تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 18/07/1385

شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 18/7/1385 با کاهش (16.67) واحدی به رقم 9 هزار و
643.82  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (18.3)  واحدی به رقم 9 هزار و 486.49  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (10.04) واحدی به رقم 9 هزار و 475.31 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با (8.20)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (51.49) واحدی به رقم 29 هزار و 788.13  واحد و شاخص صنعت با
(15.11) واحد کاهش به رقم 7 هزار و 736.35 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،643.829،660.4916.67-0.17-173.722.730.78.4-
اصلی9،482.499،504.7918.3-0.19-157.832.526.59.9-
فرعی9،475.319،485.3510.04-0.11-15.929.3-4.22.4


 

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 فرآورده های تزریقی ایران972.004،94923،970
2 کاشی اصفهان421.992،151120،851
3 کیمیدارو991.955،16647،510
4 البرز دارو1601.878،73512،010
5 خوراک دام پارس1231.836،82815،735

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کالسیمین(675)(2.75)23،878305،163
2 لیزینگ ایران(23)(2.00)1،127854،408
3 گسترش صنایع وخدمات کشاورزی(102)(2.00)5،0024،000
4 کارخانجات داروپخش(187)(2.00)9،173117،169
5 سرمایه گذاری پتروشیمی(29)(2.00)1،4231،609،326

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.89
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.375.404.09
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.53
4 نرخ LIBOR یک ساله5.305.384.44

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد157.790.829.122.6
 بلوک16.09.23.023.1
 عمده
 جمع کل173.710032.1

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد25.884.02.5-8.8-
 بلوک4.916.00.3-5.8-
 عمده
 جمع کل30.71002.8-

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات منفی
 پتروشیمی خارک8.20-15،01015،0091.9-1.9-127.7
 صنعتی دریایی ایران2.01-3،6593،6592.0-2.0-142.7
 ایران خودرو1.82-2،7792،8171.8-0.5-26.7
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1.82-3،6363،6481.7-1.4-79.1
 سرمایه گذاری پتروشیمی1.52-1،4231،4232.0-2.0-110.5
 سیمان فارس و خوزستان1.20-3،7413،7711.2-0.4-34.5
 تاثیرات مثبت
 معدنی و صنعتی چادرملو3.7810،14610،1451.31.3745.3
 سنگ آهن گل گهر2.3321،28821،2880.90.9202.5
 پتروشیمی اراک1.3911،70111،5362.00.628.3

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 تراکتورسازی ایران2600،0004.348.3
 سیمان فارس و خوزستان1170،0000.619.2
 گروه صنعتی سپاهان1207،4640.699.6
 بانک پارسیان11،954،7782.439.9
 گروه صنعتی سدید12،000،0008.199.3

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
6111.000.0000.6

 

روز سه شنبه نماد معاملاتی شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت قند شیرین خراسان به دلیل تعدیل پیش بینی سود، متوقف بود.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز سه شنبه 18/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) فرآورده های تزریقی ایران2.00
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  حق تقدم کالسیمین(2.75)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) چادرملو5،969،154
پر طرفدارترین سهم(نفر) چادرملو767
پرمعامله ترین سهم(دفعه) چادرملو1،711
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) چادرملو60،562

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز سه شنبه 18/ 7 / 1385 با (1)
ریال کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،733 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،536640.56170،009
2 توسعه ملی7290097،475
3 صدرا3،659(74)(1.98)1،072،458
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،045000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،23500394،672
9 گروه صنعتی بارز2،598000