تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه 03/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز شنبه
03/10/1384 مانند روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 82/37 واحد افزایش
به رقم 10 هزار و 01 /342 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش96/31 واحدی به رقم 10 هزار و 89/64 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با افزایش59/57 واحدی به رقم 10 هزار و 08/461 واحد رسید. شرکت
سرمایه گذاری پتروشیمی با 69/7 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در
رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش 3/106 واحدی به رقم 29
هزار و 71/43 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل01/10.34219/10.30482/3737/09/1487/115/457/25
اصلی
89
/10.064

93/10.
032

96/31

31/0

9/120

1/10

3/32

2/24
فرعی08/10.46149/10.40359/5755/00/281/192/134/29

 

شاخص صنعت ، روز شنبه با افرایش 8/27 واحدی به
رقم 8 هزار و 53/20 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با رشد
213 واحدی ( از38،436 واحد به 38،649 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 18/3 درصدی سهام شرکت
کابلهای مخابراتی شهید قندی بود.
شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افت (107) واحدی ( از
26،764واحد به 26،657 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (71/0) درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
0/114

6/76

4/2-

1/2-

بلوک

9/34

4/23

0/18

5/106

عمده

جمع کل

9/148
100
6/15

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
2/33

0/73

9/2

6/9

بلوک

3/12

0/27

4/6

5/108

عمده

جمع کل

5/45
1003/9

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
6.1431.000.0001/6

 


روز شنبه نماد شرکت سیمان صوفیان پس از
برگزاری جلسه هیأت مدیره وافزایش سرمایه ، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و
نماد شرکتهای تولید الیاف پلی پروپیلین و سیمان خاش به دلیل تعدیل پیش بینی سود
، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سرمایه گذاری  پتروشیمی 69/73.1173.1179/49/4 7/108
 توسعه معادن روی ایران 77/3
5.106

5.106

8/4

8/4
6/836
 سیمان صوفیان
95/2

12.000

12.000

9/77-

9/77-

 پتروشیمی شیراز
90/2

1.514

1.398
1/49/2
1/71
 خدمات دریایی تایدواتر
خاورمیانه
60/1
9.045

8.870

0/5

9/2
3/59

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  گروه بهمن
1
3.450.00
3/84/95
  پارس خودرو 2
677.866

9/0

9/88
  فنر سازی زر 1
164.800

2/0

0/100
  سایپا 2696.479
5/2

9/51
  صنعتی دریایی ایران 1600.000
7/2

1/71
  ایران خودرو 1625.000
9/1

1/49
  پتروشیمی خارک 1150.000
8/1

6/71
 
پتروشیمی اصفهان
1100.000
7/0

6/30
  گروه صنعتی سپاهان 1600.000
2/2

3/96
  معدنی و صنعتی چادرملو  1321.932
0/2

8/89
   توسعه صنایع بهشهر 3850.000
0/2

0/57
  سرمایه گذاری سپه 1150.000
2/0

2/17
  سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری
1
2.000.000

0/4

5/81
  سرمایه گذاری غدیر 1910.000 8/3
9/52
  سرمایه گذاری نیرو 1
1.000.000

7/1

0/86

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 03/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
آبادگران ایران
92/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  سیمان
صوفیان
 
(93/77)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  لیزینگ
غدیر
4.163.500
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  معادن روی
602
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  معادن روی
1.146
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  معادن روی
18.765
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
13.210
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  ملی سرب و
روی ایران
30.143

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه 03/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
11.
104

(11)

(10/0)

41.365

2

 توسعه ملی
951
(1)

(11/0)

138.686
3 صدرا4.53000
844.255
4 سیمان شمال
22.79700
3.340
5 سیمان کرمان20.348
355

78/1

169.279
6 ایران ترانسفو
8.
945
(4)
(04/0)

2.396

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.31
2
(5)
(22/0)

1.490.458
9 لاستیک کرمان3.21749
55/1

435.687