تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 29/9/84

 

  شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 29/9/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 7/12 واحد افزایش به رقم 10
هزار و 23 /272 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با افزایش4/16 واحدی به رقم 9 هزار و 05/996 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (1/3) واحدی به رقم 10 هزار و 18/394 واحد رسید. شاخص بازده
نقدی و قیمت نیز با افزایش 9/36 واحدی به رقم 28 هزار و 60/847 واحد رسید. در مجموع
روز سه شنبه 46،041،838 سهم به ارزش 155،909 میلیون ریال معامله گردید.
 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با افرایش 4/9 واحدی به رقم
7 هزار و 30/967 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با رشد 968
واحدی ( از37،442 واحد به 38،410 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 53/4 درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو
بود.
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (66) واحدی ( از 1،551 واحد به 1،485 واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (00/5) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود.
 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه
29/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  لبنیات پاک
99/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
گلوکزان
(02/13)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  بانک
اقتصاد نوین
10.134.835
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  کربن
ایران
410
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
کربن ایران
731
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  بانک
اقتصاد نوین
 
31.432

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز سه شنبه 29/ 9 /1384 به 3،252 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته 1 ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده
موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت)
آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.810

(13)

(12/0)

55.480

2

 توسعه ملی

950

1

11/0

280.953
3 صدرا
4.530
00
283.425
4 سیمان شمال

22.773

(239)

(04/1)

21.908
5 سیمان کرمان
19.418
(270)
(37/1)

24.627
6 ایران ترانسفو
8.949

388

53/4

262.952

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.239
(22)
(97/0)

362.563
9 لاستیک کرمان
3.028
48
61/0

390.472