تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۲۱/۸/۸۴

 

در روز شنبه 
۲۱/۸/۱۳۸۴ شاخص کل برخلاف روز قبل با رشد مواجه شد ، شاخص کل با افزایش ۷۳/۱۰
 واحدی  به رقم ۹ هزار و ۶۶ /۸۲۸  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد ۱۷/۶
 واحدی  به رقم ۸۴/ ۹،۵۱۲ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۸۳/۲۷  واحدی
به رقم ۸۹/۱۰،۱۵۰ واحد رسید. شرکت بانک پارسیان  با ۷۶/۱ واحد تأثیر مثبت بر شاخص
کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش
۶/۲۹  واحدی به رقم  52/ 27،۲۶۶ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۶۶/۹.۸۲۸۹۳/۹.۸۱۷۷۳/۱۰۱۱/۰۵/۱۱۵۲/۱۳۹/۳۹۳/۴۸
اصلی۸۴/۹.۵۱۲۶۶/۹.۵۰۶۱۷/۶۰۷/۰۷/۹۷۳/۱۰۵/۳۲۵/۵۵
فرعی۸۹/۱۰.۱۵۰۰۶/۱۰.۱۳۳۸۳/۲۷۲۷/۰۸/۱۷۸/۳۲۴/۷۳/۲۳

 

در روز
شنبه شاخص صنعت با رشد ۶/۳  واحدی به رقم ۳۵/۷،۶۰۸  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد  141 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۵۹/۰ درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (۱۳۸) واحدی
بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت
(۹۸/۴) درصدی سهام شرکت نیرو ترانس بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۱/۷۹۵/۶۸۹/۱۸۴/۳۱

بلوک
۴/۳۶۵/۳۱۴/۵-۹/۱۲-

عمده

جمع کل
۵/۱۱۵۱۰۰۵/۱۳

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۴/۳۱۷/۷۸۲/۱۱۴/۵۵

بلوک
۵/۸۳/۲۱۸/۱۹/۲۶

عمده

جمع کل
۹/۳۹۱۰۰۰/۱۳

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶.۰۸۳۱.۰۰۰.۰۰۰۱/۶

 


در روز شنبه نماد شرکتهای فرآورده های غذایی و قند تربت جام و
کارتن مشهد که به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق
العاده به منظور افزایش سرمایه متوقف بودند ، بازگشایی شدند.

 شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان ۷۶/۱
۲.۱۰۲

۲.۰۶۱

۶/۲

۶/۰
۵/۲۴
 توسعه معادن روی ایران
۵۶/۱

۳.۷۷۲

۳.۷۷۲
۶/۲۶/۲
۶/۴۰۴
 سرمایه
گذاری آتیه دماوند

۴۹/۱

۱.۶۷۹

۱.۶۷۹
۱/۳۱/۳
۲/۴۱
 کالسیمین ۱۲/۱
۱۴.۳۲۰

۱۴.۳۱۹

۸/۲

۸/۲
۰/۱۳۵

 رایان سایپا

۱۲/۱

۳.۷۹۵

۳.۷۷۵
۳/۴۷/۳
۷/۸۷


 

همچنین در
روز شنبه نماد شرکت قند لرستان به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع
عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه وتعدیل پیش بینی سود و شرکت کشت وصنعت
گرگان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 داروسازی جابربن حیان۱
۳.۵۰۰.۰۰۰

۱/۲۶

۳/۹۹
 لامیران۱
۱۰۰.۰۰۰

۱/۰

۱/۹۲
 سرمایه گذاری آتیه دماوند۱
۸۵۴.۵۱۹
۴/۱
۹/۴۱

 سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱
۲.۸۷۰.۰۰۰
۲/۴
۲/۸۱
 سرمایه
گذاری غدیر
۱
۱.۰۰۰.۰۰۰
۲/۴
۸/۳۴
 گروه بهمن۱
۱۶۹.۵۸۶
۴/۰
۱/۴۲

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه ۲۱/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
۹۲/۹
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
سرمایه گذاری صنعت نفت
(۷۳/۱۸)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق تقدم
توسعه معادن روی
۵.۸۷۳.۴۱۲
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  فرومولیبدن کرمان۲۳۳
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  فرومولیبدن کرمان۴۰۷
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
۲۶.۲۵۸
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۸.۸۰۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۹.۹۲۰

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه ۲۱/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۴) ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۴۹(۱۴)(۱۴/۰)۴۹.۸۷۱

۲

 توسعه ملی
۹۰۸۰۰۰
۳ صدرا۴.۳۳۴۰۰۳۵۶.۵۷۱
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۸.۱۷۶۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۸۴۲۲/۰۸۶.۷۲۷
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰