تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه 24/11/84

شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 24/11/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (5/30) واحد کاهش به رقم 9 هزار و 34/873
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (4/28) واحدی به رقم 9 هزار و 57/595 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با کاهش (8/35) واحدی به رقم 10 هزار و 52/39 واحد رسید. شاخص بازده
نقدی و قیمت با کاهش (6/85) واحدی به رقم 27 هزار و 62/741 واحد رسید. در مجموع روز
دوشنبه 18،592،838 سهم به ارزش 56،882 میلیون ریال معامله گردید.
 

شاخص صنعت ، روز دوشنبه با کاهش (0/24) واحدی به رقم
7 هزار و 64/663 واحد رسید.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (67) واحدی ( از 24،141 واحد به 24،074 واحد
رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (50/2) درصدی سهام شرکت آتیه دماوند بود.
 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه
24/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  
لیفت تراک سهند
16/3
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
   حق
تقدم
آبادگران ایران
(97/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
   
لیزینگ ایران

1.467.778
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  
ایران خودرو
147
پرمعامله ترین
سهم(دفعه)
  
لیزینگ ایران
295
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  
سرمایه گذاری غدیر
6.008

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز دوشنبه24/ 11 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک
10.679
(6) (06/0)
5.708

2

 توسعه ملی

936

0

0

0
3 صدرا
4.298

(15)

(35/0)

472.625
4 سیمان شمال

22.734
(1)025
5 سیمان کرمان20.019(1)029
6 ایران ترانسفو
8.920

0

0

0

7

 سیمان اردبیل

26.439

(1)

0

20
8 توسعه صنایع بهشهر
2.149
000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0