تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 1/9/84

 

در روز سه شنبه
1/9/1384 شاخص کل برخلاف روز قبل با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش 8/0 واحدی
به رقم 9 هزار و 43 /789 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز باکاهش (./2) واحدی به
رقم 28/ 9،468 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 5/11 واحدی به رقم
6/10،136 واحد رسید.شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش3/3 واحدی به رقم07/
27،163 واحد رسید.

در روز سه شنبه شاخص صنعت با افت (02/0) واحدی به رقم 39/7،573 واحد رسید. شاخص
صنعت فرآورده های نفتی ،کک وسوخت هسته ای با افت (46) واحدی ( از 21،930 واحد به
21،884 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده
ترین دلیل آن کاهش قیمت ( 48/1) درصدی سهام شرکت نفت بهران بود ، شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد 18 واحدی بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده
ترین دلیل آن افزایش قیمت 11/1 درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود.
 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 1/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  باما75/11
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  قند
پیرانشهر
(18/66)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  ایران
خودرو
1.838.990
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان328
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان472
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
ایران خودرو
 
5.646
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.891
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
18.653

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 1/ 9 /1384
به 3،172 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.647(16)(17/0)
49.407

2

 توسعه ملی

899

(1)

(11/0)

108.071
3 صدرا4.33700
185.473
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو7.896000

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.84700
46.272
9 لاستیک کرمان2.555000