تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 13/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 13/10/1384
برخلاف روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 85/2 واحد افزایش به رقم 10
هزار و 32/236 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 63/4 واحدی به رقم 9 هزار و 13/948 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (5/4) واحدی به رقم 10 هزار و 52/409 واحد رسید. شرکت سایپا با
36/3 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص
بازده نقدی و قیمت با افزایش 0/8 واحدی به رقم 28 هزار و 77/758 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل32/10.23648/10.23385/230/00/1465/163/368/27
اصلی
13/9.
948

50
/9.943

63/4

05/0

6/130

1/19

4/27

4/51
فرعی52/10.40904/10.41450/4-04/0-4/153/1-9/86/13-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با افزایش 6/3 واحدی به
رقم 7 هزار و 19/943 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای
با رشد 33 واحدی ( از26،337واحد به 26،370 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 7/0 درصدی سهام شرکت
سرمایه گذاری صنعت نفت بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (29) واحدی ( از 25،043 واحد به 25،014
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (05/3) درصدی سهام شرکت رایان سایپا بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
2/93

8/63

2/26

1/39

بلوک

8/52

2/36

5/5-

4/9-

عمده

جمع کل

0/146
100
7/20

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
0/25

9/68

7/5

5/29

بلوک

3/11

1/31

2/2

2/24

عمده

جمع کل

3/36
1009/7

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
221.000.00002/0

روز سه شنبه نماد شرکتهای قند
شیرین خراسان و پارس سرام پس از تعدیل پیش بینی سود ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای سرمایه گذاری توسعه ملی ، لاستیک دنا و صنایع
شیمیایی فارس به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
مثبت
 
سایپا
36/3
3.720

3.690

4/1

6/0
7/43
  ایران خودرو 88/2
3.179

3.137

1/2

7/0
1/35
  کالسیمین 66/2
20.749

20.748

4/4

4/4
4/910
 
توسعه معادن روی ایران

41/1

5.080

5.080
8/18/1
6/241
    تاثیرات
منفی 
 سرمایه گذاری رنا
54/3-

20.602

20.612

0/5-

8/2-

0/57
 پتروشیمی خارک

54/1-
11.628

11.898

4/0-

7/2-
3/44
 سرمایه
گذاری مسکن
14/1-
3.387

3.526

0/5-

1/1-
5/21

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سایپا 4
2.733.666

2/10

8/59
  سایپا دیزل 2
1.200.000

9/6

7/85
  ایران خودرو 1
1.450.741

6/4

5/53
  سیمان خزر 1
1.134.355

8/18

0/100
 
پتروشیمی آبادان
2
336.123

6/2

0/60
 
پتروشیمی خارک
2
220.000

6/2

0/62
  پتروشیمی اصفهان 2
400.000

8/2

1/88
  حق تقدم اصفهان 8
1.980.000

5/49

0/98
 
پارس قوطی
1
249.535

4/1

6/77
 
آزمایش
1
352.365

4/0

2/20
  کارخانجات صنعتی پیام
1
199.884

5/0

2/21
 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
1
996.170

0/2

7/80

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 13/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم فارسیت دورود
79/102
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
پارس قوطی
(04/4)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا 4.764.358
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
261
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  توسعه معادن
روی
479
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سیمان خزر
18.775
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.138
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.156

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 13/ 10 /1384 به 3،254
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.874
(1)

(01/0)

3.286

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.53000
319.557
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.171 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
000

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.225(8)
(36/0)

72.296
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0