تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 20/10/84

 

  شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 20/10/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (72/13) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 26/141 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (98/11) واحدی به رقم 9 هزار و 99/860 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (33/19) واحدی به رقم 10 هزار و 02/292 واحد رسید. شرکت ایران
خودرو دیزل با (22/1) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (5/38) واحدی به رقم 28 هزار و 71/491
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل26/10.14198/10.15472/13-14/0-5/698/20-7/247/65-
اصلی
99/9.
860

97/9.
872

98/11-

12/0-

5/55

1/22-

2/18

2/6-
فرعی02/10.29235/10.31133/19-19/0-0/147/15-5/67/87-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با کاهش (5/11) واحدی به
رقم 7 هزار و 27/867 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای
با رشد 15 واحدی ( از26،401 واحد به 26،416 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 37/0 درصدی سهام شرکت
سرمایه گذاری صنعت نفت بود.
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (55) واحدی ( از 1،456 واحد به 1،401 واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل
آن کاهش قیمت (51/4) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
6/57

9/82

4/11-

5/16-

بلوک

9/11

1/17

9/6-

7/36-

عمده

جمع کل

5/69
100
3/18-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
6/21

4/87بلوک

1/3

6/12

4/47-

9/93-

عمده

جمع کل

7/24
100
4/47-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
1191.000.000
12/0

 

روز سه شنبه نماد شرکت لوله
وتجهیزات سدید پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور
انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.
در این روز نماد شرکتهای سخت آژند به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
وسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 ایران خودرو دیزل 22/1-
3.759

3.769

4/1-

1/1-
5/80
 کالسیمین

15/1-

20.510

20.509

9/1-

9/1-

7/147
 سرمایه
گذاری مسکن

90/0-

3.247

3.386

0/5-

9/0-

0/18
 سیمان
بهبهان

81/0-

13.939

14.142

8/4-

4/3-

2/71
 سیمان
هرمزگان

77/0-

20.010

200868

0/5-

9/0-

5/18

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 

سالمین
1
1.490.000

6/3

3/98
  ملی سرب و روی ایران
1
187.330

0/1

8/61
  معدنی و صنعتی چادرملو
1
200.000

2/1

8/85
  توسعه معادن روی ایران 1
1.260.148

1/6

2/66

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 20/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم گروه بهمن
68/41
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایران یاسا
(98/4)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  صنعتی پیام2.945.866
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
178
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  صنعتی پیام538
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
توسعه معادن روی 
9.224

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 20/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.725
(8)

(07/0)

22.943

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.53000
151.216
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.148 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.153(9)
(42/0)

95.279
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0