تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 28/8/84

 

در روز
شنبه  28/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (04/1)
واحدی  به رقم 9 هزار و 61 /804  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز باکاهش (10/1)
 واحدی  به رقم 69/ 9،487 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (47/2)  واحدی به
رقم 51/10،133واحد رسید. شرکت پتروشیمی اراک با (53/0)  واحد تأثیر منفی بر شاخص کل
، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش
(9/3)  واحدی به رقم 53/ 27،201 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل61/9.80401/9.80640/1-01/0-5/339/81-3/112/72-
اصلی69/9.48779/9.48810/1-01/0-9/251/83-4/87/73-
فرعی51/10.13398/10.13547/2-02/0-6/73/76-9/27/66-

 

در روز شنبه شاخص
صنعت با افت (7/0)  واحدی به رقم 35/7،586  واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های
نفتی ،کک وسوخت هسته ای با افت  (19) واحدی بیشترین افت را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( 16/0) درصدی سهام
شرکت نفت بهران  بود ، شاخص صنعت انتشار، چاپ و تکثیر با رشد 5  واحدی بیشترین
رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 06/0
درصدی سهام شرکت افست بود.

 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد1/309/897/9-4/24-

بلوک
4/31/103/142-7/97-

عمده

جمع کل
5/331000/152-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد7/107/944/10-3/49-

بلوک
6/03/50/19-9/96-

عمده

جمع کل
3/111004/29-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
10.7001.000.0007/10


در روز شنبه نماد شرکتهای ورزیران
و گروه صنعتی بوتان به دلیل تعدیل پیش بینی سود و شرکت تراکتور سازی ایران

به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره ، متوقف بودند.

 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)*


میانگین*

پایانی

میانگین

پایانی
 پتروشیمی اراک 53/0-
9.509

9.676

0/2-

2/0-
5/12
 لیزینگ ایران 

28/0-

1.610

1.610

9/1-

9/1-

6/107
 معادن منگنز ایران
24/0-

6.244

6.244

99/4-

99/4-

–**
 داروپخش 18/0-
7.880

7.999

7/1-

3/0-
9/14
 ایران تایر
17/0-

1.417

1.417

0/5-

5/0-

–**

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 گسترش
صنایع و خدمات کشاورزی

1
249.500
2/2

9/99
 ایران خودرو دیزل
2

358.827

1/2

0/53

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز شنبه 28/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
لیزینگ ایران
00/10
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  معدنی
دماوند
(15/44)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  بانک
پارسیان
1.090.778
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان195
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان382
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
4.369
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.559
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
16.923

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 28/ 8 /1384  به  3،172 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
9.676
(24)(25/0)
74.730

2

 توسعه ملی

902

(1)

(11/0)

34.111
3 صدرا4.33700
250.949
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو7.898000

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.851(2)(11/0)
53.594
9 لاستیک کرمان2.555000