تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 26/9/84

 

    شاخص کل بورس ، روز شنبه
26/9/1384 مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (14/40) واحد کاهش به
رقم 10 هزار و 93 /275 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(85/37) واحدی به رقم 9 هزار و 23/997 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش (46/45) واحدی به رقم 10 هزار و 50/407 واحد رسید. شرکت
سیمان سپاهان با (62/4) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (2/107) واحدی به رقم 28 هزار و
65/855 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل93/10.27507/10.31614/40-39/0-8/994/91-0/280/91-
اصلی23/9.99708/10.03585/37-38/0-7/828/92-3/204/93-
فرعی50/10.40797/10.45246/45-43/0-1/177/437/75/30

 

 شاخص صنعت ، روز شنبه با افت (6/29) واحدی
به رقم 7 هزار و 19/970 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته
ای با رشد 769 واحدی ( از25،978 واحد به 26،747 واحد رسید) بیشترین رشد را در
بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 43/4 درصدی سهام
شرکت نفت پارس بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (391) واحدی ( از 37،337 واحد به
36،946 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (30/10) درصدی سهام شرکت پارس سوییچ بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد4/926/924/6-5/6-

بلوک
4/74/72/67/216

عمده

5/1.066-

جمع کل
8/991007/1.066-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد0/274/961/04/0

بلوک
0/16/39/00/900

عمده
8/284-

جمع کل
0/281007/283-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.2871.000.0003/5

 


روز شنبه نماد شرکتهای پارس سوییچ
، الکتریک خودرو شرق و کیمیدارو پس از تعدیل پیش بینی سود و نماد شرکت سیمان
دورود پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای سیمان بجنورد وسایپا به دلیل تعدیل پیش بینی
سود ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان سپاهان 62/4-
11.462

11.561

3/3-

1/4-
0/80
 توسعه معادن روی ایران 60/3-
4.883

4.883

4/4-

4/4-
0/451
 سرمایه گذاری ساختمان ایران


59/3-

2.786

2.786

8/4-

8/4-

7/489
 ایران خودرو

49/2-

3.205

3.274

7/2-

6/0-

8/20
 کالسیمین
30/2-

18.007

18.006

3/4-

3/4-

6/315

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  زامیاد 2
493.385

4/4

2/67
  پتروشیمی اصفهان
1
104.091

7/0

4/59
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان 1
200.000

2/1

1/86
  معادن
منگنز ایران
1 180.000
1
/1

2/91

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 26/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کیمیدارو 68/12
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  پارس سوئیچ(30/10)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه
گذاری ساختمان
2.447.444
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  توسعه معادن
روی
340
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  توسعه معادن
روی
775
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  توسعه معادن
روی
9.675
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر 
11.882
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  توسعه معادن
روی
7.290

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 26/ 9 /1384 به 3،249 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 2 ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.690
1
01/0

54.295

2

 توسعه ملی
949
2

21/0

357.915
3 صدرا4.53000
303.937
4 سیمان شمال

23.226
(8)
(03/0)
460
5 سیمان کرمان
19.688

(108)

(55/0)

10.014
6 ایران ترانسفو
8.245
(7)
(08/0)

7.345

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.279
(6)
(26/0)

140.363
9 لاستیک کرمان
2.848

0

0

0