تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 13/08/1385

شاخص کل بورس ، روز  شنبه 13/8/1385 با افزایش 13.3 واحدی به رقم 9 هزار و 639.60 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 17.8  واحدی به رقم 9 هزار و 486.93  واحد و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (2.5)  واحدی به رقم 9 هزار و 455.83 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 45.1 واحدی به رقم 29 هزار و 775.21  واحد و شاخص صنعت با 10.2 واحد افزایش  به رقم 7 هزار و 723.14  واحد رسید.

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش قیمت (واحد) درصد افزایش قیمت قیمت هر سهم (ریال) تعداد سهام معامله شده
1 باما9252.0047,19340,000
2 کارخانجات مخابراتی ایران1622.008,28249,564
3 سیمان بهبهان2171.9911,09550,643
4 چادرملو2051.9910,0521,354,821
5 آهنگری تراکتورسازی791.994,05656,798

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش قیمت (واحد) درصد افزایش قیمت قیمت هر سهم (ریال) تعداد سهام معامله شده
1 پارس خزر(175)(6.19)2,650100
2 کشت پیاذر(56)(2.00)2,7485,060
3 داروسازی ابوریحان(176)(1.99)8,65929,200
4 خدمات کشاورزی(88)(1.98)4,34810,062
5 کنتورسازی ایران(28)(1.98)1,38473,725

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز شنبه 13/8/1385 در جدول ذیل ارایه شده است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) باما2.00
کمترین بازدهی روزانه(درصد) پارس خزر(6.19)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری ملی14,089,656
پر طرفدارترین سهم(نفر) پتروشیمی خارک534
پرمعامله ترین سهم(دفعه) پتروشیمی خارک879
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) پتروشیمی خارک66,763

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز  شنبه 13/ 8 / 1385بدون تغییرقیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت باقی ماند. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان (درصد) تعداد سهام مورد معامله
1 پتروشیمی اراک12،18150.0411,695
2 توسعه ملی7220020,145
3 صدرا3،591003,256
4 سیمان شمال12،372000
5 سیمان کرمان16،037(1)(0.01)326
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،218(1)(0.08)41,220
9 گروه صنعتی بارز2،598000