تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 18/11/84

 

 شاخص کل بورس ،  روز سه شنبه  18/11/1384  مانند
روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (13/15)  واحد کاهش به رقم 9 هزار و
40/923 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (83/15) واحدی به رقم 9 هزار و 57/642 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با کاهش (94/10) واحدی به رقم 10 هزار و 98/96 واحد رسید. شرکت
ایران خودرو با (75/2) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (5/42) واحدی به رقم 27 هزار و 28/882
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل40/9.92353/9.93813/15-15/0-8/464/75-1/183/71-
اصلی
57/9.
642

40/9.
658

83/15-

16/0-

1/46

1/77-

5/14

1/74-
فرعی98/10.09692/10.10794/10-11/0-7/106/63-6/30/50-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با کاهش (7/11) واحدی به
رقم 7 هزار و 79/703 واحد رسید. شاخص صنعت خدمات فنی مهندسی با رشد 3 واحدی (
از87 واحد به 90 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 11/3 درصدی سهام شرکت تکین کو بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (38) واحدی ( از 24،201 واحد به 24،163
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (60/2) درصدی سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
6/53

4/94

8/22-

8/29-

بلوک
2/36/5
0/151-

9/97-

عمده

جمع کل

8/56
100
8/173

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
4/17

1/96

9/6

4/28-

بلوک
7/0
9/3

1/38-

2/98-

عمده

جمع کل

1/18
100
0/45-

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
81.000.000
007/0


روز سه شنبه نماد شرکت سرمایه گذاری رنا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکتهای ایران مرینوس به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و حق تقدم سپه به دلیل
پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  ایران خودرو 75/2-
3.020

3.052

7/1-

7/0-
0/39
  سایپا
دیزل
59/1-
5.200

5.277

1/3-

7/1-
7/53
 
ایران خودرو دیزل
50/1-
3.517

3.556

6/2-

5/1-
7/56
 
گروه بهمن
30/1-
2.300

2.353

8/2-

6/0-
7/20
  گازلوله 14/1-
3.308

3.308

0/5-

0/5-
5/120

 نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  داده پردازی ایران
1
280.000

8/0

5/18
  گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
1
246.984

1/2

3/98
 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
1
155.098

3/0

7/16

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز سه
شنبه18/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است :

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  داده
پردازی ایران
93/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
خدمات کشاورزی
(00/5)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  داده
پردازی ایران
1.515.130
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
ایران خودرو
131
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
ایران خودرو
401
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سرمایه گذاری غدیر 5.805

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز سه شنبه 18/ 11 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.699000

2

 توسعه ملی
936 0 0
0
3 صدرا4.343(30)
(69/0)

584.330
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.020 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0