تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه30/8/84

 

در روز
دوشنبه  30/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(91/10) واحدی  به رقم 9 هزار و 67 /788  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز
باکاهش (94/10)  واحدی  به رقم 24/ 9،470 واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(75/9)  واحدی به رقم 06/10،125 واحد رسید. شرکت سیمان سپاهان با (90/3)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی
و قیمت نیز با کاهش (9/27)  واحدی به رقم73/ 27،159 واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل67/9.78858/9.79991/10-10/0-8/1898/17-6/476/43-
اصلی24/9.47018/9.48194/10-12/0-4/630/71-8/202/74-
فرعی06/10.12581/10.13475/9-10/0-4/1266/9278/263/605

 

در روز دوشنبه
شاخص صنعت با افت (1/8)  واحدی به رقم 41/7،573  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با افت  (35) واحدی  بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( 29/0) درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک وسوخت هسته ای با رشد 186 واحدی
( از 21،744 واحد به 21،930 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 58/3 درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.

  جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد8/364/191/2-4/5-

بلوک
8/04/02/191-6/99-

عمده
2/1522/802/152100

جمع کل
8/1891001/418/17-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد02/134/2778/12-5/49-

بلوک
68/04/192/57-8/98-

عمده
9/332/719/33100

جمع کل
6/471008/36-6/43-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
4.7421.000.0004/7

در روز دوشنبه
نماد شرکتهای معدنی دماوند پس از تعدیل پیش بینی سود ، سیمان سپاهان پس از
افزایش سرمایه و نماد شرکت هنکل پاکوش پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده ، بازگشایی شدند.

دراین روز  نماد
حق تقدم تجهیز نیروی زنگان به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بود.


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر


 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)*


میانگین*

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان سپاهان 90/3-
9.835

10.020

0/5-

2/3-
2/64
 سیمان شرق 85/2-
8.821

8.821

0/5-

0/5-
2/106

 بانک پارسیان
88/0-
2.040

2.066

5/1-

3/0-

6/17

 
توسعه
معادن روی ایران
56/0-
3.730

3.756

6/1-

9/0-

8/56
 هنکل پاکوش 55/0-
2.888

2.888

5/34-

5/34-
–**

 

در روز دوشنبه
عملیات بازار گردانی سهام شرکت سیمان سپاهان با این شرط که سهام خریداری شده یا
فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ، به مدت 30 روز توسط کارگزاری بانک اقتصاد
نوین انجام می شود.

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 پارس خودرو
1

683.665

8/0

8/86

 


معاملات عمده:

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده


تعداد سهام معامله شده

میلیون سهمدرصد از کل

سهام منتشرهقیمت

معامله عمدهارزش کل

(میلیارد ریال)قیمت پایانی

امروز


کارگزار

مشتری

کارگزار

مشتری
 بانک
اقتصاد نوین
 اندیشه برترحقوقی اندیشه برتر
  شرکت سرمایه گذاری گروه
صتایع بهشهرایران

10.000.000
0/1
3.150
5/31
2.908
 پاکسان اندیشه برترحقوقی اندیشه برتر
  شرکت سرمایه گذاری گروه
صتایع بهشهرایران

23.859.000

67/17

5.059

7/120

1.710

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز دوشنبه 30/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
لیزینگ ایران
06/6
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  معدنی
دماوند
(02/17)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه
گذاری غدیر
1.079.001
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان170
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان262
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر 
4.521
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.693
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
18.270

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 30/ 8 /1384  به  3،172 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.663(1)(01/0)369

2

 توسعه ملی

900

(1)

(11/0)

76.800
3 صدرا4.33700
229.416
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو7.896(2)
(03/0)

1.937

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.847(2)(11/0)
63.637
9 لاستیک کرمان2.555000