تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۲۸/۸/۸۴

 

در روز
شنبه  28/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۰۴/۱)
واحدی  به رقم ۹ هزار و ۶۱ /۸۰۴  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز باکاهش (۱۰/۱)
 واحدی  به رقم ۶۹/ ۹،۴۸۷ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۴۷/۲)  واحدی به
رقم ۵۱/۱۰،۱۳۳واحد رسید. شرکت پتروشیمی اراک با (۵۳/۰)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل
، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش
(۹/۳)  واحدی به رقم ۵۳/ ۲۷،۲۰۱ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۶۱/۹.۸۰۴۰۱/۹.۸۰۶۴۰/۱-۰۱/۰-۵/۳۳۹/۸۱-۳/۱۱۲/۷۲-
اصلی۶۹/۹.۴۸۷۷۹/۹.۴۸۸۱۰/۱-۰۱/۰-۹/۲۵۱/۸۳-۴/۸۷/۷۳-
فرعی۵۱/۱۰.۱۳۳۹۸/۱۰.۱۳۵۴۷/۲-۰۲/۰-۶/۷۳/۷۶-۹/۲۷/۶۶-

 

در روز شنبه شاخص
صنعت با افت (۷/۰)  واحدی به رقم ۳۵/۷،۵۸۶  واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های
نفتی ،کک وسوخت هسته ای با افت  (19) واحدی بیشترین افت را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( ۱۶/۰) درصدی سهام
شرکت نفت بهران  بود ، شاخص صنعت انتشار، چاپ و تکثیر با رشد ۵  واحدی بیشترین
رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۰۶/۰
درصدی سهام شرکت افست بود.

 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۱/۳۰۹/۸۹۷/۹-۴/۲۴-

بلوک
۴/۳۱/۱۰۳/۱۴۲-۷/۹۷-

عمده

جمع کل
۵/۳۳۱۰۰۰/۱۵۲-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۷/۱۰۷/۹۴۴/۱۰-۳/۴۹-

بلوک
۶/۰۳/۵۰/۱۹-۹/۹۶-

عمده

جمع کل
۳/۱۱۱۰۰۴/۲۹-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۱۰.۷۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۷/۱۰


در روز شنبه نماد شرکتهای ورزیران
و گروه صنعتی بوتان به دلیل تعدیل پیش بینی سود و شرکت تراکتور سازی ایران

به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره ، متوقف بودند.

 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)*


میانگین*

پایانی

میانگین

پایانی
 پتروشیمی اراک ۵۳/۰-
۹.۵۰۹

۹.۶۷۶

۰/۲-

۲/۰-
۵/۱۲
 لیزینگ ایران 

۲۸/۰-

۱.۶۱۰

۱.۶۱۰

۹/۱-

۹/۱-

۶/۱۰۷
 معادن منگنز ایران
۲۴/۰-

۶.۲۴۴

۶.۲۴۴

۹۹/۴-

۹۹/۴-

–**
 داروپخش ۱۸/۰-
۷.۸۸۰

۷.۹۹۹

۷/۱-

۳/۰-
۹/۱۴
 ایران تایر
۱۷/۰-

۱.۴۱۷

۱.۴۱۷

۰/۵-

۵/۰-

–**

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 گسترش
صنایع و خدمات کشاورزی

۱
۲۴۹.۵۰۰
۲/۲

۹/۹۹
 ایران خودرو دیزل
۲

۳۵۸.۸۲۷

۱/۲

۰/۵۳

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز شنبه ۲۸/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
لیزینگ ایران
۰۰/۱۰
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  معدنی
دماوند
(۱۵/۴۴)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  بانک
پارسیان
۱.۰۹۰.۷۷۸
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۱۹۵
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۳۸۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۴.۳۶۹
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۵۵۹
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۶.۹۲۳

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه ۲۸/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۹.۶۷۶
(۲۴)(۲۵/۰)
۷۴.۷۳۰

۲

 توسعه ملی

۹۰۲

(۱)

(۱۱)

۳۴.۱۱۱
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۲۵۰.۹۴۹
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۹۸۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۱(۲)(۱۱/۰)
۵۳.۵۹۴
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰