تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 14/8/84

 

   


در ر
وز
شنبه  14/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش
23/4  واحدی  به رقم 9 هزار و 76/868  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد
94/1 واحدی  به رقم 91/ 9،559 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با رشد 92/12  واحدی
به رقم 47/10.159 واحد رسید. شرکت توسعه معادن روی  با 38/2  واحد تأثیر مثبت بر
شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با
افزایش 4/13  واحدی به رقم 97/ 27،372 واحد رسید.

 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل76/9.86853/9.86423/404/06/825/31-5/235/51-
اصلی91/9.55997/9.55794/102/04/643/33-8/143/55-
فرعی47/10.15955/10.14692/1213/02/185/24-7/85/43

 

در
روز شنبه شاخص صنعت با افت (6/0)  واحدی به رقم 84/7،655  واحد رسید. شاخص صنعت
واسطه گریهای مالی با رشد 107 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت 64/0 درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای با افت (23)
واحدی بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (19/0) درصدی سهام  شرکت نفت بهران بود.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد1/571/691/29-8/33-

بلوک
5/259/309/8-9/25-

عمده

جمع کل
6/821000/38-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد0/201/855/17-7/46-

بلوک
5/39/145/7-2/68-

عمده

جمع کل
5/2310025-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.1681.000.0002/5


در روز شنبه نماد شرکت اتمسفر  ( نماد آن به دلیل برگزاری مجمع
عمومی سالیانه ، متوقف بود) بازگشایی شد.


همچنین در این روز نماد شرکت آرتاویل تایر به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، نماد شرکت
کمباین سازی ایران به دلیل جلسه هیأت مدیره و افزایش سرمایه و شرکتهای رادیاتور
ایران ، ویتانا و کاشی سعدی به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.


 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی


 
تاثیرات مثبت


توسعه معادن روی ایران

38/2

3.743

3.726
6/41/4
9/89

پتروشیمی شیراز

16/2

1.031

1.029
1/39/2
2/91
بانک پارسیان
90/1

2.085

2.031
3/36/0
4/20
ایران خودرو دیزل
11/1

3.432

3.371
0/32/1
1/39

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

03/1

2.334

2.292
1/32/1
9/40

  تاثیرات
منفی
معدنی و صنعتی چادرملو
71/4-
5.5615.7870/5-7/2-
1/54

صنایع رنگ ورزین طیف سایپا

49/1-
9769760/5-0/5-
9/436
سیمان تهران
13/1-
10.41510.7458/3-7/0-
3/19

 


از روز شنبه سهام شرکت داروپخش به مدت 60
روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ،
توسط کارگزاری بانک رفاه کارگران بازارگردانی می شود.


 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)

داروسازی جابربن حیان
1
3.500.000

5/25

7/99

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 14/8/1384 در جدول
ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 ایرانیت96/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 کاغذ سازی
ساوه
(00/5)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 جابربن حیان3.510.360
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 پتروشیمی شیراز277
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 فرومولیبدن کرمان674
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 جابربن حیان25.545
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
9.490
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
11.171

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه
14/ 8 /1384  به  3،312 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (5) ریال کاهش
قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز
معاملاتی گذشته آورده شده است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

1
 پتروشیمی اراک

9.820

(28)

(28/0)

39.615
2
 توسعه ملی
916(2)
(
22/0)

88.981
3
 صدرا

4.780
00
463.053
4
 سیمان شمال

23.528
000
5
 سیمان کرمان

19.734
000
6
 ایران ترانسفو

8.176
000
7
 سیمان اردبیل

28.101
000
8
 توسعه صنایع بهشهر

1.8
62
(5)(27/0)
107.962
9
 لاستیک کرمان

2.555
000