تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۸/۹/۸۴

 

در روز سه
شنبه ۸/۹/۱۳۸۴ شاخص کل مانند روز قبل با افزایش خوبی همراه بود ، شاخص کل یک
بار دیگر۵ رقمی گردید ، این شاخص با افزایش ۸۱/۵۵ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۲۶
/۳۵ واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش۱۲/۵۴ واحدی به رقم ۳۲/ ۹،۷۱۷
واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۲۵/۵۷ واحدی به رقم ۲۳/۱۰،۳۴۶ واحد
رسید. شرکت بانک پارسیان با ۹۳/۹ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر
را در رشد این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۴/۱۵۶ واحدی به
رقم۵۳/ ۲۸،۱۲۹ واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۲۶/۱۰.۰۳۵۴۵/۹.۹۷۹۸۱/۵۵۵۶/۰۱/۱۹۰۰/۳۳-۸/۵۵۱/۶۳-
اصلی۳۲/۹.۷۱۷۲۰/۹.۶۶۳۱۲/۵۴۵۶/۰۴/۱۴۲۸/۲۷-۹/۴۰۳/۲۴-
فرعی۲۳/۱۰.۳۴۶۹۷/۱۰.۲۸۸۲۵/۵۷۵۶/۰۶/۴۷۰/۴۵-۹/۱۴۷/۸۴-

 

در روز سه
شنبه شاخص صنعت با رشد ۳/۳۵ واحدی به رقم ۶۷/۷،۷۳۳ واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد ۳۳۹ واحدی ( از ۲۵،۵۲۸ واحد به ۲۵،۸۶۷ واحد رسید) بیشترین
رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۹۶/۲
درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود. در روز سه شنبه هیچ شاخص بورسی دچار افت
نشده است.

  جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۱۴۵۷/۷۶۰/۱۲۵-۲/۴۶-

بلوک
۳/۴۴۳/۲۳۴/۳۱۴/۲۴۳

عمده

جمع کل
۱/۱۹۰۱۰۰۶/۹۳-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۸/۴۲۷/۷۶۱/۳۶-۸/۴۵-

بلوک
۰/۱۳۳/۲۳۲/۵۹-۰/۸۲-

عمده

جمع کل
۸/۵۵۱۰۰۳/۹۵-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶.۹۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰۹/۶


در روز سه شنبه نماد شرکتهای ساسان و قند
قهستان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 بانک پارسیان ۹۳/۹
۲.۳۶۴

۲.۳۶۴

۰/۳

۰/۳
۳/۱۲۳
 سرمایه گذاری پتروشیمی
۶۰/۷

۳.۰۰۳

۲.۹۹۴
۳/۵۰/۵
۳/۹۴
 توسعه معادن روی ایران
۲۵/۳

۴.۵۴۰

۴.۵۴۰
۷/۴۷/۴
۶/۳۴۲
 سیمان تهران
۲۳/۳

۱۱.۹۶۱

۱۰.۹۹۰

۲/۱۱
۱/۲
۲/۱۹
 سایپا ۱۴/۲
۳.۲۹۲

۳.۳۶۰

۶/۱

۴/۰
۵/۲۸۷


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 گروه بهمن
۱

۱۳۵.۴۹۲

۳/۰

۲/۲۶
 زامیاد
۲

۲۰۰.۰۰۰

۷۸/۱

۷/۵۸
 سایپا
۵

۱۰.۱۷۴.۵۸۰

۳/۳۳

۳/۸۴
 سایپا دیزل۱
۱۸۶.۵۰۰

۱/۱

۷/۲۷
 پتروشیمی خارک ۱
۳۰۰.۰۰۰

۸/۳

۳/۹۰
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲

۹۹۵.۰۰۰

۹/۱

۲/۴۱
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱

۱۳۲.۸۰۸

۴/۰

۶/۱۵
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
۳

۸۳۹.۸۷۴

۷/۱

۸/۵۷

از روز سه شنبه سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده
بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری آرمون بورس و سهام شرکت سرمایه گذاری
صنعت ومعدن به مدت ۳۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده بیش از
۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری بانک صنعت ومعدن بازارگردانی می شوند.

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه ۸/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم هپکو ۹۷/۹
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  نوسازی ساختمان تهران (۷۳/۲۷)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا۱۲.۰۷۶.۱۰۷
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۹۵۵
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۱.۴۳۵
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سایپا۳۹.۷۶۶
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  معادن روی۱۹.۲۰۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۴۶۳

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۸/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۷۵
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۱۰.۲۹۳۵۶
۵۵/۰

۸۸.۴۸۸

۲

 توسعه ملی
۹۱۴
۱

۱۱/۰

۱۳۱.۵۰۶
۳ صدرا۴.۴۸۹۲
۰۴/۰

۴۵۶.۵۳۲
۴ سیمان شمال

۲۲.۹۴۴
۰۰۴۵۲
۵ سیمان کرمان۱۹.۵۴۸۰۰۱۶۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۳۹(۲)
(۰۳/۰)

۱۰.۰۱۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۷۱
۰۵/۰

۱۸.۳۸۳
۹ لاستیک کرمان۲.۵۳۶۱۴
۵۶/۰

۴۰.۰۴۷