تحولات بورس اوراق بهادار در روز دو شنبه۳۰/۸/۸۴

 

در روز
دوشنبه  30/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(۹۱/۱۰) واحدی  به رقم ۹ هزار و ۶۷ /۷۸۸  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز
باکاهش (۹۴/۱۰)  واحدی  به رقم ۲۴/ ۹،۴۷۰ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(۷۵/۹)  واحدی به رقم ۰۶/۱۰،۱۲۵ واحد رسید. شرکت سیمان سپاهان با (۹۰/۳)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در تنزل این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی
و قیمت نیز با کاهش (۹/۲۷)  واحدی به رقم۷۳/ ۲۷،۱۵۹ واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۶۷/۹.۷۸۸۵۸/۹.۷۹۹۹۱/۱۰-۱۰/۰-۸/۱۸۹۸/۱۷-۶/۴۷۶/۴۳-
اصلی۲۴/۹.۴۷۰۱۸/۹.۴۸۱۹۴/۱۰-۱۲/۰-۴/۶۳۰/۷۱-۸/۲۰۲/۷۴-
فرعی۰۶/۱۰.۱۲۵۸۱/۱۰.۱۳۴۷۵/۹-۱۰/۰-۴/۱۲۶۶/۹۲۷۸/۲۶۳/۶۰۵

 

در روز دوشنبه
شاخص صنعت با افت (۱/۸)  واحدی به رقم ۴۱/۷،۵۷۳  واحد رسید. شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با افت  (35) واحدی  بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت ( ۲۹/۰) درصدی سهام شرکت بانک
پارسیان  بود ، شاخص صنعت فرآورده های نفتی ،کک وسوخت هسته ای با رشد ۱۸۶ واحدی
( از ۲۱،۷۴۴ واحد به ۲۱،۹۳۰ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۵۸/۳ درصدی سهام شرکت نفت پارس
بود.

  جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۳۶۴/۱۹۱/۲-۴/۵-

بلوک
۸/۰۴/۰۲/۱۹۱-۶/۹۹-

عمده
۲/۱۵۲۲/۸۰۲/۱۵۲۱۰۰

جمع کل
۸/۱۸۹۱۰۰۱/۴۱۸/۱۷-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۰۲/۱۳۴/۲۷۷۸/۱۲-۵/۴۹-

بلوک
۶۸/۰۴/۱۹۲/۵۷-۸/۹۸-

عمده
۹/۳۳۲/۷۱۹/۳۳۱۰۰

جمع کل
۶/۴۷۱۰۰۸/۳۶-۶/۴۳-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۴.۷۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰۴/۷

در روز دوشنبه
نماد شرکتهای معدنی دماوند پس از تعدیل پیش بینی سود ، سیمان سپاهان پس از
افزایش سرمایه و نماد شرکت هنکل پاکوش پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده ، بازگشایی شدند.

دراین روز  نماد
حق تقدم تجهیز نیروی زنگان به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بود.


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر


 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)*


میانگین*

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان سپاهان ۹۰/۳-
۹.۸۳۵

۱۰.۰۲۰

۰/۵-

۲/۳-
۲/۶۴
 سیمان شرق ۸۵/۲-
۸.۸۲۱

۸.۸۲۱

۰/۵-

۰/۵-
۲/۱۰۶

 بانک پارسیان
۸۸/۰-
۲.۰۴۰

۲.۰۶۶

۵/۱-

۳/۰-

۶/۱۷

 
توسعه
معادن روی ایران
۵۶/۰-
۳.۷۳۰

۳.۷۵۶

۶/۱-

۹/۰-

۸/۵۶
 هنکل پاکوش ۵۵/۰-
۲.۸۸۸

۲.۸۸۸

۵/۳۴-

۵/۳۴-
–**

 

در روز دوشنبه
عملیات بازار گردانی سهام شرکت سیمان سپاهان با این شرط که سهام خریداری شده یا
فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، به مدت ۳۰ روز توسط کارگزاری بانک اقتصاد
نوین انجام می شود.

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 پارس خودرو
۱

۶۸۳.۶۶۵

۸/۰

۸/۸۶

 


معاملات عمده:

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده


تعداد سهام معامله شده

میلیون سهمدرصد از کل

سهام منتشرهقیمت

معامله عمدهارزش کل

(میلیارد ریال)قیمت پایانی

امروز


کارگزار

مشتری

کارگزار

مشتری
 بانک
اقتصاد نوین
 اندیشه برترحقوقی اندیشه برتر
  شرکت سرمایه گذاری گروه
صتایع بهشهرایران

۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۰/۱
۳.۱۵۰
۵/۳۱
۲.۹۰۸
 پاکسان اندیشه برترحقوقی اندیشه برتر
  شرکت سرمایه گذاری گروه
صتایع بهشهرایران

۲۳.۸۵۹.۰۰۰

۶۷/۱۷

۵.۰۵۹

۷/۱۲۰

۱.۷۱۰

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز دوشنبه ۳۰/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
لیزینگ ایران
۰۶/۶
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  معدنی
دماوند
(۰۲/۱۷)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱.۰۷۹.۰۰۱
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۱۷۰
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۲۶۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر 
۴.۵۲۱
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۶۹۳
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۸.۲۷۰

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه ۳۰/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۶۶۳(۱)(۰۱/۰)۳۶۹

۲

 توسعه ملی

۹۰۰

(۱)

(۱۱)

۷۶.۸۰۰
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۲۲۹.۴۱۶
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۹۶(۲)
(۰۳/۰)

۱.۹۳۷

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۴۷(۲)(۱۱/۰)
۶۳.۶۳۷
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰