تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 11/8/84

 

   


در روز چهار شنبه  11/8/1384
شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (27/51)  واحدی  به رقم
9 هزار و 53 /864  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (76/51) واحدی  به
رقم 97/ 9،557 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (46/44)  واحدی به رقم
55/10،146واحد رسید. شرکت بانک پارسیان  با (80/9)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ،
بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش
(2/142)  واحدی به رقم 53/ 27،359 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل53/9.86481/9.91527/51-52/0-6/1208/735/486/125
اصلی97/9.55773/9.60976/51-54/0-5/967/561/339/82
فرعی55/10.14601/10.19146/44-44/0-1/240/2094/159/325

 


در روز چهار شنبه شاخص صنعت با افت (3/30)  واحدی به رقم
41/7،656  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت  (363) واحدی بیشترین
افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت
( 21/3) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان  بود، شاخص صنعت قند وشکر با رشد 1 واحدی
بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش
قیمت 67/1 درصدی سهام شرکت قند پیرانشهر بود.


 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل
ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد2/865/718/162/24

بلوک
4/345/284/34

عمده

جمع کل
6/1201002/51

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد5/373/770/164/74

بلوک
0/117/220/11

عمده

جمع کل
5/481000/27

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
7.4191.000.0004/7

 


در روز چهار شنبه نماد شرکت سیمان کارون که به دلیل اعلام تأثیر
تصمیم هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات متوقف بود ، همچنین
نماد شرکت لوازم خانگی پارس  ( نماد آن به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالیانه ،
متوقف بود) و نماد شرکتهای سیمان خاش و سیمان دورود که به دلیل اعلام پیش بینی
سود متوقف بودند، بازگشایی شدند.


  


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی

بانک پارسیان

80/9-
1.9972.0182/4-2/3-
5/75

معدنی و صنعتی چادرملو

00/5-
5.8135.9480/5-8/2-
9/55

ایران خودرو دیزل

24/4-
3.3253.3325/4-3/4-
4/95

سیمان تهران

61/2-
10.50910.8256/4-7/1-
7/36

سیمان دورود

08/2-
26.44926.4495/5-5/5-**

 


همچنین در این روز نماد حق تقدم سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر
ایران به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، شرکت پتروشیمی اصفهان به دلیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، فرآورده های غذایی وقند
پیرانشهر به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده و شرکتهای کابل سازی
ایران ، معدنی دماوند و قند مرو دشت به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.


 


 نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
سرمایه گذاری 
غدیر
1
1.605.000
7/6
3/49
بانک اقتصاد نوین

1

9.366.915

7/27
0/97

 


از روز چهارشنبه سهام شرکت سنگ
آهن گل گهر به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده بیش از
10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری بانک سپه بازارگردانی می شود.


همچنین در روز چهارشنبه تعداد 6،668،972 سهم از سهام شرکت
پتروشیمی شیراز برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در تابلوی فرعی ، عرضه
گردید و به قیمت 1،000 ریال معامله شد.


  


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه 11/8/1384 در
جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
چادرملو
11/3
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
حق تقدم صنایع
بهشهر
(86/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
اقتصاد نوین
9.657.566
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 لیزینگ غدیر372
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
لیزینگ غدیر808
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
اقتصاد نوین518/28


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهار
شنبه11/ 8 /1384  به  3،317 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (8) ریال
کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :


 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

1
 پتروشیمی اراک

9.848

(46)

(46/0)
56.255
2
 توسعه ملی
918(11)
(18/1)
523.465
3
 صدرا

4.780
(34)
(71/0)
621.683
4
 سیمان شمال

23.528
000
5
 سیمان کرمان

19.734
000
6
 ایران ترانسفو

8.176
000
7
 سیمان اردبیل

28.101
000
8
 توسعه صنایع بهشهر

1.8
67
(11)(59/0)120.936
9
 لاستیک کرمان

2.555
000