تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 21/8/84

 

در روز شنبه 
21/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با رشد مواجه شد ، شاخص کل با افزایش 73/10
 واحدی  به رقم 9 هزار و 66 /828  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد 17/6
 واحدی  به رقم 84/ 9،512 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 83/27  واحدی
به رقم 89/10،150 واحد رسید. شرکت بانک پارسیان  با 76/1 واحد تأثیر مثبت بر شاخص
کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش
6/29  واحدی به رقم  52/ 27،266 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل66/9.82893/9.81773/1011/05/1152/139/393/48
اصلی84/9.51266/9.50617/607/07/973/105/325/55
فرعی89/10.15006/10.13383/2727/08/178/324/73/23

 

در روز
شنبه شاخص صنعت با رشد 6/3  واحدی به رقم 35/7،608  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد  141 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت 59/0 درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (138) واحدی
بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت
(98/4) درصدی سهام شرکت نیرو ترانس بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد1/795/689/184/31

بلوک
4/365/314/5-9/12-

عمده

جمع کل
5/1151005/13

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد4/317/782/114/55

بلوک
5/83/218/19/26

عمده

جمع کل
9/391000/13

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
6.0831.000.0001/6

 


در روز شنبه نماد شرکتهای فرآورده های غذایی و قند تربت جام و
کارتن مشهد که به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق
العاده به منظور افزایش سرمایه متوقف بودند ، بازگشایی شدند.

 شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان 76/1
2.102

2.061

6/2

6/0
5/24
 توسعه معادن روی ایران
56/1

3.772

3.772
6/26/2
6/404
 سرمایه
گذاری آتیه دماوند

49/1

1.679

1.679
1/31/3
2/41
 کالسیمین 12/1
14.320

14.319

8/2

8/2
0/135

 رایان سایپا

12/1

3.795

3.775
3/47/3
7/87


 

همچنین در
روز شنبه نماد شرکت قند لرستان به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع
عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه وتعدیل پیش بینی سود و شرکت کشت وصنعت
گرگان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 داروسازی جابربن حیان1
3.500.000

1/26

3/99
 لامیران1
100.000

1/0

1/92
 سرمایه گذاری آتیه دماوند1
854.519
4/1
9/41

 سرمایه گذاری صنعت بیمه
1
2.870.000
2/4
2/81
 سرمایه
گذاری غدیر
1
1.000.000
2/4
8/34
 گروه بهمن1
169.586
4/0
1/42

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 21/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
92/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم
سرمایه گذاری صنعت نفت
(73/18)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق تقدم
توسعه معادن روی
5.873.412
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  فرومولیبدن کرمان233
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  فرومولیبدن کرمان407
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروسازی جابربن حیان
26.258
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
8.800
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
19.920

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 21/ 8 /1384  به  3،172 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (4) ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.749(14)(14/0)49.871

2

 توسعه ملی
908000
3 صدرا4.33400356.571
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو8.176000

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.858422/086.727
9 لاستیک کرمان2.555000