تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 05/10/84

 

  شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 05/10/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (62/20) واحد کاهش به رقم 10 هزار و 41 /300
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (97/22) واحدی به رقم 10 هزار و 33/18 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش(3/9) واحدی به رقم 10 هزار و 19/443 واحد رسید. شرکت سیمان
سپاهان با (4/6) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (6/55) واحدی به رقم 28 هزار و 38/937
واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل41/10.30003/10.32162/20-20/0-3/2427/899/562/61
اصلی
33/10.0
18

30/10.
041

97/22-

23/0-

4/224

5/209

9/18

2/2
فرعی19/10.44349/10.45230/9-09/0-9/170/67-0/382/126

 

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (1/16) واحدی به
رقم 7 هزار و 10/988 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار چاپ و تکثیر با رشد 24 واحدی
( از9،594 واحد به 9،618 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 24/0 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افت (83 ) واحدی ( از 26،609
واحد به 26،526 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (89/0) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت
نفت بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
9/94

2/39

4/28-

0/23-

بلوک

4/147

8/60

0/143

0/3.250

عمده

جمع کل

3/242
100
6/114

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
1/33

2/58

5/0-

5/1-

بلوک

8/23

8/41

1/22

0/1.300

عمده

جمع کل

9/56
100
6/21

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
5.2791.000.0003/5

 


 نماد شرکتهای گسترش صنایع پیام ،
کارخانه های صنعتی آزمایش و تولیدی پارس قوطی روز دوشنبه پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای ساختمان اصفهان به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه و فوق العاده ، لاستیک کرمان به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده و لیفت تراک سازی سهند به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بودند.شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 
پتروشیمی خارک
4/6-11.27011.2687/4-7/4- 1/99
  ایران خودرو   3/4-
3.069

3.129

9/2-

0/1-
3/90
  توسعه معادن روی ایران
0/3-
13.243

13.656

5/4-

5/1-
8/33
 سیمان خزر

80/2-

2.890

10.996

6/15-

6/15-

 پتروشیمی اراک
1/1-

10.527

10.996

7/4-

5/0-

0/100
    تاثیرات
مثبت
  سیمان صوفیان
5/4

13.166

13.165
9/49/4
8/690

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
تکنوتار
1179.0004/06/17 
  صنعتی قطعات اتومبیل ایران
1
106.620

4/0

8/52
  سایپا 2
1.800.000

6/6

9/67
  ایران خودرو
1
1.990.171

1/6

2/61
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان
1
100.000

6/0

1/75
  ملی سرب و روی ایران
4
2.000.000

3/11

7/71
  معدنی دماوند
1
110.000

3/0

8/76
  داروپخش 1
14.700.000

0/113

0/100
  سرمایه گذاری ساختمان ایران
1
1.037.538

9/2

0/81
  سرمایه گذاری غدیر   1
600.000

5/2

0/38
  بانک کارآفرین 1
449.986

3/1

7/66
  بانک اقتصاد نوین 1
600.000

7/1

5/75
  سرمایه گذاری نیرو 1
150.278

3/0

5/71

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 05/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
پارس قوطی
76/11
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
گالوانیزه سپاهان
(25/99)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  داروپخش
14.700.110
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
آزمایش
620
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
آزمایش
1.073
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
113.044
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
مسکن
3.088
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.321

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 05/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.996
(5
2)

(47/0)

59.810

2

 توسعه ملی
947
(
1)

(11/0)

112.839
3 صدرا4.53000
219.541
4 سیمان شمال
22.798000
5 سیمان کرمان20.229
(
6)

(03/0)

460
6 ایران ترانسفو
8.
944
000

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.3
40
(3)
(13/0)

36.495
9 لاستیک کرمان3.216
(1)

(03/0)

581