تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 29/07/1385

شاخص کل بورس ، روز شنبه 29/7/1385 با افزایش 4.94
واحدی به رقم 9 هزار و 591.01  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 6.15  واحدی به رقم 9 هزار و 427.66  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 0.54 واحدی به رقم 9
هزار و 446.31 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با 1.62  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 15.2 واحدی به رقم 29 هزار و 619.35 واحد و شاخص صنعت با
4.11 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 682.8 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،591.019،586.074.940.0582.637.0-12.330.1-
اصلی9،427.669،421.516.150.0763.649.3-9.241.8-
فرعی9،446.319،445.770.540.0119.0233.33.172.2


 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کالسیمین5432.3223,968945,273
2 جوشکاب یزد1692.008,61925,024
3 فرآوری مواد معدنی9962.0050,81819,448
4 گسترش ماشین آلات
عمرانی
732.003,72910,783
5ا معادن منگنز ایران1321.996,76520,400

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 داروسازی زهراوی(476)(2.00)23,34324,357
2 پتروشیمی فارابی(175)(2.00)8,59230,000
3 کاشی اصفهان(42)(1.95)2,11653,090
4 ساختمان اصفهان(40)(1.80)2,1841,277,101
5 تولید سموم علف کش(197)(1.51)12,8366,085

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.334.00
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.375.394.17
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.405.444.36
4 نرخ LIBOR یک ساله5.395.434.57

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد75.591.435.3-31.9-
 بلوک7.18.613.3-65.2-
 عمده
 جمع کل82.610048.6-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد11.190.34.3-27.9-
 بلوک1.29.81.0-45.5-
 عمده
 جمع کل12.31005.3-

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک1.6214،62114،5141.10.434.7
 پتروشیمی اصفهان1.358،1508،1502.02.0387.6
 معدنی و صنعتی چادرملو1.309،8629،7152.00.523.4
باما1.2745،18145،1812.02.0109.8

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 ساختمان اصفهان1570،4461.244.7
 کیمیدارو1431،0002.379.3
 حق تقدم کالسیمین1150،0003.515.9

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
5181.000.0000.5

 

روز شنبه نماد معاملاتی شرکت بانک پارسیان پس از برگزاری مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت داروسازی اسوه به دلیل تعدیل پیش
بینی سود و حق تقدم کالسیمین به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز شنبه 29/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم کالسیمین2.32
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  داروسازی زهراوی(2.00)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) ملی سرب و روی ایران2,142,408
پر طرفدارترین سهم(نفر) ملی سرب و روی ایران155
پرمعامله ترین سهم(دفعه) ملی سرب و روی ایران651
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) حق تقدم کالسیمین22,586

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز شنبه 29/ 7 / 1385 بدون
تغییر قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک12,11820.026,140
2 توسعه ملی729001,510
3 صدرا3،597(1)(0.03)12,787
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،038000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،228(1)(0.08)49,092
9 گروه صنعتی بارز2،598000