تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 17/8/84

 

   

در روز سه شنبه 
17/8/1384 شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (44/24)
واحدی  به رقم 9 هزار و 59/842  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (96/24)
واحدی  به رقم 49/ 9،531 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (01/20)  واحدی به
رقم 76/10.144 واحد رسید. شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)  با (38/3 ) واحد تأثیر
منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت
نیز با کاهش (9/62)  واحدی به رقم 24/ 27،305 واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل59/9.84203/9.86744/24-25/0-9/2231/18-8/376/3
اصلی49/9.53145/9.55696/24-26/0-9/1758/897/303/48
فرعی76/10.14477/10.16401/20-20/0-0/485/73-1/71/55-

 

در
روز سه شنبه شاخص صنعت با افت (4/17)  واحدی به رقم 00/7،626  واحد رسید. شاخص
صنعت واسطه گریهای مالی با افت (99) واحدی بیشترین کاهش را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت (92/0) درصدی سهام
شرکت بانک پارسیان  بود ، شاخص صنعت قند وشکر با افزایش 1 واحدی بیشترین افزایش
را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 82/0 درصدی
سهام شرکت قند بیستون بود.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد5/596/263/10-8/14-

بلوک
1/1064/476/97-9/47-

عمده
3/580/263/58

جمع کل
9/2231006/49-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد3/191/517/3-1/16-

بلوک
4/76/191/6-2/45-

عمده
1/113/291/11

جمع کل
8/371003/1

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
10.6351.000.0006/10


در روز سه شنبه نماد شرکتهای سرمایه گذاری صنعت بیمه و معدنی
دماوند پس از تعدیل پیش بینی سود بازگشایی شدند.


همچنین در این روز نماد شرکت شهد ایران  به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و شرکت بانک کارآفرین به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بود.


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 صنعتی دریایی ایران 38/3-4.4754.4757/2-7/2- 9/101
سرمایه گذاری بانک ملی ایران

11/3-
3.2293.2713/2-9/0-
2/43
 بانک پارسیان
78/2-
2.0142.0506/2-9/0-
0/34
سیمان غرب 56/2-15.10515.1050/5-0/5- 2/200

خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

70/0-
6.8206.9879/3-6/1-
6/39

 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
سیمان بهبهان1
300.000

7/4

2/79
سیمان
تهران
1
458.807
7/4
2/96
سیمان
شاهرود
1
2.650.000

2/62

8/99
سیمان
غرب
2
1.999.138

2/30

1/96

گلوکوزان
1
260.000
9/0
9/99

لامیران
1
142.000
2/0
5/89

توسعه صنایع بهشهر
1
250.000
5/0
9/68

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
2
1.300.000
8/2
9/95

 


از روز سه شنبه سهام شرکت
سرمایه گذاری بیمه به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده
بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری بورس بیمه ایران بازارگردانی می شود.


معاملات عمده:

 

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده


تعداد سهام معامله شده

میلیون سهمدرصد از کل

سهام منتشرهقیمت

معامله عمدهارزش کل

(میلیارد ریال)قیمت پایانی

امروز

کارگزارمشتریکارگزارمشتری

کنتورسازی ایران
سرمایه گذاری ملی ایرانحقوقیسرمایه گذاری ملی ایرانسرمایه گذاری ملی ایران5/418/82.5003/112.308

کنتورسازی ایران

بانک صنعت و معدن
حقوقیبانک صنعت و معدنسرمایه گذاری صنعت و معدن5/418/82.5414/112.308

شیرین دارو

کیمیا سهم
حقوقیکیمیا سهمسرمایه گذاری دارویی تامین1/241/5217.0006/3516.148

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز سه شنبه 17/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم 
سرمایه گذاری معادن و فلزات 
74/11
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 سیمان شاهرود2.655.010
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان
شاهرود
62.285
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
7.890
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
15.835

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 17/ 8 /1384  به  3،271
 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (33) ریال کاهش قیمت داشته است. در ج
دول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

1
 پتروشیمی اراک

9.780

(12)

(12/0)

24.141
2
 توسعه ملی
909
(2)

(22/0)

89.596
3
 صدرا

4.475

(123)

(68/2)

383.172
4
 سیمان شمال

23.528
000
5
 سیمان کرمان

19.734
000
6
 ایران ترانسفو

8.176
000
7
 سیمان اردبیل

28.101
000
8
 توسعه صنایع بهشهر

1.855
(2)(11/0)
363.034
9
 لاستیک کرمان

2.546
000