تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 12/10/84

 

   شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 12/10/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (79/14) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 48/233 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (92/11) واحدی به رقم 9 هزار و 50/943 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با کاهش (80/24) واحدی به رقم 10 هزار و 04/414 واحد رسید. شرکت
توسعه صنایع بهشهر با (38/1) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (5/41) واحدی به رقم 28 هزار و
78/750 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل48/10.23327/10.24879/14-14/0-3/1253/314/289/27
اصلی
50/9.
943

42/9.9
55

92/11-

12/0-

7/109

6/38

1/18

0/11
فرعی04/10.41484/10.43880/24-24/0-6/155/5-3/106/74

 

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (7/10) واحدی به
رقم 7 هزار و 56/939 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 378
واحدی ( از10،602 واحد به 10،980 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 57/3 درصدی سهام شرکت افست
بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (56) واحدی ( از 25،099 واحد به 25،043
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (11/2) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
0/67

5/53

2/0-

3/0-

بلوک

3/58

5/46

1/30

7/106

عمده

جمع کل

3/125
100
9/29

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
3/19

0/68

0/0

0/0

بلوک

1/9

0/32

2/6

8/213

عمده

جمع کل

4/28
1002/6

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
2181.000.0002/0

 

روز دوشنبه نماد شرکتهای شیشه
قزوین پس از تعدیل پیش بینی سود ، پلاستیک شاهین و کیمیدارو پس از افزایش
سرمایه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکت درخشان تهران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه و نماد شرکت تولیدی گرانیت بهسرام به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف
بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 
توسعه  صنایع بهشهر
38/1-2.156
2.233

0/5-

6/1-
2/31
 
سرمایه گذاری پتروشیمی
33/1-2.915
3.001

7/3-

8/0-
4/22
  پتروشیمی اصفهان
26/1-

7.036

7.054

3/2-

0/2-

7/88
  سیمان تهران
01/1-

12.398

12.964

9/4-

6/0-

2/11
  شیشه قزوین
96/0-

2.202

2.202

1/15-

1/15-

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  حق تقدم طیف ایران
16
3.352.000

1/0

3/98
  سایپا 2220.0008/09/19
  سرمایه گذاری ساختمان ایران
2400.0001/17/41
 
سایپا دیزل
1160.0009/01/43
  ایران خودرو 1
230.000

7/0

2/16
 
سیمان خزر
1
2.900.000

9/48

2/99
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان
1
400.000

4/2

3/96
  تولیدی پارس قوطی 1
249.325

5/1

6/86
  آزمایش 1
500.000

6/0

9/44
  سرمایه گذاری توسعه شهری توس
گستر
1
257.481

0/1

2/69
  سرمایه گذاری توسعه ملی

1
381.718

3/0

0/55

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 12/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
فولاد کاویان
93/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
کیمیدارو
(70/44)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق
تقدم طیف سایپا
3.411.092
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
سایپا
191
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  ایران خودرو
377
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سیمان خزر
49.230
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.231
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
6.839

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 12/ 10 /1384 به 3،254
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.875
(9)

(08/0)

26.357

2

 توسعه ملی
937
(5)

(53/0)

693.916
3 صدرا4.53000
221.537
4 سیمان شمال
22.735(3)
(01/0)
628
5 سیمان کرمان20.171 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
941
(2)
(02/0)

1.183

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.233(36)
(59/1)

329.913
9 لاستیک کرمان0
0

0

0