تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 19/10/84

 

  شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 19/10/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (89/9) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 98/154 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (41/12) واحدی به رقم 9 هزار و 97/872 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 07/1 واحدی به رقم 10 هزار و 35/311 واحد رسید. شرکت سیمان
تهران با (00/5) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (78/27) واحدی به رقم 28 هزار و 24/530 واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل98/10.15487/10.16489/9-10/0-8/872/01/724/144
اصلی
97/9.
872

38/9.
885

41/12-

13/0-

2/71

0/2

4/19

0/1
فرعی35/10.31128/10.31007/101/06/167/6-7/527/411

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (07/8) واحدی به
رقم 7 هزار و 77/878 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 35 واحدی
( از11،079 واحد به 11،114 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 31/0 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (106) واحدی ( از 38،370 واحد به
38،264 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (99/0) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید
قندی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
0/69

6/78

7/6-

9/8-

بلوک

8/18

4/21
9/6
9/57

عمده

جمع کل

8/87
1002/0

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
6/21

0/30

8/2-

5/11-

بلوک

5/50

0/70

4/45

2/890

عمده

جمع کل

1/72
100
6/42

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
881.000.000
09/0

روز دوشنبه نماد شرکت سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.
امروز نماد شرکتهای سرما آفرین به دلیل تعدیل پیش بینی سود و ایتالران به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 سیمان تهران 00/5-
11.692

11.904

6/4-

9/2-
5/62
 ایران خودرو دیزل 44/1-
3.777

3.812

3/2-

3/1
8/57
 پتروشیمی
اراک

42/1-

10.391

10.732

8/3-

6/0-

7/15
 سرمایه
گذاری
رنا

31/1-

2.487

2.587

9/4-

1/1-

8/33
 سرمایه گذاری بوعلی
30/1-

1.160

1.162

8/4-

6/4-

7/100
    تاثیرات
مثبت
 سایپا
28/4

3.779

3.746
7/18/0
1/46
 کالسیمین

34/1

20.916

20.915
3/23/2
9/192

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  حق تقدم طیف ایران
181
45.165.000
2/19/99
  کارخانجات صنعتی آزمایش
2300.2633/02/16
  گروه بهمن
1
150.000

4/0

9/33
  پارس خودرو 1
299.910

4/0

1/43
  ایران خودرو
1
1.135.750

5/3

4/44
 
پتروشیمی خارک
1
300.000

5/3

8/96
 
سالمین
1
1.495.000

6/3

9/99
  سرمایه گذاری توسعه شهری توس
گستر
1
270.000

0/1

2/49
  سرمایه گذاری
رنا
1
109.178

3/0

4/37
  سرمایه
گذاری غدیر
1
1.000.000

9/3

0/52
  سرمایه
گذاری توسعه معادن و فلزات
1
286.898

6/0

9/57

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 19/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
کابل باختر
98/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم آبادگران ایران
(00/10)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق تقدم طیف
سایپا
45.215.498
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
280
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  صنعتی پیام422
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
11.735
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
8.921
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
6.242

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 19/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.733
(65)

(6/0)

94.217

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.53000
239.819
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.148 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.162(12)
(55/0)

127.771
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0