تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 03/11/84

 

   شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 03/11/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (12/15) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 30/88 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (83/15) واحدی به رقم 9 هزار و 51/804 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (86/10) واحدی به رقم 10 هزار و 00/258 واحد رسید.. شرکت بانک
کارآفرین با (24/5) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (1/42) واحدی به رقم 28 هزار و 26/343 واحد
رسید

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل30/10.08842/10.10312/15-15/0-2/1763/866/494/124
اصلی
51/9.
804

34/9.
820

83/15-

16/0-

4/161

5/147

2/45

3/177
فرعی00/10.25886/10.26886/10-11/0-8/147/49-4/41/24-

 

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (0/8) واحدی به
رقم 7 هزار و 54/828 واحد رسید. شاخص فرآورده های نفت ، کک وسوخت هسته ای با
رشد 10 واحدی ( از26،341 واحد به 26،351 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 06/4 درصدی سهام شرکت
نیروی زنگان بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (209) واحدی ( از 37،588 واحد به
37،379 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (20/4) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
5/53

4/30

8/0-

5/1-

بلوک

7/122

6/69

4/82

5/204

عمده

جمع کل

2/176
100
6/81

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
2/15

6/30

2/0

3/1

بلوک
4/34
4/69

3/27

5/384

عمده

جمع کل

6/49
100
5/27

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
1471.000.0001/0


روز دوشنبه نماد شرکتهای لیزینگ ایران ، کمباین سازی ایران ، بانک کارآفرین ،
اتمسفر ، ملی شیمی کشاورز ، سرما آفرین و مهندسی نصیر ماشین پس از تعدیل پیش
بینی سود ، پارس سرام و ایتالران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجتمع صنایع لاستیک کرمان و پتروشیمی فارابی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده و تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز ، نماد شرکتهای کشاورزی ودامپروری مگسال ، نوش مازندران و
گروه صنعتی سپاهان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، کابلهای مخابراتی شهید قندی به
دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه و حق تقدم لوازم
خانگی پارس به علت پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.
 شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  بانک کارآفرین 24/5-2.5032.5033/93/9-
  کالسیمین
95/1-

20.276

20.276

3/3-

3/3-

4/333
  لیزینگ ایران
82/0-

1.897

1.897

7/4-

7/4-

  کابل های مخابراتی شهید
قندی

72/0-

5.605

5.605

2/4-

2/4-

0/135
  باما
71/0-

9.559

9.559

9/4-

9/4-

8/1.639

 نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  ایران خودرو دیزل 1174.0006/05/39
  سایپا 3
12.423.765

3/48

5/89
  موتورسازان
تراکتورسازی ایران
1
165.132

6/0

3/55
  ایران خودرو 3
15.629.000

3/48

0/96
 
سرمایه
گذاری غدیر
1
5.982.500

9/24

6/84

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 03/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سایپا آذین
03/8
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
پارس سرام
(02/20)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  ایران
خودرو
16.287.142
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
سایپا
235
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
سایپا
410
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سایپا
53.972
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
12.609
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
6.132

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 03/ 11 /1384 به 3،256 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
227.862
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.136 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0