تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۲۴/۸/۸۴

 

در روز سه
شنبه  24/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۷۶/۷)
 واحدی  به رقم ۹ هزار و ۷۷ /۸۰۲  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (۲۷/
۸)  واحدی  به رقم ۵۸/ ۹،۴۸۵  واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۰۲/۵)
 واحدی به رقم ۸۹/۱۰،۱۳۲ واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (۱۸/۴)  واحد تأثیر منفی
بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز
با کاهش (۳/۲۱)  واحدی به رقم  41/ 27،۱۹۶ واحد رسید.

 

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۷۷/۹.۸۰۲۵۳/۹.۸۱۰۷۶/۷-۰۸/۰-۴/۲۵۹۲/۱۹-۱/۳۸۰/۱۲-
اصلی۵۸/۹.۴۸۵۸۵/۹.۴۹۳۲۷/۸-۰۹/۰-۵/۲۲۵۱/۲۱-۲/۳۳۲/۱۱-
فرعی۸۹/۱۰.۱۳۲۹۱/۱۰.۱۳۷۰۲/۵-۰۵/۰-۹/۳۳۵/۴-۹/۴

 

در روز سه شنبه
شاخص صنعت با افت (۹/۶)  واحدی به رقم ۳۵/۷،۵۸۷ واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد ۲ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۱۵/۰ درصدی سهام شرکت  بانک پارسیان
 بود ، شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (۲۰۶) واحدی ( از۳۶،۵۵۰
واحد به ۳۶،۳۴۴ واحد رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (۱۱/۱) درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود.

 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۴/۴۶۹/۱۷۳/۷-۶/۱۳-

بلوک
۰/۲۱۳۱/۸۲۵/۵۴-۴/۲۰-

عمده

جمع کل
۴/۲۵۹۱۰۰۸/۶۱-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۷/۱۴۶/۳۸۰/۱-۴/۶-

بلوک
۴/۲۳۴/۶۱۲/۳-۰/۱۲-

عمده

جمع کل
۱/۳۸۱۰۰۲/۴-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۳۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰۴/۵


در روز سه شنبه نماد شرکتهای کارتن البرز و پمپ سازی ایران پس
از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت کمباین سازی ایران پس از
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.


همچنین در روز سه شنبه نماد شرکتهای سرمایه
گذاری صنعت بیمه ، سیمان صوفیان و لوازم خانگی پارس به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، نماد شرکت ایران یاسا تایر به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکتهای سیمان فارس وخوزستان و
داروسازی تهران دارو به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

  نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 ایران ترانسفو

۱

۱۰۰.۰۰۰

۸/۰

۹/۴۲
 ایران خودرو  دیزل
۲
۴۹۹.۹۷۸
۷/۱

۳/۵۰
 پارس دارو
۲

۲.۱۷۹.۵۵۵

۴/۱۲

۹/۹۹
 تولید مواد اولیه دارو پخش
۱

۱.۴۷۰.۰۰۰

۹/۲۵

۹/۹۹
 داروسازی
اکسیر

۱

۳.۶۷۵.۰۰۰

۱/۴۹

۹/۹۹
 سیمان خزر
۱

۱۴۹.۹۰۱

۴/۲

۶/۹۳
 سیمان
فارس و خوزستان

۱

۴۰۰.۰۰۰

۴/۲

۹/۴۷
 بانک
پارسیان
۱
۲۱۷.۰۰۰

۵/۰

۵/۲۴
 داروپخش۱
۱۴.۷۰۰.۰۰۰

۲/۱۱۸

۹/۹۹

 

از روز سه
شنبه سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری
شده یا فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری بانک صنعت و معد
ن
و سهام شرکت پارس خودرو به مدت ۹۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده یا
فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری مفید بازارگردانی می شوند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان صوفیان ۱۸/۴-۵۴.۳۷۴
۵۴.۳۷۴

۰/۵-

۰/۵-
۴/۱۰۵
 ایران ترانسفو

۷۸/۰-

۷.۸۲۸

۷.۸۹۸

۰/۲-

۱/۱-

۴/۵۵
 صنایع مس شهید باهنر
۶۶/۰-

۲.۶۷۳

۲.۷۱۱

۹/۴-

۶/۳-

۲/۷۲
 نفت بهران
۴۷/۰-

۲۴.۳۳۰

۲۴.۶۴۷

۰/۲-

۷/۰-

۰/۳۶
 پتروشیمی
اراک

۴۴/۰-

۹.۵۴۰

۹.۷۰۹

۹/۱-

۲/۰-

۵/۱۰

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز سه شنبه ۲۴/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کارتن ایران۹۷/۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کارتن البرز (۷۲/۶۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  دارو پخش۱۴.۷۱۱.۰۱۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۱۶۱
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۲۶۳
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
۱۱۸.۲۷۵
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۴۰۷
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۹.۲۷۱

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۲۴/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲ ریال
رسید که نسبت به

روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای
بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه  میزان
رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۰۹(۲۰)(۲۱/۰)
۶۲.۷۵۷

۲

 توسعه ملی

۹۰۴

(۱)

(۱۱)

۳۴.۳۲۴
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۲۱۴.۵۵۳
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو
۷.۸۹۸

(۸۹)

(۱۱/۱)

۲۳۲.۸۸۸

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۷(۳)
(۱۶/۰)

۱۴۱.۱۳۱
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰