تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 26/10/84

 

 شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 26/10/1384 مانند
روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (05/4) واحد کاهش به رقم 10 هزار و
10/100 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (84/4) واحدی به رقم 9 هزار و 32/826 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (56/0) واحدی به رقم 10 هزار و 93/228 واحد رسید. شرکت ایران
خودرو با (23/2) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (4/11) واحدی به رقم 28 هزار و 04/376 واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل10/10.10015/10.10405/4-04/0-1/1855/1505/444/58
اصلی
32/9.
826

16
/9.831

84/4-

05/0-

3/163

6/181

4/28

2/83
فرعی93/10.22849/10.22956/0-01/0-8/211/371/168/27

 

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (2/3) واحدی به
رقم 7 هزار و 52/835 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 89 واحدی
( از11،243 واحد به 11،332 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 79/0 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (27) واحدی ( از 37،754 واحد به
37،727 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (71/0) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
2/66

7/35

2/1

8/1

بلوک

8/108

8/58

9/99

1.224

عمده

1/10

5/5

1/10

جمع کل

1/185
100
2/111

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
1/18

7/40

4/2-

7/11-

بلوک
8/14
3/33

0/12

6/428

عمده

6/11

0/26

8/6

7/141

جمع کل

5/44
100
4/16

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
921.000.000
09/0

 

روز دوشنبه نماد شرکتهای لوله
وماشین سازی ایران ، فرآوری مواد معدنی ایران و مهندسی نصیر ماشین به دلیل
تعدیل پیش بینی سود ، سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و سیمان شاهرود به دلیل برگزاری جلسه هیأت مدیره به منظور
افزایش سرمایه، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
  ایران خودرو 23/2-
3.070

3.118

1/2-

5/0-
3/25
  سیمان شاهرود 13/2-
25.842

25.842

0/5-

0/5-
3/186
  سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

40/1-

1.906

1.996

0/5-

5/0-

6/9
  سرمایه گذاری البرز 09/1-
1.617

1.617

0/5-

0/5-
3/101
  پتروشیمی
اراک
90/0-
10.249

10.625

9/3-

4/0-
2/143
    تاثیرات
مثبت
 سایپا
67/3

3.892

3.845
9/16/0
8/33
 توسعه معادن روی ایران

14/2

4.850

4.850
8/28/2
9/420

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
پتروشیمی اراک
7
8
00.000

2/8

1/93
  زامیاد 3
650.798

8/5

8/78
  تراکتورسازی ایران
1
200.000

8/0

5/35
  مهرکام پارس 1
450.000

5/0

7/92
 
داروپخش
1
12.527.317

7/92

7/99
  سرمایه گذاری غدیر 1
200.000

8/0

7/15

 


معاملات عمده :

 

نام شرکت

خریدار

فروشنده

تعداد سهام

معامله شده

میلیون سهم

درصد از

کل سهام

منتشره

قیمت

معامله

عمده

ارزش کل

(میلیارد ریال )

قیمت

پایانی

امروز

کارگزارمشتریکارگزارمشتری
قوه پارس   مهرآفرین  حقیقی  مهرآفرین
  سرمایه گذاری ملت11.573.7519/388701/10831

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 26/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
گلوکزان
94/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم لوله و ماشین سازی
(78/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  داروپخش 12.559.027
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
397
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
توسعه معادن روی
617
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
92.937
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.288
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
5.663

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 26/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625
(41)

(38/0)

859.223

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
226.020
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.136 (12)
(06/0)

1.010
6 ایران ترانسفو
8.
937
(4)
(04/0)

2.091

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0