تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 24/10/84

 

 شاخص کل بورس ، روز شنبه 24/10/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (16/30) واحد کاهش به رقم 10 هزار و 10/111
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (72/26) واحدی به رقم 9 هزار و 27/834 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (00/41) واحدی به رقم 10 هزار و 02/251 واحد رسید. شرکت توسعه
معادن روی ایران با (72/3) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (7/86) واحدی به رقم 28 هزار و
05/405 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل10/10.11126/10.14116/30-30/0-9/1021/482/271/10
اصلی
27/9.
834
99/9.860
72/26-

27/0-

5/81

8/46

6/18

2/2
فرعی02/10.25102/10.29200/41-39/0-4/219/526/83/32

 

شاخص صنعت ، روز شنبه با کاهش (3/23) واحدی به
رقم 7 هزار و 93/843 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 87 واحدی
( از11،126 واحد به 11،213 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 88/4 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (94) واحدی ( از 38،239 واحد به
38،145 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (99/4) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
5/99

7/96

9/41

7/72

بلوک
4/33/3
5/8-

7/72-

عمده

جمع کل

9/102
100
4/33

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
8/25
9/94
2/4

4/19

بلوک

4/1

1/5

7/1-

8/54-

عمده

جمع کل

2/27
1005/2

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
11.000.0000/1

روز شنبه نماد شرکت باما پس
از تعدیل پیش بینی سود ، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکتهای کاشی نیلو ، لیزینگ خودرو غدیر و پارس قوطی به
دلیل تعدیل پیش بینی سود ، سرمایه گذاری نیرو ، قندشیرین خراسان و لامیران به
علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 توسعه معادن روی
ایران
72/3-4.6384.6388/4-8/4- 7/792
 کالسیمین
91/2-
19.487

19.486

0/5-

0/5-
0/71
 خدمات دریایی تاید واتر
خاورمیانه

74/2-

8.377

8.377

9/4-

9/4-

4/71
 پتروشیمی اصفهان 73/2-
6.678

6.678

5/4-

5/4-
5/112
 ایران خودرو 57/1-
3.130

3.144

8/0-

4/0-
4/42
    تاثیرات
مثبت
 سایپا
89/4

3.862

3.788
9/08/2
6/30

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 

سالمین
1
1.399.500

4/3

9/93

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 24/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری سپه 
11/8
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم پتروشیمی اصفهان
(24/6)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
توسعه معادن روی
3.479.067
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
428
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
توسعه معادن روی
971
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
توسعه معادن روی
16.137
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.932
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
6.166

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 24/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.685
(40)

(37/0)

47.350

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.529(1)
(02/0)

352.808
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.148 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.151(2)
(09/0)

14.664
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0