تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه ۲۱/۹/۸۴

 

   شاخص کل بورس ، روز دوشنبه
۲۱/۹/۱۳۸۴ بر خلاف روز قبل با افزایش همراه بود و با۹/۳ واحد افزایش به رقم ۱۰ هزار
و ۴۲ /۳۵۳ واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(۴۹/۲) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۴۸/۷۳ واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش ۹۸/۲۸ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۵۵/۴۸۲ واحد رسید. شرکت
پتروشیمی شیراز با ۳۱/۴ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این
شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش ۴/۱۳ واحدی به رقم ۹۵/۲۹،۰۶۷ واحد
رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۴۲/۱۰.۳۵۳۵۲/۱۰.۳۴۹۹۰/۳۰۴/۰۱/۱۷۰۰/۱۶-۰/۴۵۴/۱۵-
اصلی۴۸/۱۰.۰۷۳۹۷/۱۰.۰۷۵۴۹/۲-۰۲/۰-۰/۸۰۱/۲۶-۱/۱۹۷/۳۲-
فرعی۵۵/۱۰.۴۸۲۵۷/۱۰.۴۵۳۹۸/۲۸۲۸/۰۱/۹۰۶/۴-۹/۲۵۴/۴-

 

روز دوشنبه شاخص صنعت با رشد ۸/۲ واحدی به رقم
۹۳/۸،۰۲۶ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد ۳۲۸
واحدی ( از۲۵،۴۳۰ واحد به ۲۵،۷۹۵ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۳۲/۴ درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.
شاخص صنعت لاستیک وپلاستیک با افت (۲۶) واحدی ( از ۳،۲۱۳ واحد به ۳،۱۸۷ واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل
آن کاهش قیمت (۹۸/۴) درصدی سهام شرکت لاستیک دنا بود.
 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۲/۹۸۷/۵۷۳/۴۴-۱/۳۱-

بلوک
۹/۷۱۳/۴۲۸/۱۱۶/۱۹

عمده

جمع کل
۱/۱۷۰۱۰۰۵/۳۲-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۲/۳۰۱/۶۷۶/۱۲-۴/۲۹-

بلوک
۸/۱۴۹/۳۲۴/۴۳/۴۲

عمده

جمع کل
۰/۴۵۱۰۰۲/۸-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۳۷.۳۴۵۱.۰۰۰.۰۰۰۳/۳۷

 


روز دوشنبه نماد شرکت فولاد کاویان پس از
تعدیل پیش بینی سود ، نماد شرکت لامپ پارس شهاب پس از برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه و نماد شرکت شوکو پارس پس از انتقال به تالار فرعی، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای نوسازی ساختمان تهران و سیمان فارس به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و رایان سایپا به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور افزایش سرمایه ، متوقف بودند.

 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  پتروشیمی شیراز ۳۱/۴
۱.۴۷۷

۱.۴۷۷

۱/۴

۱/۴
۱/۲۹۶
  کالسیمین ۱۰/۲
۱۹.۰۳۰

۱۹.۰۲۹

۰/۴

۰/۴
۲/۵۸۲
  سیمان تهران

۰۳/۲

۱۲.۹۶۹

۱۲.۷۶۶
۸/۲۱/۱
۹/۴۱
  گروه بهمن ۸۷/۱
۲.۳۶۶

۲.۳۳۹

۹/۰

۱/۲
۸/۴۱
  نفت پارس
۶۵/۱
۱۳.۷۰۶

۱۳.۷۰۶

۳/۴

۳/۴
۱/۱۲۰

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  مجتمع های صنعتی آرتاویل تایر
۲
۱۰.۱۵۰.۰۰۰

۹/۵۷

۷/۹۹
  حق تقدم نوسازی و ساختمان
تهران
۲
۱.۶۴۷.۱۷۴

۱/۴

۶/۸۴
  زامیاد   ۱
۵۰۰.۰۰۰

۴/۴

۱/۹۳
  توسعه صنایع بهشهر
۲
۳۱۲.۳۶۰

۷/۰

۴/۵۲
  سرمایه گذاری صنعت و معدن
۳
۲.۱۹۵.۶۴۳

۸/۴

۲/۹۰

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه ۲۱/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
هپکو
۲۶/۹
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  پارس شهاب (۶۳/۱۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  آرتاویل
تایر
۱۰.۱۸۲.۳۵۸
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  پتروشیمی
شیراز
۶۷۹
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  پتروشیمی
شیراز
۱.۲۸۴
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  آرتاویل
تایر
۵۸.۰۴۰
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۴۶۱
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۶.۴۶۴

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه ۲۱/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۴۴
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲ ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۰.۸۵۷
(۲۰)
(۱۸/۰)

۳۸.۳۸۷

۲

 توسعه ملی
۹۴۳
۴

۴۳/۰

۴۰۵.۱۵۶
۳ صدرا۴.۵۳۰۰۰
۳۲۴.۲۶۰
۴ سیمان شمال

۲۳.۲۴۳
(۵)
(۰۲/۰)

۱.۴۴۲
۵ سیمان کرمان
۱۹.۹۱۰

(۲۹)

(۱۵/۰)

۳.۳۵۲
۶ ایران ترانسفو
۸.۲۵۲
۱۶۰
۹۸/۱

۱۳۰.۱۸۹

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۴۳۹

۰

۰

۰
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۲۷۷
۴
۱۸/۰

۵۹۶.۵۴۴
۹ لاستیک کرمان
۲.۸۴۸

(۳)

(۱۱/۰)

۱۰.۰۱۰