲۵
اصلی۹۷/۹.۵۵۷۷۳/۹.۶۰۹۷۶/۵۱-۵۴/۰-۵/۹۶۷/۵۶۱/۳۳۹/۸۲
فرعی۵۵/۱۰.۱۴۶۰۱/۱۰.۱۹۱۴۶/۴۴-۴۴/۰-۱/۲۴۰/۲۰۹۴/۱۵۹/۳۲۵

 


در روز چهار شنبه شاخص صنعت با افت (۳/۳۰)  واحدی به رقم
۴۱/۷،۶۵۶  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت  (363) واحدی بیشترین
افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت
( ۲۱/۳) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان  بود، شاخص صنعت قند وشکر با رشد ۱ واحدی
بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش
قیمت ۶۷/۱ درصدی سهام شرکت قند پیرانشهر بود.


 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل
ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۲/۸۶۵/۷۱۸/۱۶۲/۲۴

بلوک
۴/۳۴۵/۲۸۴/۳۴

عمده

جمع کل
۶/۱۲۰۱۰۰۲/۵۱

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۵/۳۷۳/۷۷۰/۱۶۴/۷۴

بلوک
۰/۱۱۷/۲۲۰/۱۱

عمده

جمع کل
۵/۴۸۱۰۰۰/۲۷

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۷.۴۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰۴/۷

 


در روز چهار شنبه نماد شرکت سیمان کارون که به دلیل اعلام تأثیر
تصمیم هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات متوقف بود ، همچنین
نماد شرکت لوازم خانگی پارس  ( نماد آن به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالیانه ،
متوقف بود) و نماد شرکتهای سیمان خاش و سیمان دورود که به دلیل اعلام پیش بینی
سود متوقف بودند، بازگشایی شدند.


  


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی

بانک پارسیان

۸۰/۹-
۱.۹۹۷۲.۰۱۸۲/۴-۲/۳-
۵/۷۵

معدنی و صنعتی چادرملو

۰۰/۵-
۵.۸۱۳۵.۹۴۸۰/۵-۸/۲-
۹/۵۵

ایران خودرو دیزل

۲۴/۴-
۳.۳۲۵۳.۳۳۲۵/۴-۳/۴-
۴/۹۵

سیمان تهران

۶۱/۲-
۱۰.۵۰۹۱۰.۸۲۵۶/۴-۷/۱-
۷/۳۶

سیمان دورود

۰۸/۲-
۲۶.۴۴۹۲۶.۴۴۹۵/۵-۵/۵-**

 


همچنین در این روز نماد حق تقدم سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر
ایران به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، شرکت پتروشیمی اصفهان به دلیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، فرآورده های غذایی وقند
پیرانشهر به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده و شرکتهای کابل سازی
ایران ، معدنی دماوند و قند مرو دشت به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.


 


 نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
سرمایه گذاری 
غدیر
۱
۱.۶۰۵.۰۰۰
۷/۶
۳/۴۹
بانک اقتصاد نوین

۱

۹.۳۶۶.۹۱۵

۷/۲۷
۰/۹۷

 


از روز چهارشنبه سهام شرکت سنگ
آهن گل گهر به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده بیش از
۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری بانک سپه بازارگردانی می شود.


همچنین در روز چهارشنبه تعداد ۶،۶۶۸،۹۷۲ سهم از سهام شرکت
پتروشیمی شیراز برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در تابلوی فرعی ، عرضه
گردید و به قیمت ۱،۰۰۰ ریال معامله شد.


  


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه ۱۱/۸/۱۳۸۴ در
جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
چادرملو
۱۱/۳
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
حق تقدم صنایع
بهشهر
(۸۶/۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
اقتصاد نوین
۹.۶۵۷.۵۶۶
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 لیزینگ غدیر۳۷۲
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
لیزینگ غدیر۸۰۸
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
اقتصاد نوین۵۱۸/۲۸


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار
شنبه۱۱/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۳۱۷ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۸) ریال
کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :


 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

۱
 پتروشیمی اراک

۹.۸۴۸

(۴۶)

(۴۶/۰)
۵۶.۲۵۵
۲
 توسعه ملی
۹۱۸(۱۱)
(۱۸/۱)
۵۲۳.۴۶۵
۳
 صدرا

۴.۷۸۰
(۳۴)
(۷۱/۰)
۶۲۱.۶۸۳
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸
۶۷
(۱۱)(۵۹/۰)۱۲۰.۹۳۶
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۵۵
۰۰۰