تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 11/07/1385

شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 11/7/1385 با افزایش 10.95  واحدی به رقم 9 هزار و
579.01  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 11.05  واحدی به رقم 9 هزار و 395.49  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 9.83 واحدی به رقم 9 هزار و 502.19 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با 8.32  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 33.8 واحدی به رقم 29 هزار و 583.73  واحد و شاخص صنعت با
12.9 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 672.66 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،579.019،568.0610.950.11516.5450.1123.0384.2
اصلی9،395.499،384.4511.050.12400.9453.7107.2408.1
فرعی9،502.199،492.379.380.10115.6437.715.8267.4


5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم توسعه صنایع
بهشهر 
73.7419497،498
2 پتروشیمی فارابی 1832.019،33318،908
3 کارخانجات داروپخش1812.009،24194،797
4 پتروشیمی خارک2881.9914،726800،860
5 کابل باختر1441.995،8312،792

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1  الکتریک خودرو شرق(44)(2.00)2،160224،000
2 سامان گستر اصفهان(54)(1.99)2،655296،990
3 بانک پارسیان(26)(1.99)1،28318،721،400
4 لنت ترمز ایران(58)(1.99)2،86317،212
5 فولاد کاویان (41)(1.98)2،03280،000

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.84
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.365.404.01
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.18
4 نرخ LIBOR یک ساله5.315.464.28

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد93.218.022.932.6
 بلوک99.919.376.3323.3
 عمده323.462.6323.4
 جمع کل516.5100422.6

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد34.728.215.0479.8
 بلوک13.511.07.4121.3
 عمده74.960.974.9
 جمع کل123.010097.6

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک8.3214،72614،7262.02.0100.1
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران2.512،7422،7171.01.052.5
 پتروشیمی اراک2.4511،31311،2062.01.051.7
 صنعتی دریایی ایران2.013،8233،8232.02.0103.5
 سیمان فارس و خوزستان1.204،3163،66118.40.523.8
 سیمان صوفیان1.117،8967،8962.02.0143.8
 تاثیرات منفی
 بانک پارسیان3.76-1،2831،2832.0-2.0-465.5
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات2.59-3،9283،9282.0-2.0-125.5
 سایپا1.21-3،5753،6241.6-1.5-13.7
 سرمایه گذاری پتروشیمی1.16-1،4361،4701.9-1.5-75.6

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 پارس خودرو2980،0001.989.9
 سیمان صوفیان112،393،56697.997.7
 بانک پارسیان1100،0000.10.5

 

معاملات عمده :

 نام
شرکت
خریدار فروشنده تعداد سهام

معامله شده

درصد از کل

 سهام منتشره

قیمت

معامله عمده

ارزش کل

(میلیارد ریال)

قیمت پایانی

 امروز

کارگزار مشتری کارگزار مشتری
سیمان فارس و خوزستان بانک مسکنحقوقیبانک مسکنبانک مسکن74،861،3202.94،320323.43،661

 

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
6651.000.0000.7

 

روز سه شنبه نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بود.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز سه شنبه 11/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم توسعه صنایع بهشهر 3.74
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  الکتریک خودرو شرق(2.00)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سیمان فارس و خوزستان75،357،012
پر طرفدارترین سهم(نفر) سیمان صوفیان67
پرمعامله ترین سهم(دفعه) بانک پارسیان2،194
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سیمان فارس و خوزستان325،242

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز سه شنبه 11/ 7 / 1385 با 27
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،717 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،2061141.03310،001
2 توسعه ملی72510.14229،406
3 صدرا3،823741.97778،660
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،045(7)(0.04)2،010
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،21420.17126،001
9 گروه صنعتی بارز2،598000