تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۱۴/۸/۸۴

 

   


در ر
وز
شنبه  14/8/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش
۲۳/۴  واحدی  به رقم ۹ هزار و ۷۶/۸۶۸  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با رشد
۹۴/۱ واحدی  به رقم ۹۱/ ۹،۵۵۹ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با رشد ۹۲/۱۲  واحدی
به رقم ۴۷/۱۰.۱۵۹ واحد رسید. شرکت توسعه معادن روی  با ۳۸/۲  واحد تأثیر مثبت بر
شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با
افزایش ۴/۱۳  واحدی به رقم ۹۷/ ۲۷،۳۷۲ واحد رسید.

 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۷۶/۹.۸۶۸۵۳/۹.۸۶۴۲۳/۴۰۴/۰۶/۸۲۵/۳۱-۵/۲۳۵/۵۱-
اصلی۹۱/۹.۵۵۹۹۷/۹.۵۵۷۹۴/۱۰۲/۰۴/۶۴۳/۳۳-۸/۱۴۳/۵۵-
فرعی۴۷/۱۰.۱۵۹۵۵/۱۰.۱۴۶۹۲/۱۲۱۳/۰۲/۱۸۵/۲۴-۷/۸۵/۴۳

 

در
روز شنبه شاخص صنعت با افت (۶/۰)  واحدی به رقم ۸۴/۷،۶۵۵  واحد رسید. شاخص صنعت
واسطه گریهای مالی با رشد ۱۰۷ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۶۴/۰ درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای با افت (۲۳)
واحدی بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (۱۹/۰) درصدی سهام  شرکت نفت بهران بود.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۱/۵۷۱/۶۹۱/۲۹-۸/۳۳-

بلوک
۵/۲۵۹/۳۰۹/۸-۹/۲۵-

عمده

جمع کل
۶/۸۲۱۰۰۰/۳۸-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۰/۲۰۱/۸۵۵/۱۷-۷/۴۶-

بلوک
۵/۳۹/۱۴۵/۷-۲/۶۸-

عمده

جمع کل
۵/۲۳۱۰۰۲۵-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۱۶۸۱.۰۰۰.۰۰۰۲/۵


در روز شنبه نماد شرکت اتمسفر  ( نماد آن به دلیل برگزاری مجمع
عمومی سالیانه ، متوقف بود) بازگشایی شد.


همچنین در این روز نماد شرکت آرتاویل تایر به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، نماد شرکت
کمباین سازی ایران به دلیل جلسه هیأت مدیره و افزایش سرمایه و شرکتهای رادیاتور
ایران ، ویتانا و کاشی سعدی به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.


 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی


 
تاثیرات مثبت


توسعه معادن روی ایران

۳۸/۲

۳.۷۴۳

۳.۷۲۶
۶/۴۱/۴
۹/۸۹

پتروشیمی شیراز

۱۶/۲

۱.۰۳۱

۱.۰۲۹
۱/۳۹/۲
۲/۹۱
بانک پارسیان
۹۰/۱

۲.۰۸۵

۲.۰۳۱
۳/۳۶/۰
۴/۲۰
ایران خودرو دیزل
۱۱/۱

۳.۴۳۲

۳.۳۷۱
۰/۳۲/۱
۱/۳۹

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

۰۳/۱

۲.۳۳۴

۲.۲۹۲
۱/۳۲/۱
۹/۴۰

  تاثیرات
منفی
معدنی و صنعتی چادرملو
۷۱/۴-
۵.۵۶۱۵.۷۸۷۰/۵-۷/۲-
۱/۵۴

صنایع رنگ ورزین طیف سایپا

۴۹/۱-
۹۷۶۹۷۶۰/۵-۰/۵-
۹/۴۳۶
سیمان تهران
۱۳/۱-
۱۰.۴۱۵۱۰.۷۴۵۸/۳-۷/۰-
۳/۱۹

 


از روز شنبه سهام شرکت داروپخش به مدت ۶۰
روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ،
توسط کارگزاری بانک رفاه کارگران بازارگردانی می شود.


 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)

داروسازی جابربن حیان
۱
۳.۵۰۰.۰۰۰

۵/۲۵

۷/۹۹

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه ۱۴/۸/۱۳۸۴ در جدول
ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 ایرانیت۹۶/۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 کاغذ سازی
ساوه
(۰۰/۵)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 جابربن حیان۳.۵۱۰.۳۶۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 پتروشیمی شیراز۲۷۷
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 فرومولیبدن کرمان۶۷۴
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 جابربن حیان۲۵.۵۴۵
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۹.۴۹۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۱۱.۱۷۱

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه
۱۴/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۳۱۲ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۵) ریال کاهش
قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز
معاملاتی گذشته آورده شده است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

۱
 پتروشیمی اراک

۹.۸۲۰

(۲۸)

(۲۸/۰)

۳۹.۶۱۵
۲
 توسعه ملی
۹۱۶(۲)
(
۲۲/۰)

۸۸.۹۸۱
۳
 صدرا

۴.۷۸۰
۰۰
۴۶۳.۰۵۳
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸
۶۲
(۵)(۲۷/۰)
۱۰۷.۹۶۲
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۵۵
۰۰۰