تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 21/9/84

 

   شاخص کل بورس ، روز دوشنبه
21/9/1384 بر خلاف روز قبل با افزایش همراه بود و با9/3 واحد افزایش به رقم 10 هزار
و 42 /353 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(49/2) واحدی به رقم 10 هزار و 48/73 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 98/28 واحدی به رقم 10 هزار و 55/482 واحد رسید. شرکت
پتروشیمی شیراز با 31/4 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش 4/13 واحدی به رقم 95/29،067 واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل42/10.35352/10.34990/304/01/1700/16-0/454/15-
اصلی48/10.07397/10.07549/2-02/0-0/801/26-1/197/32-
فرعی55/10.48257/10.45398/2828/01/906/4-9/254/4-

 

روز دوشنبه شاخص صنعت با رشد 8/2 واحدی به رقم
93/8،026 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد 328
واحدی ( از25،430 واحد به 25،795 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 32/4 درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.
شاخص صنعت لاستیک وپلاستیک با افت (26) واحدی ( از 3،213 واحد به 3،187 واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل
آن کاهش قیمت (98/4) درصدی سهام شرکت لاستیک دنا بود.
 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد2/987/573/44-1/31-

بلوک
9/713/428/116/19

عمده

جمع کل
1/1701005/32-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد2/301/676/12-4/29-

بلوک
8/149/324/43/42

عمده

جمع کل
0/451002/8-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
37.3451.000.0003/37

 


روز دوشنبه نماد شرکت فولاد کاویان پس از
تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت لامپ پارس شهاب پس از برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه و نماد شرکت شوکو پارس پس از انتقال به تالار فرعی، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای نوسازی ساختمان تهران و سیمان فارس به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و رایان سایپا به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور افزایش سرمایه ، متوقف بودند.

 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  پتروشیمی شیراز 31/4
1.477

1.477

1/4

1/4
1/296
  کالسیمین 10/2
19.030

19.029

0/4

0/4
2/582
  سیمان تهران

03/2

12.969

12.766
8/21/1
9/41
  گروه بهمن 87/1
2.366

2.339

9/0

1/2
8/41
  نفت پارس
65/1
13.706

13.706

3/4

3/4
1/120

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  مجتمع های صنعتی آرتاویل تایر
2
10.150.000

9/57

7/99
  حق تقدم نوسازی و ساختمان
تهران
2
1.647.174

1/4

6/84
  زامیاد   1
500.000

4/4

1/93
  توسعه صنایع بهشهر
2
312.360

7/0

4/52
  سرمایه گذاری صنعت و معدن
3
2.195.643

8/4

2/90

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه 21/9/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
26/9
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  پارس شهاب (63/19)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  آرتاویل
تایر
10.182.358
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  پتروشیمی
شیراز
679
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  پتروشیمی
شیراز
1.284
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  آرتاویل
تایر
58.040
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.461
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
6.464

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 21/ 9 /1384 به 3،244
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 2 ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.857
(20)
(18/0)

38.387

2

 توسعه ملی
943
4

43/0

405.156
3 صدرا4.53000
324.260
4 سیمان شمال

23.243
(5)
(02/0)

1.442
5 سیمان کرمان
19.910

(29)

(15/0)

3.352
6 ایران ترانسفو
8.252
160
98/1

130.189

7

 سیمان اردبیل

26.439

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.277
4
18/0

596.544
9 لاستیک کرمان
2.848

(3)

(11/0)

10.010