تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 10/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز شنبه 10/10/1384 بر
خلاف روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 11/4 واحد افزایش به رقم 10 هزار
و 91/258 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (23/0) واحدی به رقم 9 هزار و 88/965 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 0/21 واحدی به رقم 10 هزار و 20/449 واحد رسید. شرکت کالسیمین
با 14/2 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص
بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش 3/12 واحدی به رقم 28 هزار و 77/821 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل91/10.25879/10.25411/404/05/1694/175/381/6-
اصلی
88/9.
965

11/9.9
66

23/0-


7/150

0/28

0/30

0/20
فرعی20/10.44920/10.42821/020/08/186/29-5/89/46-

 

شاخص صنعت ، روز شنبه با افزایش 1/3 واحدی به رقم
7 هزار و 47/957 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 275 واحدی (
از9،859 واحد به 10،134 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 78/2 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افت (50) واحدی ( از 26،426
واحد به 26،376 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (34/1) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت
نفت بود.
 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
9/82

9/48

5/13-

0/14-

بلوک

6/86

1/51

6/38

4/80

عمده

جمع کل

5/169
100
1/25

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
5/23

0/61

0/2-

8/7-

بلوک

0/15

0/39

5/0-

2/3-

عمده

جمع کل

5/38
100
5/2-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
2771.000.0003/0


 

عملیات بازار گردانی سهام
شرکتهای ایران خودرو دیزل و ایران خودرو از روز شنبه به شرح جدول ذیل آغاز
گردید :

 


شرکت

کارگزار بازار گردان

سرمایه گذار بازار گردان

حداکثر سهام قابل خرید یا

فروش از هر کد معاملاتی


دوره بازار گردانی

(روز کاری )


  ایران خودرو دیزل
 
نهایت نگر
 
سرمایه گذاری سمند

10.000
30

  ایران خودرو
 
نهایت نگر
 
سرمایه گذاری سمند

10.000
30

 

 روز شنبه نماد شرکت
نساجی خوی به دلیل انتخاب اعضای هیأت مدیره متوقف بود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 
کالسیمین
14/2
18.290

18.290

9/4

9/4
7/489
 
توسعه معادن روی ایران
00/2
4.870

4.870

7/0

7/0
9/225
  خدمات دریایی تاید واتر
خاورمیانه

89/1

9.161

9.161
4/34/3
7/122
  رایان سایپا
07/1

2.889

2.889
4/44/4
8/383
  ایران خودرو  
05/1

3.118

3.118
1/11/1
2/25
    تاثیرات
منفی
  سیمان تهران 

86/3-

12.680

13.052

1/2-

8/4-
4/42
  سرمایه گذاری  ساختمان
ایران

10/1-

2.
714

2.748

8/2-

5/1-

6/55

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سرمایه گذاری نیرو 1
1.970.000

2/3

9/89
 
سایپا
1
4.500.000

6/16

4/87
  ایران خودرو 1
5.300.000

5/16

4/85
  سیمان خزر 1
2.900.000

9/48

0/100
 
پتروشیمی خارک
1
100.000

2/1

7/71
  حق تقدم طیف ایران
1100.000
003/0

4/33
  لیزینگ صنعت و معدن
1
100.000

3/0

6/17

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 10/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم طیف
سایپا
00/50
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  پلاستیران
(13/21)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  ایران
خودرو
6.223.262
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
معادن روی
380
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  معادن روی
681
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سیمان خزر
48.867
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.461
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.527

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 10/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.892
(
23)

(
21/0)

54.690

2

 توسعه ملی
943
(1)

(1
1/0)

39.223
3 صدرا4.53000
234.829
4 سیمان شمال
22.74600414
5 سیمان کرمان20.171 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
944
000

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.277(23)
(00/1)

258.151
9 لاستیک کرمان0
0

0

0