تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 17/10/84

 

  شاخص کل بورس ، روز شنبه 17/10/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (21/33) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 31/188 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (49/29) واحدی به رقم 9 هزار و 27/908 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (87/44) واحدی به رقم 10 هزار و 68/333 واحد رسید. شرکت توسعه
معادن روی ایران با (05/3) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (0/93) واحدی به رقم 28 هزار و
15/624 واحد رسید.
 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل31/10.18852/10.22121/33-32/0-4/1133/8-2/466/0-
اصلی
27/9.
908

76/9.9
37

49/29-

30/0-

7/88

1/15-

0/24

3/14-
فرعی68/10.33355/10.37887/44-43/0-7/243/292/220/20

 

شاخص صنعت ، روز شنبه با کاهش (8/25) واحدی به
رقم 7 هزار و 61/906 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای
با رشد 27 واحدی ( از26،359 واحد به 26،386 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 69/0 درصدی سهام شرکت
سرمایه گذاری صنعت نفت بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (79) واحدی ( از 24،961 واحد به 24،882
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (66/4) درصدی سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
4/85

3/75

1/0

1/0

بلوک

0/28

7/24

3/10-

9/26-

عمده

جمع کل

4/113
100
2/10-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
8/25

8/55

5/1

2/6

بلوک

4/20

2/44

8/1-

1/8-

عمده

جمع کل

2/46
100
3/0-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
2941.000.0003/0

 

روز شنبه نماد شرکتهای بین
المللی توسعه ساختمان ، آلومینیم پارس ، سرمایه گذاری ملی ایران و ملی شیمی
کشاورز به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به
علت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت
مدیره و حق تقدم کیان تایر به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  
توسعه معادن روی ایران
05/3-4.8174.8178/3-8/3- 5/473
   سرمایه گذاری پتروشیمی 86/2-
2.817

2.910

0/5-

8/1-
2/36
   کالسیمین 76/2-
20.269

20.268

6/4-

6/4-
0/551
   سیمان سپاهان 83/1-
10.375

10.468

5/2-

6/1-
4/58
   سیمان تهران 77/1-
12.105

12.612

0/5-

0/1-
8/19
  خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

28/1-

8.755

8.882

8/3-

4/2-

3/63

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  جوشکاب یزد 1200.000
8/1

6/85
  حق تقدم طیف ایران 41
10.099.820

3/0

4/99
 
سالمین
1
1.490.000

6/3

6/99
  گلوکوزان 2
542.106

0/2

2/98
 
کارخانجات صنعتی آزمایش
1
1.507.538

8/1

7/46
 

سرمایه گذاری ساختمان ایران
4
6.564.283

6/18

1/89

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 17/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری سپه
00/300
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم لوله و ماشین سازی
(41/7)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
حق تقدم طیف سایپا
10.165.000
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
452
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  توسعه معادن
روی
702
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سرمایه گذاری ساختمان
20.953
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.471
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
6.612

 

امروز تعداد
21،368،613 سهم (معادل 23/71 درصد) از سهام شرکت دشت مرغاب به صورت یکجا و نقد
و یا طبق شرایط اعلامی با قیمت پایه 10،000 ریال توسط شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران و به وکالت از طرف شرکت کشت وصنعت گرگان عرضه گردید و به قیمت 11،400
ریال معامله شد.

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز شنبه 17/ 10 /1384 به 3،254 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته
تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.825
(40)

(37/0)

46.099

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.53000
256.521
4 سیمان شمال
22.734
(1)

0

20
5 سیمان کرمان20.171 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.201(13)
(59/0)

120.431
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0