تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 24/8/84

 

در روز سه
شنبه  24/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (76/7)
 واحدی  به رقم 9 هزار و 77 /802  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (27/
8)  واحدی  به رقم 58/ 9،485  واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (02/5)
 واحدی به رقم 89/10،132 واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (18/4)  واحد تأثیر منفی
بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز
با کاهش (3/21)  واحدی به رقم  41/ 27،196 واحد رسید.

 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل77/9.80253/9.81076/7-08/0-4/2592/19-1/380/12-
اصلی58/9.48585/9.49327/8-09/0-5/2251/21-2/332/11-
فرعی89/10.13291/10.13702/5-05/0-9/335/4-9/4

 

در روز سه شنبه
شاخص صنعت با افت (9/6)  واحدی به رقم 35/7،587 واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد 2 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت 15/0 درصدی سهام شرکت  بانک پارسیان
 بود ، شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (206) واحدی ( از36،550
واحد به 36،344 واحد رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (11/1) درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود.

 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد4/469/173/7-6/13-

بلوک
0/2131/825/54-4/20-

عمده

جمع کل
4/2591008/61-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد7/146/380/1-4/6-

بلوک
4/234/612/3-0/12-

عمده

جمع کل
1/381002/4-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.3861.000.0004/5


در روز سه شنبه نماد شرکتهای کارتن البرز و پمپ سازی ایران پس
از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت کمباین سازی ایران پس از
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.


همچنین در روز سه شنبه نماد شرکتهای سرمایه
گذاری صنعت بیمه ، سیمان صوفیان و لوازم خانگی پارس به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، نماد شرکت ایران یاسا تایر به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکتهای سیمان فارس وخوزستان و
داروسازی تهران دارو به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

  نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 ایران ترانسفو

1

100.000

8/0

9/42
 ایران خودرو  دیزل
2
499.978
7/1

3/50
 پارس دارو
2

2.179.555

4/12

9/99
 تولید مواد اولیه دارو پخش
1

1.470.000

9/25

9/99
 داروسازی
اکسیر

1

3.675.000

1/49

9/99
 سیمان خزر
1

149.901

4/2

6/93
 سیمان
فارس و خوزستان

1

400.000

4/2

9/47
 بانک
پارسیان
1
217.000

5/0

5/24
 داروپخش1
14.700.000

2/118

9/99

 

از روز سه
شنبه سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری
شده یا فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری بانک صنعت و معد
ن
و سهام شرکت پارس خودرو به مدت 90 روز با این شرط که سهام خریداری شده یا
فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری مفید بازارگردانی می شوند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان صوفیان 18/4-54.374
54.374

0/5-

0/5-
4/105
 ایران ترانسفو

78/0-

7.828

7.898

0/2-

1/1-

4/55
 صنایع مس شهید باهنر
66/0-

2.673

2.711

9/4-

6/3-

2/72
 نفت بهران
47/0-

24.330

24.647

0/2-

7/0-

0/36
 پتروشیمی
اراک

44/0-

9.540

9.709

9/1-

2/0-

5/10

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز سه شنبه 24/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کارتن ایران97/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کارتن البرز (72/69)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  دارو پخش14.711.010
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان161
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان263
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
118.275
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
12.407
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
19.271

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 24/ 8 /1384  به  3،172 ریال
رسید که نسبت به

روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان
رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.709(20)(21/0)
62.757

2

 توسعه ملی

904

(1)

(11/0)

34.324
3 صدرا4.33700
214.553
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو
7.898

(89)

(11/1)

232.888

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.857(3)
(16/0)

141.131
9 لاستیک کرمان2.555000