تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه ۱۶/۸/۸۴

 

   


در روز دوشنبه  16/8/1384 شاخص کل برخلاف روز
قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۲۰/۱۵) واحدی  به رقم ۹ هزار و ۰۳/۸۶۷
 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (۱۶/۱۶) واحدی  به رقم ۴۵/ ۹،۵۵۶ واحد
رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۹۱/۹)  واحدی به رقم ۷۷/۱۰.۱۶۴ واحد رسید. شرکت
صنعتی دریایی ایران (صدرا)  با (۹۲/۴ ) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر
را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۱/۴۲)  واحدی به رقم
۱۴/ ۲۷،۳۶۸ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۰۳/۹.۸۶۷۲۳/۹.۸۸۲۲۰/۱۵-۱۵/۰۵/۲۷۳۹/۱۱۶۵/۳۶۵/۰-
اصلی۴۵/۹.۵۵۶۶۱/۹.۵۷۲۱۶/۱۶-۱۷/۰-۷/۹۲۷/۷-۷/۲۰۵/۱۵-
فرعی۷۷/۱۰.۱۶۴۶۸/۱۰.۱۷۴۹۱/۹-۱۰/۰-۸/۱۸۰۵/۶۰۳۸/۱۵۵/۲۹

 

در
روز دوشنبه شاخص صنعت با افت (۲/۱۷)  واحدی به رقم ۴۴/۷،۶۴۳  واحد رسید. شاخص
صنعت واسطه گریهای مالی با رشد ۹۸ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۹۷/۳ درصدی سهام شرکت بانک
کارآفرین  بود ، شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (۱۸۲) واحدی
بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت
(۹۹/۴) درصدی سهام شرکت نیرو ترانس بود.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۶۹۵/۲۵۶/۰۹/۰

بلوک
۷/۲۰۳۵/۷۴۸/۱۴۶۰/۲۵۸

عمده

جمع کل
۵/۲۷۳۱۰۰۴/۱۷۴

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۰/۲۳۰/۶۳۳/۲-۱/۹-

بلوک
۵/۱۳۰/۳۷۱/۲۴/۱۸

عمده

جمع کل
۵/۳۶۱۰۰۲/۰-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۱۱.۳۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰۳/۱۱


در روز دوشنبه نماد شرکت سیمان غرب  ( نماد آن به دلیل اعلام
تأثیر تصمیم هیأت وزیران مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات متوقف بود)
 بازگشایی شد.


همچنین در این روز نماد حق تقدم لاستیک البرز به دلیل پایان
مهلت پذیره نویسی ، متوقف بود.


 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 صنعتی دریایی ایران ۹۲/۴-
۴.۵۹۸

۴.۵۹۸

۷/۳-

۷/۳-
۹/۱۱۱
 توسعه معادن روی ایران
۴۶/۱-

۳.۷۲۵

۳.۷۲۸

۵/۲-

۴/۲-

۷/۹۶
 ایران خودرو
۰۵/۱-

۳.۰۷۱

۳.۰۸۵

۷/۰-

۳/۰-

۹/۳۱
سنگ آهن گل گهر ۹۷/۰-
۱۱.۲۴۸

۱۱.۳۲۲

۳/۱-

۷/۰-
۶/۴۹

نیرو ترانس

۶۲/۰-

۲.۹۶۹

۲.۹۶۹

۰/۵-

۰/۵-

**
    تاثیرات
مثبت

 بانک کارآفرین

۰۹/۲

۲.۶۷۲

۲.۶۷۲
۰/۴۰/۴
۲/۱۱۱
 سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰۸/۲

۱.۵۹۸

۱.۵۹۸
۶/۴۶/۴
۰/۱۴۵

 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)

صنعتی دریایی ایران
۱
۵۰۰.۰۰۰

۳/۲

۳/۵۴

مهرکام پارس
۱
۱.۱۹۰.۶۸۷
۳/۱
۶/۹۸

سیمان
بجنورد
۲
۴.۴۹۰.۴۵۶

۷/۲۸

۵/۹۹

سیمان بهبهان
۱
۴۵۸.۳۴۰
۲/۷
۲/۸۵

سیمان خزر
۲
۱.۸۶۲.۹۷۹

۸/۲۸

۸/۹۹

سیمان دورود
۶
۵.۰۳۲.۰۰۰

۴/۱۳۵

۷/۹۸

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه ۱۶/۸/۱۳۸۴ در جدول
ذیل ارایه شده است:

  

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  خوراک دام
پارس
۰۰/۵
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
فارسیت دورود
(۴۱/۵)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سیمان دورود۵.۰۹۵.۵۶۹
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۴۴۳
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۳۱۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان دورود۱۳۷.۰۷۹
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۶.۹۴۷
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۶.۰۹۴

 در اجرای بند ۵ دستور العمل مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۵ دبیر کل محترم محدودیت حجم مبنا از
نمادهای معاملاتی کارتن پارس ، کمک فنر ایندامین ، فیبر ایران ، شکر ، ایران
پویا ، پارس سرام ، تولیدی کاشی تکسرام ، تولیدی گرانیت بهسرام ، کاربراتور
ایران ، دارویی لقمان ، شیرین دارو ، شیشه و گاز ، بازرسی فنی و کنترل خوردگی
تکین کو ، نوش مازندران ، فیروزا ، سایپا شیشه ، تامین ماسه ریخته گری ،
آلومراد ، لاستیک دنا ، ایران تایر ، روغن نباتی پارس ، چینی ایران ، آهنگری
تراکتورسازی ایران ، معادن منگنز ایران ، کاشی پارس ، صنعتی آما ، آبسال ، پارس
پامچال ، پتروشیمی فارابی ، پشم و شیشه ایران ، صنایع کاشی و سرامیک سینا ،
ریخته گری تراکتورسازی ایران ، عمران و توسعه فارس ، ایران دوچرخ ، شهد ایران ،
ساختمان

اصفهان ، داروسازی سبحان ، دارویی امین ، پارس خزر ، کف و نیرو ترانس برداشته
شد .

قیمت
سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه ۱۶/ ۸ /۱۳۸۴  به
 3،۳۰۴ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۴) ریال کاهش قیمت داشته است.
در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته
آورده شده است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

۱
 پتروشیمی اراک

۹.۷۹۲

(۱۴)

(۱۴/۰)

۳۰.۱۵۰
۲
 توسعه ملی
۹۱۱(۳)
(۳۳)

۱۲۹.۵۷۲
۳
 صدرا

۴.۵۹۸
(۱۷۹)
(۷۵/۳)

۹۲۰.۶۰۹
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸
۵۷
(۲)(۱۱/۰)
۸۲.۸۷۱
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۴۶
(۹)
(۳۵/۰)

۲۲.۳۷۲