تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۱۲/۹/۸۴

 

در روز شنبه ۱۲/۹/۱۳۸۴ شاخص کل مانند هفته قبل با
افزایش خوبی همراه بود ، شاخص کل با افزایش ۴۱/۱۶۷ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۹۰ /۲۵۰
واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش۸۱/۱۸۳ واحدی به رقم ۲۳/ ۹،۹۴۷ واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۰۹/۸۶ واحدی به رقم ۴۴/۱۰،۴۸۴ واحد رسید. شرکت
سیمان فارس وخوزستان با ۶۴/۴۶ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در
رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۶/۵۰۹ واحدی به
رقم۳۶/۲۸،۷۷۴ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۹۰/۱۰.۲۵۰۴۹/۱۰.۰۸۳۴۱/۱۶۷۶۶/۱۲/۲۸۱۵/۵۵/۷۴۶/۱۰
اصلی۲۳/۹.۹۴۷۴۲/۹.۷۶۳۸۱/۱۸۳۸۸/۱۴/۱۹۰۲/۱۱۷/۴۸۹/۱۹
فرعی۴۴/۱۰.۴۸۴۳۵/۱۰.۳۹۸۰۹/۸۶۸۳/۰۸/۹۰۸/۴-۸/۳۵

در روز شنبه شاخص صنعت با رشد ۹/۱۳۸ واحدی به رقم
۱۹/۷،۹۰۷ واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با رشد ۷۲۴ واحدی (
از۳۷،۱۹۴ واحد به ۳۷،۹۱۸ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۹۶/۱ درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود.
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (۶) واحدی ( از ۱،۵۵۲ واحد به ۱،۵۴۶ واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل
آن کاهش قیمت (۴۳/۰) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۱/۲۵۱۳/۸۹۸/۱۲۴/۵

بلوک
۱/۳۰۷/۱۰۸/۱۴/۶

عمده

جمع کل
۲/۲۸۱۱۰۰۶/۱۴

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۷/۷۳۲/۸۷۳/۶۳/۹

بلوک
۸/۱۰۸/۱۲۸/۱۰/۲۰

عمده

جمع کل
۵/۸۴۱۰۰۱/۸

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶.۷۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۷/۶


در روز شنبه نماد شرکتهای پارس سوئیچ ،
فرآوری مواد معدنی ایران و کابل سازی ایران پس از تعدیل پیش بینی سود ، نماد
شرکت پتروشیمی اصفهان پس از مجمع عمومی فوق العاده ، نماد شرکت سیمان اصفهان پس
از اعلام پیش بینی سود ، نماد شرکتهای قند لرستان و قند مرودشت پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکتهای سرمایه گذاری سپه و وطن اصفهان پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای نیرو محرکه ، سیمان فارس ، تولید فرومولیبدن
کرمان و معادن بافق به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  سیمان
فارس و خوزستان
۶۴/۴۶۶.۵۶۹۶.۵۶۹۳/۱۰۳/۱۰ ۵/۱۰۸
  پتروشیمی 
اصفهان

۰۸/۱۶
۸.۰۰۵۸.۰۰۵۴/۲۹-۴/۲۹-
 سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۸/۱۴
۳.۵۰۸۳.۴۰۰۰/۱۲۶/۸
۶/۷۱
 سیمان سپاهان
۶۰/۱۱
۱۱.۲۵۴۱۱.۱۵۷۲/۱۱۳/۱۰
۴/۸۷
 سیمان  شرق ۴۰/۶۹.۹۵۲۹.۹۵۲۷/۱۱۷/۱۱ ۵/۲۳۸


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 
۱

۲۴۹.۵۰۰

۴/۲

۷۶/۹۶
 نوسازی و ساختمان تهران  ۲
۸۴۹.۵۰۰

۰/۳

۴۵/۸۶
 گروه بهمن ۱
۱۳۴.۰۰۰

۳/۰

۵۷/۲۵
 زامیاد
۲

۳۲۲.۰۰۰

۹/۲

۰/۵۱
 سایپا ۱
۲۰۰.۰۰۰

۷/۰

۴/۱۵
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱

۱۰۰.۰۰۰

۲/۰

۵/۸
 سرمایه گذاری بوعلی
۱

۱۰۰.۰۰۰

۲/۰

۸/۲
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
۴

۷.۷۷۲.۷۳۸

۱/۱۶

۱/۸۷
 سرمایه گذاری غدیر
۱

۱.۰۳۹.۷۶۶

۴/۴

۴/۵۷

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه ۱۲/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  فرآوری مواد
معدنی
 
۰۱/۵۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  پتروشیمی
اصفهان
(۳۸/۲۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه گذاری
بازنشستگی
۸.۹۲۷.۰۸۹
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  سرمایه گذاری ملت۶۹۸
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  سرمایه گذاری ملت۱.۱۸۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  ملی سرب و
روی
۲۴.۲۴۴
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  تراکتورسازی
۵۶.۱۹۹
بیشترین عرضه(میلیون ریال)  سرمایه
گذاری غدیر
۱۳.۹۵۶

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه ۱۲/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۸۹ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱۲ ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۱۰.۴۴۸۹۳
۹۰/۰

۱۴۹.۹۶۸

۲

 توسعه ملی
۹۱۸
۳

۳۳/۰

۲۷۶.۷۹۱
۳ صدرا۴.۵۴۰۳۰
۶۷/۰

۷۷۹.۳۴۷
۴ سیمان شمال

۲۳.۳۰۲
۳۵۸
۵۶/۱

۱۱۴.۰۶۳
۵ سیمان کرمان۱۹.۴۴۴
(۱۰۴)

(۵۳/۰)

۱۳۰.۵۵۴
۶ ایران ترانسفو۷.۹۹۲۱۵۴
۹۶/۱

۲۵۰.۸۲۶

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۰۰۴
۵۵
۸۲/۲

۶۰۸.۸۳۹
۹ لاستیک کرمان۲.۵۴۹۰۰
۲.۰۱۰